Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 37 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Droogstraat 37,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 37 1-130 1-198 A-088 A-097
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 39 1-130 1-198 A-088 A-098
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-130 Droogstraat 37huis
eigenaarPiebe Auckes dogter
gebruikerPiebe Auckes dogter
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-130 Droogstraat 37huis
eigenaarwed. Hans Melles
gebruikerHeere Heeres
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-130 Droogstraat 37huis
eigenaarHere Rinkes nom. uxor.
gebruikerHere Rinkes nom. uxor.
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-130 Droogstraat 37huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerClaas Doedes
huurwaardeCG 38:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:06:10


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0213r van 1 dec 1737 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 37Droogstraat NZ dicht aan de Bildtstraat2 kamers
 
koperLammert Teyes, gehuwd metkoopmanGG 180:00:00
Rinske Rinties
huurder ene kamerPoppe Jansen de Wilde schippersknecht (beurt-)CG 23:00:00
huurder andere kamerde weduwe van Oeble Botes CG 0:06:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:16:00
naastligger ten noorden enJochum Stellingwerf oud mr. brouwer
naastligger ten noordenWybe Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvaandrig Beert Brouwer
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente kamer
verkoperJochum Stellingwerfoud mr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Feyes x Rinske Rinties koopt 2 wooncamers nz. Droogstraat, dicht bij de Bildtstraat en achter het erf van verkoper. De ene is verhuurd aan beurtschippersknecht Poppe Jansen de Wilde, de andere aan wd. Oebele Botes. Er is een openbare steeg met Wybe Hanekuik. Ten O. een D.G. camer, ten Z. de Droogstraat, ten W. vaandrig Beert Brouwer, ten N. de verkoper en Wybe Hanekuik. Gekocht van oud mr. brouwer Jochum Stellingwerff, voor 180 gg.


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-130 Droogstraat 37Jacob Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


 


 


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-130 Droogstraat 37huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerJohannes Elgersma erven
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:05:06


 


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0223r van 2 mrt 1800 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 37Droogstraat bij Bildtstraatsmederij en pakhuis
 
kopervrijgezel Berend Jans CG 132:00:00
verkoperSybe Vissernotaris
verkoperJan Leenderts Buisman, vooroud kapitein
de erven van oud vroedsman Rein H. Fabermr. ijzersmid
naastligger ten oostenDiaconye der Mennonite gemeente
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende weduwe van Johannes Philippus
naastligger ten noordenMichiel Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Jans koopt smederij en pakhuis in de Droogstraat omtrent de Bildtstraat, inclusief de vermelde inventaris. Ten O. de diaconie van de Menniste Gemeente, ten W. wd. Johannes Philippus, ten Z. de Droogstraat, ten N. Michiel Jacobs en anderen. Gekocht van erven Rein Hendriks Faber, mr. ijsersmid.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-198 Droogstraat 37Beerend JansCG 1:00:00smitte


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-088Droogstraat 37Berend Jans Braameyer... G. Krijl, varensgesel, en C. Henema vrouw, werkster, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-088, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-095, smid. 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-088Droogstraat 37Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij
A-088Droogstraat 39Beerend J Braameyer smederij


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-088Droogstraat 37Hendrikje Fokkes Jagersma, overleden op 27 januari 183143 jr, winkeliersche Schritsen F 133, eerst wed. Pieter Akkerman, laatst wed. Lieuwe Rienks Dirks (zoon van Rienk Dirks, trekveerschipper Brouwersgracht G 60), moeder van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks (voogd is grootvader Rienk Dirks) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Anke Pieters Akkerman (voogd is Johannes Akkerman, koperslager Droogstraat A 88) (uit 1e huwelijk), in memorie 7006/182 doet voogd Johannes Akkerman zelfstandig aangifte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-088Droogstraat 39Hendrikje Fokkes Jagersma, overleden op 27 januari 183143 jr, winkeliersche Schritsen F 133, eerst wed. Pieter Akkerman, laatst wed. Lieuwe Rienks Dirks (zoon van Rienk Dirks, trekveerschipper Brouwersgracht G 60), moeder van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks (voogd is grootvader Rienk Dirks) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Anke Pieters Akkerman (voogd is Johannes Akkerman, koperslager Droogstraat A 88) (uit 1e huwelijk), in memorie 7006/182 doet voogd Johannes Akkerman zelfstandig aangifte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 259Droogstraat 39Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerstal of pakhuis (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 260Droogstraat 37Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-088Droogstraat 37Jannetje van Vliet... te HRL. 1843, dv Dirk Wybes vV, en IJmkje Jans; BS huw 1819, ovl 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-088; oud 51 jaar, (vnm: Jantie), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-001; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 259A-088 (Achterstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
A-088Droogstraat 37Eene woning in de Karremansstraat, in huur bij P.D., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
A-088Droogstraat 37Eene woning in de Karremansstraat, in huur bij P.D., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 333..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 260A-097 (Droogstraat)Wijke Horjuswoonhuis
Sectie A nr. 259A-098 (Droogstraat)Wijke Horjuspakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 260Droogstraat 37 (A-097)Djieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)
Sectie A nr. 259Droogstraat 39 (A-098)Djieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 37G. de Vriesbrugwachter


1947 - kentekenadresnaam
B-31575
Droogstraat 37Meubilering `Sieshof`


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 37W. (Wesselius) Boomstra
  terug