Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 4 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Vijverstraat 4,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Vijverstraat 4 8-108 8-114 F-252 F-247


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: het commandeurshuis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 55v van mrt 1638 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 4Hans Harmens de Vries, oud-burgemeester x Jeltie Teunis Vrijhof koopt een huis c.a. in de Vijverstraat, met een vrije steeg ten W. en een plaets erachter ten Z. Ten O. de stal van verkoper, ten W. Trijntje [Aernts] wv Tymen Andries. Gekocht van erven Jacob Jacobs, pottenbakker, voor 170 gg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperWalingh Jansen Grauda GG 170:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenClaes schipper (schuit-)
naastligger ten zuidende weduwe van Ritske Pytters
naastligger ten westende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten noordenVijverstraat
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
ds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
wijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
wijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWalingh Jansen Grauda, hopman, koopt het huis 'de Vergulde Besem', met plaats en vrij in- en uit zuidwaarts naar de straat, in de Vijverstraat. Ten O. schuitschipper Claas, ten Z. wd. Ritske Pytters, ten W. Jan Jansen, ten N. de Vijverstraat. Verkopers erven Ritske Pytters.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0233v van 21 jun 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperCornelis Hansen van der Hout burgerschipper (galjoot-)CG 460:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostende weduwe van Jan Kapiteintie
naastligger ten zuidenNyeske Pytters
naastligger ten westenJan Trompetter schipper (wijd-)
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSibbeltie Wigges, gehuwd met
vroedsman Evert Arjenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hansen v.d. Hout, galjootschipper koopt huis in de Vijverstraat. Ten O. wd. Jan Zaptie?, ten W. wijdschipper Jan Trompetter, ten Z. Niske? Pytters, ten N. de straat. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Sibbeltie Wigges x Evert Arjens, koopman en mede-vroedschap, voor 460 cg.


1697 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 4Hein Buisman StichtingBouw ws. begin zeventiende eeuw, 1697 aangekocht door Cornelis Hansen van Hout


1697 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Vijverstraat 4, HarlingenVijverstraat 4Hout, Cornelis Hansen Van'C.H.V.H 1697'Door deze steen liet Cornelis Hansen van Hout weten dat hij eigenaar was van een galjootschip en het fraaie schippershuis dat hij op 11 juli 1696 voor 460 Caroliguldens kocht van de koopman Evert Arjens.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0309r van 11 jul 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperGerben Ritskes, gehuwd metmr. beeldhouwerCG 250:00:00
Hendrikien Pytters
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastliggersteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van Claas schipper (schuit-)
naastligger ten zuidende weduwe van Ritske Pieters
naastligger ten westende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperburgerhopman Waling Jansen Grauda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Ritskes, mr. beeldhouwer x Hendrickien Pyters koopt het huis 'De Vergulde Besem' in de Vijverstraat, met plaets, put en back en vrij uit- en ingang zuidwaarts. Ten O. erven schuitschipper Claas, ten Z. wd. Ritske Pytters, ten W. wd. Jan Jansen, ten N. die straat. De eigenaar van de camer ten Z. heeft het recht van mede-gebruik van de back, door die steeg. Gekocht van Waling Jansen Grauda, burger-hopman, voor 250 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-108 Vijverstraat 4huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerwed. Jacob Edams cum soc.
gebruikernu Jan Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-108 Vijverstraat 4huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerwed. Jacob Edams cum soc.
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan11-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-108 Vijverstraat 4huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerHylkjen Martens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0034r van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperAndrys Tjerx, gehuwd metmr. timmermanGG 275:00:00
Ytske Jans
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
huurderTjeerd Jansen Trompetter CG 25:00:00
naastligger ten oostenJan Capiteintie
naastligger ten zuidenmr. Jacob Ros
naastligger ten westenJan van Ripperts koopman
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSjoerd van der Hout, voor zich en als zaakgelastigde vanmr. blokmaker
Jacob CroonkoopmanHaarlem
Salomon FokkekoopmanHaarlem


