Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 15 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Wortelstraat 15,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Wortelstraat 15 2-069 2-095 B-083 B-074
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 94 2-068 2-093 B-083 B-077
1631 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 94, HarlingenZoutsloot 94F, R;D, A1631'
'RF AD'
en een huismerk


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-068 Zoutsloot 94kamer
eigenaarDouwe Harmens
gebruikerPieter Floris
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
 
2-069 Wortelstraat 15perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-068 Zoutsloot 94kamer
eigenaarDouwe Harmens
gebruikerPieter Claessen
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan25-6-1720
 
2-069 Wortelstraat 15perk
eigenaarTomas Gonggrijp erven
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-068 Zoutsloot 94kamer
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerEelke Jetses
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00
 
2-069 Wortelstraat 15perk
eigenaarTomas Gongrijp
gebruikerTomas Gongrijp
opmerkingledig


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0063v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94Zoutsloot WZ tegenover Baenspad bij de Franekerpoortkamer
 
koperBauke Cornelis, gehuwd metturfdragerGG 95:00:00
Rinske Douwes
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente kamer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Willems
verkoper van 1/2Johannes Hylkesschipper (wijd-)
verkoper van 1/4Hendrik Dirksmr. chirurgijnWitmarsum
verkoper van 1/4Jacob Dirksmr. bakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-068 Zoutsloot 94kamer
eigenaarBauke Cornelis
gebruikerJan Lammerts
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00
 
2-069 Wortelstraat 15perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
opmerkingledigh


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-068 Zoutsloot 94Wouter Hessels, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00
2-068 /2Zoutsloot 94Bauke Cornelis, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00
2-069 Wortelstraat 15Harmen Hendriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00


 


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0141r van 11 jul 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94Zoutsloot WZ tegenover het Baanspad bij de Franekerpoortwoning
 
koperNeeltje Hendriks, gehuwd metGG 131:00:00
Sake Folkertsmr. blokmaker
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenAbe Lenses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente woning
verkoperRinske Douwes, weduwe van
wijlen Bauke Cornelisschipper (trekveer-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNeeltje Hendriks, huisvrouw van Sake Folkerts, mr. Blokmaker. Zoutsloot, over 't Baanspad bij de Franekerpoort


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0031v van 22 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94Franekerpoort, bij dehuis
 
koperGerlof Jans Builard mr. bakkerCG 500:00:00
huurderLolle Gooitjen c.s.
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenJan Pot
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Lensius, zaakgelastigde vanmr. chirurgijn
Abe LensesPekela


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0042r van 31 jan 1768 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94Zoutsloot, achter een huis in eigendom van de kopergedeelte tuin
 
koperGerlof Jansen Builard mr. bakkerCG 100:00:00
naastligger ten oostenGerlof Jansen Builard mr. bakker
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJunius Alema
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Harmens TigchelaarGrettingabuurt onder Almenum


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0239r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94Zoutsloot ten noorden van de Lombartspijphuis
 
koperBouwe Boomsma koopmanCG 307:05:00
huurderJurjen Jelles c.u.CG 40:00:00
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenJohannes Norel
naastligger ten noordenPaulus de Boer
verkoperDouwe W. Vettevogel, executeurkoopman
verkoperBouwe J. Boomsma, executeurs over de boedel vankoopman
wijlen Grietje Stoffels, gehuwd met
Gerlof Jans Builard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Boomsma, koopman, koopt een huis c.a. wz. Zoutsloot, ten N. v.d. Lommertspijp, verhuurd aan Jurjen Jelles. Ten O. de Zoutsloot, ten W. de D.G. Gemeente, ten Z. Johannes Norel, ten N. Paulus de Boer. Gekocht van Douwe W. Vettevogel en Bouwe Jetzes Boomsma, kooplieden, als administratoren over de boedel en nalatenschap van Grietje Stoffels wv Gerlof Imes Builard, voor 307 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0034v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 15Wortelstraat wijk B-083huis
 
koperSaske Roelofs, gehuwd metCG 55:05:00
Minke Everts
huurderwijlen Sybren Aukes
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordende erven van B. Boomsma
verkoperde erfgenamen van Sybren Aukes


