Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 21 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Achterstraat 21,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 21 (niet bekend) (niet bekend) A-184 A-196
 huisnummer lager   Achterstraat 23 (niet bekend) (niet bekend) A-184 A-197
1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-176 Achterstraat 21Steven Claazes, 28 jaar, gehuwdmatroos
1-176 Achterstraat 21wed Sijmon Jans Salverda


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-184Achterstraat 21Jan Dirks van Weerd... Hilbrands, kleine negotie, Hendrik Douwes wed., werkster, Akke Doekes, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-184; gebruiker Steven K. Zeeman, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-156; gebruiker Geertje Annes, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-184Achterstraat 21Steven K Zeemangebruiker wijk A-184, varensgesel; eigenaar is Jan D. van Weerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-184Achterstraat 21Jan D van Weerd Steven K Zeeman varensgesel
A-184Achterstraat 23Steven K Zeeman varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 68Achterstraat 21wed. Willem Gerrits van HoekHarlingenwinkelierschehuis en erf (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 68Achterstraat 23wed. Willem Gerrits van HoekHarlingenwinkelierschehuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-184Achterstraat 21Albert Hilwerdaoud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-184Achterstraat 21Cornelia Reinders... wonende te Leek, (1835); BS huw 1835, ovl 1864; oud 30 jaar, geb Leek en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-184Achterstraat 21Dirk Reins Akkerboom... Tjeerds vd Woude; BS geb 1811, huw 1835, ovl 1864; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-184Achterstraat 21Fetje J Schaaroud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-184LeemedijkDirk R Akkerboom29 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-184LeemedijkCornelia Reinders30 jLeekgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-184LeemedijkElisabeth Akkerboom4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-184LeemedijkAlbert Hilwerda48 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
A-184LeemedijkFetje J Schaar49 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-184LeemedijkJanne J Struik9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 68 Dirk Akkerboomeen nieuw onderwerk met een wolfendak


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 68 Dirk Akkerboomeen nieuw onderwerk met een wolfendak


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 68A-184 (Achterstraat)Anne R. Blijstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3467A-197 (Achterstraat)Anne Reinders Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 3469A-198 (Achterstraat)Gerrit Reitsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3468Achterstraat 21 (A-196)Petrus Hamstra (Pzn.)
Sectie A nr. 3467Achterstraat 23 (A-197)Petrus Hamstra (Pzn.)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 21D.Roordatransportarbeider
  terug