Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 18 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rommelhaven 18,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 18 7-044 7-044 C-096 C-092


Huisnaam in: 1817
Gebruik:
Naam: de gouden kroon
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 18Wagenmakerssteeg of Wagenaarssteeg ten oosten
Rommelhaven 18Vioolsteeg of Vooltjessteeg ten westen


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 56r van 24 nov 1627 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Rommelhaven 18Claes Thomas [Berg?] x Janneke Rogiers kopen een camer die aan hun huis is aangebouwd. Ten O. een steeg, ten W. de Vooltjessteeg. Gekocht van Jan Gerkes?, schrijver van een compagnie soldaten residerende te Leeuwarden, voor 270 gg.


 


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 96r van feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Rommelhaven 18(achter) Evert Clasen Oosterbaan koopt, na niaar ratione vicinitatis door Pieter Sjoerds Bierma, een camer in de Vooltjessteeg. Ten O. een steeg en Pieter Sjoerds Bierma, ten W. de Vooltjessteeg en de koper, ten Z. Agatha van Heemstra, ten N. de camer die de koper al bezit. Gekocht van de D.G. Armenkamer, voor 40 cg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Vioolsteeg OZ [staat: Fooltiesteeg]kamer
 
koperEevert Claessen Oosterbaen burger c.u.CG 40:00:00
huurderClaes Claessen c.u.baantjer
naastligger ten oostenPieter Sioerts
naastligger ten zuidende kamer van Eevert Claessen Oosterbaen
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]
naastligger ten westenEevert Claessen Oosterbaen
naastligger ten noordenJanke Jans
verkoperDoopsgezinde Gemeente (Duitse) armen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Evert Clasen Oosterbaan koopt een camer in de Vooltjessteeg. Ten O. Pieter Sjoerds Bierma, ten Z. de onlangs door de koper gekochte camer, ten W. de koper en die steeg, ten N. Janke Jans. Gekocht van de Duitse D.G. Gemeente, voor 40 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-044 Rommelhaven 18huis
eigenaarwed. Hidde Clasens
gebruikerwed. Hidde Clasens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-044 Rommelhaven 18huis
eigenaarwed. Hidde Clasens
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-044 Rommelhaven 18huis
eigenaarwed. Hidde Clases
gebruikerwed. Hidde Clases
opmerkingpauper


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Vioolsteeg [staat: Fooltjesteeg], doorgaande steeg van de Voorstraat naar de havenwoning en loods
 
koperJan Hendriks, gehuwd metmr. brouwerCG 315:00:00
Ybeltje Jelles
huurderAchjen
huurderJan Hinnes CG 15:00:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSymon Sybes
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten noordenweduwe Jan Rients
verkoperJan Hendriksbontwever
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Hendrix, mr. brouwer x Ybeltie Jelles koopt een woning en loods in de Vooltjessteeg. Ten O. een steeg, ten W. de doorgaande steeg van de Voorstraat naar de haven, ten Z. Symon Sybes, ten N. wd. Jan Rients?. Gekocht van Jan Hendriks, bontwever, voor 315 cg.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071v van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Vioolsteeg [staat:Fooltjesteeg]kamer
 
koperTjeerd Claesen Poort oud burger vaandrig, gehuwd metmr. chirurgijnCG 82:00:00
Jetske Oosterveen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhovinge wijlen Arjen Robijns
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJohannes Hylkema mr. brouwer
verkoperKeimpe Bouwes, gehuwd metmetselaar
Antje Freerks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Tjeerd Claesen Poort, mr. chirurgijn en oud-burgervaandrig x Jetske Oosterbaan koopt een camer of woning c.a. in de Vooltjessteeg. Ten O. een doorgaande steeg en de hof van wl. Arjen Robijns, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Johannes Hylkema, mr. brouwer. Gekocht van Ceimpe Bouwes, metselaar x Antje Freerks, voor 82 cg.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-044 Rommelhaven 18huis
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0006r van 27 nov 1763 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Vioolsteeg OZ [staat: Vooltjesteeg]woning
 
koperDirk Christiaans mr. ijzersmidGG 35:14:00
huurderFokke Freerks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTrijntje
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten noordenJohannes Jans
verkoperGereformeerde Gemeente diaconie
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirk Christiaans, mr. ijzersmid, koopt een woning in de Vooltjessteeg. Ten O. een steeg, ten W. de Vooltjessteeg, ten Z. Trijntje...?, ten N. Johannes Jans. Gekocht van de diaconen der Ger. Gem., voor 35 gg.