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-108 Vijverstraat 4huis
eigenaarSybren Wybrens
gebruikerwed. Sybren Sipkes
huurwaardeCG 19:10:00
aanslag huurwaardeCG 03:05:00


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-108 Vijverstraat 4Douwe Jansen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0070v van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperPhylip Oolgaard [staat: Ulygard], gehuwd methovenierGG 352:07:00
Teuntje Barmand
huurder achterdeelAlbert Hendriks CG 20:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenFloris Ydes
naastligger ten zuidenJacob Pyters
naastligger ten westenHendrik Cornelis
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJan Jansen Huyselaarconstabel op het jacht van het college der Admiraliteit
verkoperJan Jansen Huyselaar de jonge, erfgenaam van zijn moedermr. kleermaker
Margaretha Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(10 en 12) Philip Oolgaard, hovenier x Teuntje Barmond koopt een huis c.a. in de Vijverstraat, waarvan het voorhuis bewoond wordt door de mede-verkoper Jan Jansen (de jonge) en het achterhuis door Albert Hendriks. Er is vrij in- en uitgang en op- en afslag langs de overdekte steeg of gang aan de wz. van het huis van de naastligger ten Z. Zie ook de acte. Ten O. Floris Yedes, ten W. Hendrik Cornelis, ten Z. Jacob Pyters, ten N. de Vijverstraat? Koper moet 10 cg. betalen voor de losse goederen. Gekocht van Jan Jansen Huyselaaar, constabel op het jacht v.d. Admiraliteit ter recherche op de Abt, en Jan Jansen Huyselaar (de Jonge), mr. kleermaker, als erfgenaam van zijn moeder Margaretha Jans, voor 352 gg.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0188v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperSimon Pieters Waterman, gehuwd metschipper (groot-)GG 327:00:00
kopersHinke Johannes
naastligger ten oostenHendrik Cornelis
naastligger ten westenHendrik Cornelis
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Schoonebeek
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperLolkjen Andries, weduwe van
wijlen Pieter I. Damesschipper (groot-)


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0314r van 18 nov 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZ1/2 huis
 
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 1/2Fettje Pieters
huurderJohannes Leenderts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHoyte Pieters
naastligger ten westenHoyte Pieters
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper als moeder en wettige voorstanderse over haar 2 minderjarige kinderenYeskjen Wybes, weduwe van
wijlen Claas Hansen
Lijsbeth Claasen, dochter van de verkoper
Wybe Claasen, zoon van de verkoper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Yeskjen Wybes wv Claas Hansen, als moeder en voorstanderse over haar twee minderjarige kinderen Lysbeth en Wybe Claasen, presenteert te verkopen: de helft van een huis in de Vijverstraat, bestaande in diverse modern betimmerde vertrekken, waarvan fettje Pieters de wederhelft toebehoort, verhuurd aan Johannes Leenderts c.u. Geen grondpacht. Ten Z. en W. Hoyte Pieters c.u., ten N. de straat.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0210r van 7 apr 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZ1/2 huis
 
koperFettje Pieters meerderjarige vrijsterCG 500:00:00
kinderen van de koper eigenaar van andere 1/2 huisFettje Pieters meerderjarige vrijster
naastligger ten oostenHoyte Pieters
naastligger ten zuidenHoyte Pieters
naastligger ten westenHoyte Pieters
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperYeskjen Wybes, weduwe van
wijlen Claas Hansenschipper (kof-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFettje Pieters, meerderjarige vrijster, koopt de helft van een huis in de Vijverstraat, waarvan de verkopers` kinderen de andere helft in eigendom hebben. Geen grondpacht. Ten O. en W. Hoyte Pieters c.u., ten N. de straat. Gekocht van Yeskjen Wybes wv Claas Hansen, in leven coffschipper, voor 500 cg.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0122v van 5 sep 1802 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZ [niet vermeld]huis
 
koperHeere Enninga, gehuwd metmr. ijzersmidCG 321:00:00
Elizabeth KeimpemaLeeuwarden
huurder benedende weduwe van Johannes Margadant CG 0:06:00
huurder bovenLubbert Adema CG 0:06:00
naastligger ten oostenBernardus Smeding
naastligger ten zuidenBernardus Smeding
naastligger ten westenwijlen Hoite Pieters mr. ijzersmid
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJan Schiere, curatorkoopman
verkoperTjepke Gratama, curatoren overkoopman
wijlen Hoite Pietersmr. ijzersmid


