Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 23 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 23,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 23 1-ong 1-064 A-140 A-253
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 23Bargebuurtspoortje ten westen


 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0131v van 14 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Bargebuurtspijp, bij dehuis
 
koperTjerk Jans, gehuwd metCG 190:00:00
Aukjen PietersWijnaldum
huurderJoukjen Jans
naastligger ten oostenKalverstraat
naastligger ten zuidenPijp en Zoutsloot
naastligger ten westenhet Poortje
naastligger ten noordenAeltje Fransen
verkoperFolkert Clases, gehuwd metmr. metselaar
Antje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjerk Jans x Aukjen Pieters te Wijnaldum kopen een woning bij de Bargebuirenspijp, nu gehuurd door Joukjen Jans. Ten O. de Kalverstraat, ten Z. de pijp en Zoutsloot, ten W. het poortje, ten N. Aeltje Fransen. Geen grondpacht. Gekocht van mr. metselaar Folkert Clases x Antje Jans voor 190 cg.


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-064 Zoutsloot 23Jacob LieuwesCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Gerrit Hendriks Baantjer... 31 sep 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1823, huw 1828, ovl 1830, ovl 1846; gebruiker van wijk A-140, lijndraayersknegt; eigenaar is Jacob Lieuwes erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Jacob Lieuwesovl voor 1815; erven J.L. eigenaar van wijk A-140, gebruiker is Gerrit H. Baantjer, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-190, gebruiker is Claas de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-140Zoutsloot 23Jacob Lieuwes ervenGerrit H Baantjer lijndraayersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 105Zoutsloot 23wed. Liuwe Jacobs van Loon en mede E.Harlingenhuis (43 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Cornelis Feyes Pronker... te HRL, zeeman in 1851, zv Feye Jans P, en Joukje Rinks Wagenaar; BS huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, 142, 261; oud 37 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-146; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Dirkje Minks Stolte... en 6 dec 1829, naaister, dv Mink Klazes S, en IJttje Dirks Gorter; BS huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, 142, 261; oud 36 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-146; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Douwe Hermanus Bloemer... Rooms Katholiek, zv Hermanus Dirks B, en Trijntje Douwes; BS huw 1825, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, wijk B-188, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk I-045, (schip); oud 39 jaar, geb en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Grietje Jacobs van der Linde... Bloemhof; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, 106, 188, wijk A-140, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); oud 36 jaar, geb en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Lodewijk Fluchmaker... 25 aug 1804 Memel; BS huw 1830, ovl 1877; oud 31 jaar, geb Memel en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk A-140; VT ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-140AchterstraatLodewijk Flümacher31 jMemelm, protestant, gehuwd, stuurman
A-140AchterstraatGrietje van Dülen34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-140AchterstraatJan Flümacher5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-140AchterstraatSytske Flümacher8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-140Zoutsloot 23Wilhelm Fluchmacher, overleden op 13 juni 18417 mnd, (geboren 1/12/1840), overleden Bargebuurt A 140. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 27) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Idske Meinsmageb 20 aug 1808 Makkum, ovl 18 dec 1888 HRL, huwt met Anthonij Wielenga, (gk), dv Poppe Andries M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, 140, wijk B-020


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 105A-140 (Zoutsloot)Jacob L. van Loonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 105A-253 (Bargebuurt)Jacob Lieuwes van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 105Zoutsloot 23 (A-253)Elisabeth de Vries (wed. Jan Baantjer)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 23D. de Grootbootwerker


1934 - kentekenadresnaam
B-20026
Zoutsloot 23Ate Nielsen


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 23H. (Harke) de Vries
  terug