Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 78 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 78,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 78 2-074 2-101 B-088 B-085
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 88 2-070 2-103 B-088 B-080
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 88 2-071 2-103 B-088 B-080
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 88 2-071 1/2 2-103 B-088 B-080
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-070 Zoutsloot 88perk
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
 
2-071 Zoutsloot 88
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingonvermogende
 
2-074 Zoutsloot 78
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-070 Zoutsloot 88hoff
eigenaarWillem Rutgers
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
opmerkingdeese post is bij de executeur ontfangen volgens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
aansl. huurw. voldaan--
 
2-071 Zoutsloot 88huis
eigenaarWillem Rutgers
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
 
2-074 Zoutsloot 78
eigenaarRienk Cornelis
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-070 Zoutsloot 88hoff
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00
 
2-071 Zoutsloot 88huis
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingpauper
 
2-074 Zoutsloot 78huis
eigenaarwed. Rienk Cornelis
gebruikerwed. Rienk Cornelis
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-070 Zoutsloot 88hoff
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00
 
2-071 Zoutsloot 88huis
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
2-071 Zoutsloot 88kamer
eigenaarBeernt Beerns
gebruikerJochem Jans
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
2-074 Zoutsloot 78huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaardeCG 13:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:03:06


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-070 Zoutsloot 88Claas Harmens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00
2-071 /2Zoutsloot 88Beernt Beernts, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaalCG 04:00:00
2-074 Zoutsloot 78wed. Cornelis Geerts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 01:00:00


 


 


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0202r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ op de hoek bij het brugje bij de oliemolenhuis
 
koperHein Wybrens mr. metselaarCG 140:00:00
huurderIJsbrand Gonggrijp oud bakker
naastligger ten oostenburgemeester B. van der Meulen
naastligger ten westenZoutsloot en straat
naastligger ten noordenZoutsloot
naastligger ten zuidenRinse Wopkes bierdrager (stads-)
verkoperWybren Broerstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metzelaar, koopt huis aan de Zoutsloot op de hoek bij het brugje bij de olymoolen, bewoond door IJsbrand Gonggrijp, oud bakker, c.u. Geen grondpacht. Ten O. burgemeester B. van der Meulen c.s., ten Z. Rinse Wopkes, stads bierdrager, ten W. en N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Wybren Broers, timmerman, 140 cg.


 


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0240r van 18 jan 1795 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot OZ hoek bij brugje bij de oliemolenhuis
 
koperCamt Pieters scheepstimmermanCG 130:00:00
huurderJacob Gosses c.u.leerlooiersknechtCG 24:00:00
naastligger ten oostenoude oliemolen
naastligger ten zuidenPieter van Campen
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWybren Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Pieters, scheepstimmerman koopt een huis aan de Zoutsloot, op de hoek bij het brugje bij de oliemolen. Ten O. de oliemolen, ten W. en N. de Zoutsloot, ten Z. Pieter van Campen. Gekocht van Wybren Heeres, mr. metselaar.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0283v van 18 jan 1801 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij het brugje van de oliemolen van Johannes Albardahuis
 
koperDr. Johannes Albarda CG 120:00:00
naastligger ten oostende oliemolen van dr. Johannes Albarda
naastligger ten zuidenPieter van Kampen
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperCarst Pietersscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Johannes Albarda, mede-lid van het Vertegenwoordigende Lichaam des Bataafsen Volks, koopt een huis aan de Zoutsloot, bij het brugje ten W. van zijn oliemolen. Ten O. die oliemolen, ten W. en N. de Zoutsloot, ten Z. Pieter van Campen. Gekocht van Carst Pieters, scheepstimmerman.


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0092r van 24 apr 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ wijk B-090 bij het brugjehuis
 
koperwethouder Paulus G. de Boer koopmanCG 80:00:00
naastligger ten oostengewezen oliemolen van Johannes Albarda
naastligger ten zuidenF. van Benthem
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperJohannes Albardabaljuw 9e districtBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus de Boer, wethouder, koopt een huis zz. Zoutsloot, bij het brugje ten W. van verkopers` gewezen oliemolen. (Paulus de Boerbrugje?) Ten O. die molen, ten W. en N. de Zoutsloot, ten Z. Tjerk van Benthem. Gekocht van Johannes Albarda, baljuw van het 9e district, te Bolsward, voor 80 cg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-101 Zoutsloot 78T van BenthemCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Jan Jansen Wagenaar... (gk); huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1828, huw 1854; gebruiker wijk B-088, stalknegt; eigenaar is Paulus G. de Boer, 1814. (GAH204); kind: Grietje Jans Wagenaar, geb 21 nov 1811, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Paulus Gerrits de Boer... een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-088Zoutsloot 78Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
B-088Zoutsloot 88Jan Jansen Wagenaar stalknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 181Zoutsloot 78Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 185Zoutsloot 88Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis en erf (155 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Haaye Monsma... 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk B-095; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk B-088; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Jeltie de Vriesoud 44 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, wijk B-088; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-088ZoutslootHaye Monsma41 jStavorenm, protestant, gehuwd, melktapper
B-088ZoutslootJeltie de Vries44 jPingjumv, protestant, gehuwd
B-088ZoutslootHidde Monsma3 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootAntie Monsma13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootDjieuwke Monsma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-088Zoutsloot 78Aafke Wybes Kroon, overleden op 5 december 184343 jr, geboren Kimswerd 23/6/1800, overleden Zoutsloot B 88, vrouw van Wobbe Wygers de Boer, moeder van minderjarige Antje, Wybe en Zwaantje Wobbes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-088Zoutsloot 88Aafke Wybes Kroon, overleden op 5 december 184343 jr, geboren Kimswerd 23/6/1800, overleden Zoutsloot B 88, vrouw van Wobbe Wygers de Boer, moeder van minderjarige Antje, Wybe en Zwaantje Wobbes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Hilbrand Postma... uit Sneek als tichelknecht, zv Johannes P, en Lijdia Kroes; BS huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Simon Sybrens de Vries... Murks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 181B-088 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3367B-080 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis
Sectie A nr. 181B-085 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 181Zoutsloot 78 (B-085)Foppe W. Plantinga
Sectie A nr. 3367Zoutsloot 88 (B-080)wed. R. Faber


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 88D. (Douwe) Lettinga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 78beeldbepalend pand4 van 10
Zoutsloot 88beeldbepalend pand6 van 10
  terug