Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 25 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Karremanstraat 25,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 25 2-040 2-065 B-111 B-130
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-040 Karremanstraat 25huis
eigenaarwed. Gerrit Douwes
gebruikerwed. Gerrit Douwes
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-040 Karremanstraat 25huis
eigenaarwed. Gerrit Douwes
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:16:00
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-040 Karremanstraat 25huis
eigenaarBerber Arjens
gebruikerBerber Arjens
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-040 Karremanstraat 25huis
eigenaarerven Berber Arjens
gebruikererven Hans HGerryts
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-040 Karremanstraat 25Lolke Jacobs, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00


 


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0256r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 25Karremanstraat OZhuis
 
koperSjoerd Tjepkes Blok mr. kompasmakerGG 400:00:00
huurderSebastyaan Ceun
naastligger ten oostenDroogstraat en Zoutsloot, steeg tussen
naastligger ten zuidenGerryt Tjallings
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenMarten Fokkes
verkopers de erven van Nanning Hendriksen, gehuwd met
Grietje Sikkes


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-065 Karremanstraat 25Harmen HeeresCG 1:00:00


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Harmen Heeres Bakker... Jans de Jong sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Heere Ages Bakker... hu Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1814, huw 1835, ovl 1849; gebruiker van wijk B-111, timmerknegt; eigenaar is Harmen H. Bakker, 1814. (GAH204); H.A.B. en Attje Gerrijts, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-111Karremanstraat 25Harmen H Bakker Heere Ages Bakker timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 227Karremanstraat 25Age Heeres BakkerHarlingenhuis en erf (108 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Betje de Vriesoud 56 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk B-111; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Mozes Blokoud 77 jaar, geb Vollenhove, en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk B-111; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-111KarremanstraatMozes Blok77 jVollenhovenm, israëliet, weduwnaar, vleeshouwer
B-111KarremanstraatBetje de Vries56 jAmsterdamv, israëliet, weduwe


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-111Karremanstraat 25Piet Jans de Vries, overleden op 11 april 18414 wk, overleden Karremanstraat B 111, zoon van Jan Jacobs de Vries, werkman en wijlen Aaltje Ages Bakker, broer van minderjarige Jacob, Age, Hermanus en Anna Jans de Vries. Saldo fl. 74,08. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Elisabeth Brouwer... B, en Liesbeth Johannes; BS huw 1814, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-107, 111, 169, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 227B-111 (Karremansstraat)Andries Magrwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 nov 1872
B-111Karremanstraat 25Een huis met erf en bleekveld c.a. in de Karremanstraat, verhuurd aan L., Speyer. Provisioneel verkocht op 6 nov 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 15 nov 1872
B-111Karremanstraat 25Een huis met erf en bleekveld c.a. in de Karremanstraat, verhuurd aan L., Speyer. Finaal verkocht op 20 nov 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 725..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 227B-130 (Karremanstraat)Neeltje Sijtsemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 227Karremanstraat 25 (A-130)Pieter Visser


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 25 Johannes Koopmansgroentenventer
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 25J.Koopmansgroentenhandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 25G.P. (Gerrit) Fortuin


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 25rijksmonument 20440
  terug