 


 


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0127r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ hoek Vioolsteeg [staat: Vooltjesteeg op hoek naast het Groot Vallaat]huis
 
koperJarig van der Ley, gehuwd metkoopmanGG 758:00:00
Grietje Schonebeek
bewonerHiltje Douwes Bakker
huurder 1e benedenkamerJohannes Smit CG 0:10:00
huurder 2e benedenkamermilitairen CG 0:09:00
huurder 1e bovenkamerde weduwe van Pier Bontekoe CG 0:07:00
naastligger ten oostende erven van Rients Michiels
naastligger ten zuidenBente IJsenbeek
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperHiltie Douwes Bakker, weduwe van
wijlen Pieter Vissermr. kompasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig van der Ley, coopman x Grietje Schonebeek kopen hegt en welbetimmerd huis c.a. nevens `t groot vallaat op de hoek van de zogenaamde Vooltjesteeg. Geen grondpacht. Ten O. erven Rients Michiels, ten Z. Bente Assenbeek, ten W. de Vooltjessteeg, ten N. de straat. Gekocht van Hiltje Douwes Backer wv Pieter [Pieters] Visser, in leven compasmaker, voor 753 gg.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0052v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Rommelhaven hoek Vioolsteeg [staat: bij het Groot Vallaat hoek Vooltjessteeg]huis
 
koperGerryt Smit, gehuwd metschipper (schuit-)GG 280:00:00
Swaantje Holmans
huurderde weduwe van Siebrand Dirks
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenJan Jarig van der Ley
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJarig van der Ley, gehuwd met
Grietje Schonebeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Smit, schuitschipper x Swaantje Holmans koopt een huis bij het Groot Vallaat, O. hoek van v.d. Vooltjessteeg. Ten O. Jan Scheltes, ten W. die steeg, ten Z. de verkoper, ten N. de straat. Gekocht van Jarig Jacobs v.d. Ley x Grietje Schonebeek, voor 286 gg.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0287r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ [staat: Grote Sluis]huis
 
koperJan Vogelzang CG 700:00:00
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenJ. van der Ley
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: steeg]
verkoperSwaantje Holmans, gehuwd met
Gerryt Smit


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 548r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Rommelhaven 18Willem Zondervan, schipper, koopt huis en herberg bij de Grote Sluis. Ten O. Jan Scheltes, ten W. de Vooltjessteeg, ten Z. J. v.d. Ley, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Vogelsang.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ [staat: bij de Grote Sluis]huis en herberg
 
koperWillem Zondervan burgerschipperCG 900:00:00
huurderFolkert Wygers c.u.CG 70:00:00
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidende erven van J. van der Ley
naastligger ten westenVooltjessteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: bij de Grote Sluis]
verkoperJan Vogelsang


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0035v van 15 apr 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Vioolsteeg OZ [staat: Vooltjessteeg]pakhuis, nu spinzolder
 
koper van 1/2Schelte Piers mr. timmermanCG 275:15:00
koper van 1/2Albert van Eeken schipper
naastligger ten oostenJan Scheltes schipper
naastligger ten zuidenGrietje IJsenbeek
naastligger ten zuidenBaukje IJsenbeek
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten noordenGrietje Schoonebeek
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
wijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Schelte Piers [v.d. Hoef], mr. timmerman en Albert van Eeken, schipper, kopen samen een pakhuis c.a., thans spinzolder, in de Vooltjessteeg, ten N. van het huis en erf van de verkoper. Ten O. Jan Scheltes, schipper, ten W. die steeg, ten Z. Grietje- en Baukje IJsenbeek en anderen. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv Jarig Jacobs v.d. Ley, voor 275 cg.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0161v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ [staat: bij de Grote Sluis]huis en herberg
 
