Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 18 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kleine Bredeplaats 18,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 18 8-101 8-107 E-113 E-113
aangrenzende stegensteeg
Kleine Bredeplaats 18naamloze steeg ten noorden


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-101 Kleine Bredeplaats 18huis
eigenaarJasper Gerrits
gebruikerBregt Jans
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-101 Kleine Bredeplaats 18huis
eigenaarJaspar Gerryts
gebruikerBregt Jans
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan5-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-101 Kleine Bredeplaats 18huis
eigenaarJasper Gerrits
gebruikerClaes Hiddes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-101 Kleine Bredeplaats 18huis
eigenaarJasper Gerryts
gebruikerJan Johannes c.s.
huurwaardeCG 55:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:03:06


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0024v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 18Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperLijsbeth Dirks, weduwe vanCG 1400:00:00
wijlen Harmen Pieters
huurderMichiel Jacobs c.u.mr. slager
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenWijke Martens
naastligger ten zuidenAttie Martens
naastligger ten westenHein Rients
naastligger ten noordenSioerd Bouwes mr. gortmaker
verkoperJasper Gerrytskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Dirks wv Harmen Pieters, koopt van koopman Jasper Gerryts voor 1400 cg.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0166v van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 18Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koper van 1/2Jacob Tuininga burgerprocureur postulantGG 576:07:00
koper van 1/2Jacob Dirks burgeroud koster
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenWijke Martens
naastligger ten westenHein Rients
naastligger ten noordenSioerd Bouwes mr. gortmaker
verkoperLijsbet Dirks, weduwe van
wijlen Harmen Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybout Buma, hopman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen proc. post. Jacob Tuininga, en oud-koster Jacob Johannes, een huis met alle goederen, wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. die straat, ten Z. Wybe? Martens?, ten W. Hein Rients?, ten N. mr. gortmaker Sjoerd Bouwes Bosscha. Gekocht van Lijsbeth Dirks wv Harmen Pytters, voor 576 gg.


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-113 Kleine Bredeplaats 18Poppe Persijn


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-107 Kleine Bredeplaats 18P Persijn wedCG 4:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-113Kleine Bredeplaats 18C. P Simonsgebruiker van wijk C-159, pakhuis; eigenaar is J. vd Veen, 1814. (GAH204); id. van wijk E-113, koopman; eigenaar is G. Pettinga, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-113Kleine Bredeplaats 18Gerbrandus Pettinga... wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-102, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-113; gebruiker C.P. (?). Simons, koopman, 1814. (GAH204) eigenaar en gebruiker van wijk G-040, wagenhuis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-113Kleine Bredeplaats 18G Pettinga C Simons koopman


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-113Kleine Bredeplaats 18Yda Johanna Gerbrandus Pettinga, overleden op 5 juni 1825dochter van Gerbrandus Pettinga, wijnhandelaar (Kleine Bredeplaats E 113) enwijlen Ida Olivier, zuster van Tettje en Martinus Gerbrandus Pettinga, gortmaker/koopman, halfzuster van Gerardus, wijnhandelaar en Maaike Gerbrandus Pettinga. Saldo fl. 1.538,75. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1233Kleine Bredeplaats 18Gerbrandus Pettinga Jr.Harlingenwijnhandelaarhuis en tuin (250 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-113Kleine Bredeplaats 18Doetje Oedzes Spoelstra, overleden op 23 november 1833wed. Sikke van Slooten (overleden Leeuwarden 23/1/1793: heeft vruchtgebruik nagelaten aan zijn vrouw), vrouw van Gerbrandus Pettinga, wijnhandelaar Kleine Bredeplaats E 113, moeder van Gerardus, idem en wijlen Maaike Gerbrandus Pettinga (vrouw van Willem Jacobus van Ancum, koopman Zwolle, moeder van minderjarige Maria, Gerbrandus en Doetje Willems van Ancum). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-113Kleine Bredeplaats 18Antie Brouweroud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-113; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-113Kleine Bredeplaats 18Fettje Pettingaoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-113; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-113Kleine BreedeplaatsGerbrand Pettinga72 jLeeuwardenm, protestant, weduwnaar, wijnhandelaar
E-113Kleine BreedeplaatsFettje Pettinga50 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-113Kleine BreedeplaatsAntie Brouwer31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-113Kleine BreedeplaatsDoetje van Ancum7 jZwollev, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-113Kleine Bredeplaats 18Popkje Maria Hamers... Katholiek, dv Johannes H, en Grietje Kramers; BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-079 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-113Kleine Bredeplaats 18Rinske Halma... wijk E-094; VT1839; geb 4 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL, dv Pieter Halma en Grietje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1233E-113 (Kleine Breedeplaats)Rinse A. de Ruiterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3594E-113 (Kleine Breedeplaats)Rinse Abrahams de Ruiterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3594Kleine Bredeplaats 18 (E-113)Riemer de Ruiter


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 18 Jan Houterman Allaartpredikant
vorige grondslagf. 2100
huidige grondslagf. 2200
Kl. Breedeplaats 18 Hermine E. Allaartonderwijzeres
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 18P. de la Fettehoofd christelijke school


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 18Oud Harlingen Magazine 1994Fam. Pellenbarg (boven: fam. Teensma), daarvoor: Levie Pais, ds. Allaart, P. de la Ferte hoofd Pr. Julianaschool, mevr. Posthumus, R. de Ruiter


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 18J. (Jan) Pennewaard


1972 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 18Hein Buisman StichtingBouwjaar ca. 1800, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1972


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 18rijksmonument 20481


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 18Oud Harlingen Magazine 1994Fam. Hengeveld
  terug