Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Herenwaltje 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Herenwaltje 1 2-073 2-102 B-089 B-086
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-073 Herenwaltje 1huis
eigenaarJanke Tieerds
gebruikerJacob Annes
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-073 Herenwaltje 1huis
eigenaarJanke Tiaerds
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-073 Herenwaltje 1huis
eigenaarJanke Tjeerds
gebruikerJanke Tjeerds
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 00:00:00
opmerkingAo. 1721 insolvent verklaert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-073 Herenwaltje 1huis
eigenaarTjeerd Jans
gebruikerwed. Willem Rutgers
huurwaardeCG 17:10:00
aanslag huurwaardeCG 02:18:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-073 Herenwaltje 1Taeke Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-102 Herenwaltje 1P de BoerCG 0:10:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-089Herenwaltje 1Paulus Gerrits de Boer... (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de Boer, arbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-101; gebruiker is Reinder ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-089Herenwaltje 1Tjebbe Riemers de Boergeb 1755 Bozum, ovl 10 dec 1827 HRL, huwt met ... ; BS ovl 1827; gebruiker van wijk B-089, arbeider; eigenaar is Paulus G. de Boer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-089Herenwaltje 1Paulus G de Boer Tjebbe Riemers de Boer arbeider


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-089Herenwaltje 1Dorothea L. Fredriks Repko, overleden op 28 november 1822L.=Louisa, dochter van Fredrik J. Repko, arbeider (Zoutsloot B 89) en Trijntje Beuker, zuster van minderjarige Helena-Maria en Johannes Fredriks Repko. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 180Herenwaltje 1Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-089Herenwaltje 1Wytske IJsbrandsoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-089; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-089ZoutslootWytske IJsbrands42 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-089ZoutslootSybrandus Sidcrius12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-089ZoutslootDieuwke Siderius18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-089ZoutslootGeertje Siderius6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 180B-089 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 180B-086 (Heerenwaltje)Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 180Herenwaltje 1 (B-086)erv. Foppe W. Plantinga


1909 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Herenwaltje 1, HarlingenHerenwaltje 1B. Weeninktimmerman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerenwaltje 1wed F. Plantinga geb. Buismanzonder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 1B.Weeninktimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 1G.B. (Gerrit) Weenink


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 1beeldbepalend pand8 van 10
  terug