Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bargebuurt 28 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Bargebuurt 28,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Bargebuurt 28 (niet bekend) (niet bekend) A-213 A-254
 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-213Bargebuurt 28Klaas Kromhoutgebruiker van wijk A-213, varensgesel, eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-213Bargebuurt 28Simon J van Loon Klaas Kromhout varensgesel


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
A-213Bargebuurt 28provisionele en finale toewijzingfl. 27woning A-231
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperJan Galama


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 106Bargebuurt 28wed. Liuwe Jacobs van Loon en mede E.Harlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-213Bargebuurt 28Antje Ademageb 10 okt 1797 Lemmer, ovl 3 aug 1873 HRL, huwt met Gerardus de Oude, dv Philippus A., en Aukje Tammes; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-135; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk A-213; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-213BargebuurtGerhardus A de* Oude [Ouda]45 jLemmerm, protestant, gehuwd
A-213BargebuurtAntie Filippus Adema42 jLemmerv, protestant, gehuwd
A-213BargebuurtFilippus G de* Oude10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-213Bargebuurt 28Bouke Aukes Zeen... wijk A-246, zv Auke Bouwes Z, en Dieuwke Jans; BS huw 1823, ovl 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-213, 242, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-213Bargebuurt 28Broer Wopkes Kleinvogel... HRL 1851 wijk A-134, 213; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-123; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 106A-213 (Bargebuurt)wed. L.J. van Loonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 106A-254 (Bargebuurt)Jacob Lieuwes van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 106Bargebuurt 28 (A-254)Hervormde Diaconie
  terug