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0266r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperJohan Willem de Jong schipperCG 600:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [staat: straat]
verkoperJeltje Pieters Klein, gehuwd met
Johannes Bernardus Smedingkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Willem de Jong, schipper te Veendam, koopt een huis zz. Vijverstraat. Geen andere naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Jeltje Pieters Klein x koopman Johannes Bernardus Smeding, voor 600 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-116 Vijverstraat 4C A de Haan
8-116 Vijverstraat 4Sijbe Vrieseman, 23 jaar, gehuwdwoonachtig te embden


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0206r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperJan Tjietzes de Haan, gehuwd metCG 500:00:00
Ybeltje Taedes Dijkstra
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEnninga mr. ijzersmid
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperJan W. de JongVeendam


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 156v van nov 1808 , betreft pand F-252 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 4


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-114 Vijverstraat 4Jan Tjietzes de HaanCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-252Vijverstraat 4Jan Tjietses de Haan... 1795, BS geb 1811, huw 1834, huw 1838, ovl 1848, ovl 1850, ovl 1851; wed. eigenaar en gebruiker van wijk F-252, 1814. (GAH204); J.T. d. H. ende IJebeltje Teedes Dijkstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-252Vijverstraat 4Jan T de Haan wedJan T de Haan wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1442Vijverstraat 4Gosse Abes SchipperHarlingenbalkvlotterhuis en erf (87 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-252Vijverstraat 4Henderika Egges van der Laan... vdr. ovl, mdr. wonende te HRL. ; BS huw 1841; oud 30 jaar, geb Oude Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk F-252; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-252VijverstraatMarten B Bos26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeeman
F-252VijverstraatHenderika van der Laan30 jO. Pekel Av, protestant, gehuwd
F-252VijverstraatRinske M Bos5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-252VijverstraatTrijntie M Bos2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-252VijverstraatDieuwertie M Bos3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-252Vijverstraat 4Dirk Rinzes van Vliet, overleden op 18 augustus 18434 mnd (geboren 19/4/1843), overleden Vijver F 252, zoon van Rinse Dirks van Vliet, koopman en Bens Gosses Schipper (tekent 'Beerentje'), broer van minderjarige Gosse Rinzes van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-252Vijverstraat 4Dirk Rinses van Vliet, overleden op 22 april 18477 mnd (geboren 1/10/1846), overleden Vijverstraat F 252, zoon van Rinse Dirks van Vliet, koopman en Bins Gosses Schipper, broer van minderjarige Gosse en Geertje Rinses van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-252Vijverstraat 4Antje Rinses van Vliet, overleden op 3 juni 184810 dg? (geboren 19/4/1847), overleden Vijverstraat F 252, dochter van Rinse Dirks van Vliet, koopman & Bins Gosses Schipper, zuster van minderjarige Gosse en Geertje Rinses van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-252Vijverstraat 4Engeltje Ruurds Riewald... dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans Huizenga; BS huw 1815, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk F-252, supp wijk G-402; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839; deze bewijzen bestaande in ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1442F-252 (Vijverstraat)Bens G. Schipperwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1442F-247 (Vijverstraat)Eliazer Friedman Parfumeurwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1442Vijverstraat 4 (F-247)Saakje Klein (wed. J. v.d. Molen)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijverstraat 4 Dirk Jansmastoker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 4E.Kosterwerkman reiniging


1965 - adresboekadresnaam
Vijverstraat 4R. (Rintje) Boomstra


1975 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 4Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijverstraat 4rijksmonument 20746
  terug