Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 77 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 77,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 77 2-011 2-013 B-115 B-137
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-011 Zoutsloot 77woning
eigenaarLambert Tiaards
gebruikerRienk Hartogh
huurwaardeCG 17:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:08:00


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0013v van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 77Zoutsloot NZwoning
 
koperSioerd Pieters varensgezelCG 105:05:10
naastligger ten oostenvroedsman Boetema
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westeningang van een hof
naastligger ten noordenhof van Hans Gonggrijp koopman
verkoperJiskjen Jakles, gehuwd met
Lambert Tieerdsschipper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-011 Zoutsloot 77kamer
eigenaarSioerd Pieters
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
opmerkingdoor de exkuteur betaalt 2-0-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-011 Zoutsloot 77huis
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 00:00:00
opmerking1723 insolvent verklaert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-011 Zoutsloot 77huis
eigenaarwed. Sjoerd Feytema?
gebruikerwed. Sjoerd Feytema?
opmerking1723 insolvent verklaart 10:--:--


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-011 Zoutsloot 77Attje Martens, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 01:00:00


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0182r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 77Zoutsloot NZhuis
 
koperPieter Hendriks timmermanGG 115:07:00
koperJohannes Norel loodgieter
huurdermilitairen
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp mr. bakker
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenRinia Gonggrijp mr. bakker
naastligger ten noordenRinia Gonggrijp mr. bakker
verkoperJan Jochums van der Veenwinkelier


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-013 Zoutsloot 77Johannes NorelCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Dirk Jacobs Danser... huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799; BS ovl 1826; 1834 overlijdens; gebruiker van wijk B-115, wolkammersknegt; eigenaar is Johannes Norel 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Janke Dirks Dansergeb 1737 ... , ovl 4 jan 1814 HRL, huwt met Wiebe Everts Akkringa, ovl wijk B-115, huw geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk, beide van HRL; DTB N.H. HRL. 1763, BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Johannis Klaases Norel... eigenaar van wijk B-082; gebruiker Wiebe Jans wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-115; gebruiker Dirk J. Danser, wolkammersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-115Zoutsloot 77Johannes Norel Dirk J Danser wolkammersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Zoutsloot 77Sikke Everts WijnaldaHarlingenkoopmanhuis en erf (304 m²)


1836 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Gatske Martens Bos... Sijbrens de Groot; BS huw 1817, ovl 1842, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-115; VT1839; geb 4 may 1788, ged 1 jun 1788 Grote Kerk HRL, dv Marten Bos en Trijntje Sijbrens de Groot; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Gerben Rientses Bouritius... 1819, huw 1840, huw 1842, ovl 1847; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk B-115; VT1839; G.B. eigenaar van perceel nr. 165 te HRL, smidsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 120, huis, 57 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-115ZoutslootGerben R Bouricius51 jFranekerm, protestant, gehuwd, smidsknegt
B-115ZoutslootGatske M Bos51 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-115Zoutsloot 77Gaatske Martens Bosch, overleden op 12 mei 184254 jr, overleden Zoutsloot B 115, vrouw van Gerben Rienks Bouritius, werkman (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 106,27. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-115Zoutsloot 77Pietertje Smit, overleden op 16 mei 184223 jr, dienstmeid, geboren Texel, overleden Schritzen B 115, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 85) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-115Zoutsloot 77Elisabeth de Waard, overleden op 18 september 1847(Certificaat van onvermogen), 57 jr, geboren Maastricht, overleden Zoutsloot B 115, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Dieuwke Pieters Posthuma... Sijbrens Anema, dv Pieter Jietses P, en Jeltje Davids; BS ovl 1837; ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-115; oud 43 jaar, geb Helvoetsluis (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-103; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2175B-116 (Zoutsloot)erv. Sjoerdtje Wijnaldawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 165B-137 (Zoutsloot)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4755Zoutsloot 77 (B-137)Sjoerd Sloterdijk


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 77 Andreas Johan Christiaansstoker stoomschip
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 77A.J.Christiaansstoker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 77rijksmonument 20763
  terug