koperAbraham Elkan Levy CG 475:00:00
huurderFolkert Wygers
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenRommert Zytzes
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: bij de Grote Sluis]
verkoper en lastgeverWillem Zondervanschipper (schuit-)
lasthebberRitske Jans Kroonenburgmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Elkan Levy te Leeuwarden koopt een huis en herberg de Aardappelbeurs genaamd, bij de Grote Sluis, nu door Folkert Wygers als huurder bewoond. Geen grondpacht. Ten O. Jan Scheltes, ten Z. Rommert Zytses, ten W. de Vooltjessteeg, ten N. de straat. Gekocht van (de last- en procuratiehouder van) schuitschipper Willem Zondervan voor 475 cg.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0177r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ [staat: bij de Grote Sluis]huis en herberg
 
koperJ. A. Heldt, gehuwd metCG 665:10:05
Maria Jansen
huurderFolkert Wygers
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenRommert Zytzes
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: bij de Grote Sluis]
verkoperAbraham Elkan LevykoopmanLeeuwarden


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-044 Rommelhaven 18Hendrik van BeemenCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-096Rommelhaven 18C Bevaovl voor 1815; wed. C.B. eigenaar van wijk C-096; gebruiker is Gosse Douwes wed., gealimenteert, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-096Rommelhaven 18Gosse Douwes... vd Werf, geb 1785 ...; DTB N.H. HRL, BS ovl 1830, BS Franeker ovl 1821; wed. G.D. gebruiker van wijk C-096, gealimenteert; eigenaar is C. Beva wed., 1814. (GAH204); ovl 5 mrt 1804 HRL, oud 52 jaar; (in zijn laats ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-096Rommelhaven 18C Beva ervenGosse Douwes wedgealimenteerd


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
C-096Rommelhaven 18Huizinge c.a. bij de Groote Sluis, huurder sluisman, Metzlaar. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 670Rommelhaven 18wed. Siebe Theunis Swartsleperschehuis (78 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 670aRommelhaven 18wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenstal (72 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 670C-096 (Rommelhaven)Sijbrandus W. Jagerwoonhuis
Sectie A nr. 670C-097 (Rommelhaven)Sijbrandus W. Jagerwoonhuis
Sectie A nr. 670C-099 (Rommelhaven)Sijbrandus W. Jagerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3538C-092 (Rommelhaven)Sijbrandus Jagerwoonhuis


1898 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rommelhaven 18 (westgevel (Vioolsteeg)), HarlingenRommelhaven 18 (westgevel (Vioolsteeg))Blok Azn, JDe eerste steen
gelegd door
J. BLOK Az
oud 7 jaar
1898'
gerestaureerd


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3538Rommelhaven 18 (C-092)Abraham J. Blok


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rommelhaven 18A. Blokjongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenA. Blok21Exportslager


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenA. Blok21Exportslager


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven C 92A. Blok21Exportslager


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven C 92A. Blok21exportslager


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven C 92A. Blok21exportslager


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 18A. Blok & Zn.21Exportslagerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rommelhaven 18 Jacob Blok Azn.slager
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 2200


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 18A. Blok & Zn.21Exportslagerij


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok & Zn.21Slagerij


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 18, HarlingenRommelhaven 18A. Blokslagerij


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok & Zn.156Slagerij


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok & Zn.21Slagerij


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok & Zn.21Slagerij


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 18, HarlingenRommelhaven 18A. Blok Jzn.slagerij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 18R.Panslagersknecht
Rommelhaven 18aJ.Doeksenwalkapitein


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 18, HarlingenRommelhaven 18A. Blokslagerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok21Slagerij


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18Blok, Slagerij952T. Plekker


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh.Blok, Slagerij952T. Plekker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh.Blok, Slagerij952T. Plekker


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. Oudeboon952Vleesw.fabr.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenW.D. Kalksma251Vert. vleesw. en conserven


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 18M.W. (Marten) Woudstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 18beeldbepalend pand6 van 10


2013 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8786Rommelhaven 18
  terug