Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bargebuurtspoortje 12 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Bargebuurtspoortje 12,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Bargebuurtspoortje 12 (niet bekend) (niet bekend) A-224 A-271
1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12H Blomgebruiker van wijk A-224, soldaat; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-224Bargebuurtspoortje 12 Armekamer Hendrik Blom soldaat


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-224Bargebuurtspoortje 12Trijntje Barts van der Mei, overleden op 16 april 1826dochter van Bart Hertes van der Mei, varenspersoon Zoutsloot A 224 en (reedsoverleden) Jantje Johannes Zittelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 99Bargebuurtspoortje 12Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12Jantje Rauwerda... 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-048, wijk A-221; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-224; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12Rinske Sjoerds Hoekstra... bev.reg. HRL 1851 wijk E-084, 224; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839wijk E77; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12Sjoerdtje Sjaarda... met Andries Jans vd Woude, N.H., dv Antje Tjadde; BS ovl 1849; 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-224, 229, wijk D-127, wijk H-091; oud 39 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, wijk B-161; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-224BargebuurtPieter Smeding49 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
A-224BargebuurtJantie Rauwerda [Rouwerda]47 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
A-224BargebuurtBernardus Smeding12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-224BargebuurtAngenes Smeding18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-224BargebuurtMaria Smeding15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-224BargebuurtJeltie Smeding8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 99A-224 Doopsgezinde GemeenteHarlingendeze woning geheel afgebroken en nieuw herbouwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-224Bargebuurtspoortje 12Elisabeth Hoekstra, overleden op 27 november 1846(Certificaat van onvermogen), bijna 4 jr (geboren 24/12/1842), overleden Bargeburen A 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12Cornelis Wordtmangeb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 99A-224 (Bargebuurt)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
A-224Bargebuurtspoortje 12Eene woning in de Bargebuurt, verhuurd aan G. de, Groot. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 99A-272 (Bargebuurtspoort)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 100Bargebuurtspoortje 12 (A-271)
  terug