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-095 Wortelstraat 15Sasker OegesCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Bouwe Jetzes Boomsma... wed. B.B. eigenaar van wijk B-011; gebruiker Jan J. de Groot, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-083; gebruiker Jacob Klaases Soek, zeylemakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-121; gebruiker is Tjalling ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jacob Claases Soek... sijn geproclameert den 30 okt en 6-13 nov en getrouwt den 25 dito 1740 in de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-083Wortelstraat 15B Boomsma wedJacob Klaases Soete zeylmakersknegt
B-083Zoutsloot 94Jacob Klaases Soete zeylmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 190Zoutsloot 94erven Bouwe BoomsmaHarlingenhuis en erf (120 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 193Wortelstraat 15Fedde Bartels KeesHarlingenhuis (25 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Neeltje Hielkes Buisman, overleden op 26 juni 1834dochter van Hielke Buisman, kleermaker (Zoutsloot B 83) en Henderina Valderpoort, zuster van minderjarige Taeke Hielkes Buisman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Zoutsloot 94Neeltje Hielkes Buisman, overleden op 26 juni 1834dochter van Hielke Buisman, kleermaker (Zoutsloot B 83) en Henderina Valderpoort, zuster van minderjarige Taeke Hielkes Buisman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Henderikus Horrijoud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kleermakersknecht, wijk B-083; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hendrina Margaretha Valderpoort... 1826, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hylke Taekes Buisman... 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jeltie Nautaoud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-083ZoutslootHylke Buisman39 jBolswardgezin 1, m, protestant, gehuwd
B-083ZoutslootHenderina Valderpoort38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-083ZoutslootPoppe J Smith20 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-083ZoutslootHenderikus Hoowy [Howy]33 jAmsterdamgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, kleermakersknegt
B-083ZoutslootJeltie Nauta32 jAmsterdamgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Pieter Huytema, overleden op 7 oktober 1842bijna 1 jr (geboren 11/10/1841), overleden Zoutsloot B 83. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 86) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Zoutsloot 94Pieter Huytema, overleden op 7 oktober 1842bijna 1 jr (geboren 11/10/1841), overleden Zoutsloot B 83. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 86) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Elisabeth Simons de Groot, overleden op 15 maart 184435 jr (geboren 28/8/1808), overleden Wortelstraat B 83, vrouw van Tabe R. Hilverda, gleibakker, moeder van minderjarige Trijntje Tabes Hilverda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Zoutsloot 94Elisabeth Simons de Groot, overleden op 15 maart 184435 jr (geboren 28/8/1808), overleden Wortelstraat B 83, vrouw van Tabe R. Hilverda, gleibakker, moeder van minderjarige Trijntje Tabes Hilverda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hinke Lammerts Doringa... 1856 uit Sexbierum, dv Lammert Gosses D, en Aatje Hendriks; BS huw 1860, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jacob de Jong... HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Rinse van Baren... in 1851, N.H., zv Douwe vB., en Idske Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Rintje Harings Wagenaar... zv Haring Rintjes en Hiske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Tjerkje Benjamins Brandes... en Trijntje Simons (vd Brug); BS huw 1816, ovl 1842, huw 1843, ovl 1848, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, wijk H-083, 90, 104, 129; geb 18 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Brandes en Trijntje ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Joris Fokkes Tebbens, overleden op 9 september 1851geboren Franeker 27/10/1847, zoon van Fokke G. Tebbens, schippersknecht (Wortelstraatje B 83) en Bertje Joris van Slooten, broer van minderjarige Elisabeth Fokkes Tebbens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Zoutsloot 94Joris Fokkes Tebbens, overleden op 9 september 1851geboren Franeker 27/10/1847, zoon van Fokke G. Tebbens, schippersknecht (Wortelstraatje B 83) en Bertje Joris van Slooten, broer van minderjarige Elisabeth Fokkes Tebbens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 190B-083 (Zoutsloot)Jacob Zoetewoonhuis
Sectie A nr. 193B-080 (Wortelstraat)Hillebrand Johs. Postmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3492B-074 (Wortelstraat)Jacobus Zoetewoonhuis
Sectie A nr. 3490B-077 (Zoutsloot)Jacobus Zoetewoonhuis


1892 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49093 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 708 en 713 van 12 okt 1892
adressoortbedraggebruik
B-077Zoutsloot 94provisionele toewijzing en inhoudingfl. 729huis en erf aan de Zoutsloot B-077
 
verkoperHein de Bruin
hoogste biederPetrus Veltman


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3492Wortelstraat 15 (B-074)Anne Zeilmaker
Sectie A nr. 3490Zoutsloot 94 (B-077)Hein H. de Bruin


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 94 Watze Visserbroodventer
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Wortelstraat 15S.Zeilmakeropperman
Zoutsloot 94J.M.Brunsmanntimmermansknecht


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 94J.E. (Johan) Brunsmann


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 94beeldbepalend pand9 van 10
  terug