Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 60 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 60,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 60 7-145 7-149 C-157 C-149
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-145 Noorderhaven 60huis
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerwed. Douwe Jansen
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-145 Noorderhaven 60huis
eigenaarwed. Douwe Jansen
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:16:00
aansl. huurw. voldaan8-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-145 Noorderhaven 60huis
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerwed. Douwe Jansen
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:00:00


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-145 Noorderhaven 60huis
eigenaarwed. Douwe Keimpes
gebruikerwed. Douwe Keimpes
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-145 Noorderhaven 60Keimpe Douwes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 25:00:00


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-156 Noorderhaven 60Tj van Benthem


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-149 Noorderhaven 60T van BenthemCG 6:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-157Noorderhaven 60Cornelis Schaafsma... zv Jan Jacobs S, en Aaltje Cornelis Blok; BS huw 1812, huw 1814, huw 1819, ovl 1829; gebruiker van wijk C-157, drukker; eigenaar en medegebruiker is T. van Benthem wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-157Noorderhaven 60Tjerk van Benthem... C-038; gebruiker B. Beerendsen, kleermaker, 1814. (GAH204); wed. T. v. B. eigenaar en gebruiker van wijk C-157; medegebruiker is C. Schaafsma, 1814.(GAH204); rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-157Noorderhaven 60T van Benthem wedT van Benthem wedpakhuis
C-157Noorderhaven 60C Schaafsma drukker


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Iebeltje Ruurds Brouwer, overleden op 4 september 1825vrouw van Watze van der Werff, leerlooiersknecht, geen kinderen, zuster van Johannes, huistimmermansknecht Bolsward en Hette Ruurds Brouwer, mr. kuiper (Noorderhaven C 157). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Ruurd Hettes Brouwer, overleden op 6 december 1825zoon van Hette Ruurds Brouwer, mr. kuiper (Noorderhaven C 157) en Rinske Johannes Proosterbeek (wed. Berend Bos), broer van minderjarige Aukje, Simkjeen Hilke? Hettes Brouwer, halfbroer van minderjarige Marten, Johannes en Sybren Berends Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 564Noorderhaven 60Hette Ruurds BrouwerHarlingenkuiperhuis en erf (220 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Johannes Proosterbeek, overleden op 24 oktober 1834metselaar, man van Aukje Jelles Appelinga (reeds overleden), vader van Rinske Johannes Proosterbeek (vrouw van Hette Ruurds Brouwer, kuipersbaas Noorderhaven C 157). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Aukje Jelles Appelinga, overleden op 8 november 1834wed. Johannes Proosterbeek, moeder van Rinske Johannes Proosterbeek (vrouw van Hette Ruurds Brouwer, kuipersbaas Noorderhaven C 157). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Johanna Hettes Brouwer, overleden op 7 oktober 18353 1/2 jr, dochter van Hette R. Brouwer, kuipersbaas (Noorderhaven C 157) en Rinske Johannes Proosterbeek, zuster van minderjarige Aukje, Simkje, Hyke, Ruurd, Jan en Ybeltje Hettes Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-157Noorderhaven 60Hette Ruurds Brouwer... bev.reg. HRL 1851 wijk C-154, wijk E-167; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuipersbaas, wijk C-157; VT1839; H.R.B. eigenaar van perceel nr. 564 te HRL, kuiper, woonplaats HRL, legger nr. 131, huis en erf, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-157Noorderhaven 60Rinske Johannes Proosterbeek... Joukje Jelles Appelinga; BS huw 1812, ovl 1846, ovl 1856; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-157; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-157NoorderhavenHette R Brouwer42 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kuipersbaas
C-157NoorderhavenRinske Proosterbeek46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-157NoorderhavenJohannes Brouwer24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenRuurd Brouwer12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenJan Brouwer10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenAukje Brouwer19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenSemkje Brouwer18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenYebeltie Brouwer9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1845 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Rinske Johannes Proosterbeek, overleden op 29 december 184552 jr (geboren 14/2/1793), overleden Noorderhaven C 157, wed. Barend Martens Bos, vrouw van Hette Ruurds Brouwer, kuiper (mede testamentair erfgenaam), moeder van wijlen Marten (man van Hendrika Egges van der Laan, thans vrouw van Hendrik Willems Bakker, schoenmaker, vader van minderjarige Rinske, Trijntje en Diewertje Martens Bos), Johannes, kleermaker en Sibren Barends Bos, pakhuisknecht (uit 1e huwelijk) en van Aukje, Simkje en minderjarige Ruurd, Jan en Ybeltje Hettes Brouwer (uit 2e huwelijk). (in akte patroniemen verwisseld) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 564C-157 (Noorderhaven )Ruurd H. Brouwerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 564C-149 (Noorderhaven)Ruurd H. Brouwerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 564Noorderhaven 60 (C-149)Tjeerd Kerkhoven


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 60 Tjeerd J. Kerkhovenmast- en blokmaker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 60M. v.d. Oever50Gross. in Kol.w.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 60M. v.d. Oever50Gross. in Kol.w.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 60M. v.d. Oever50Gross. in Kol.w.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 60, HarlingenNoorderhaven 60M. van den Oevergrossier in koloniale en grutterswaren


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 60M. v.d. Oever50Gross. in Kol.w.


1926 - kentekenadresnaam
B-10559
Noorderhaven 60Haaije Johannes van der Oever


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 60H.J. v/d Oeverkoopman


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 60, HarlingenNoorderhaven 60M. van den OeverOever, firma M. van dengrossier in koloniale en grutterswaren


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 60M. v.d. Oever50Gr. In kol.w.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 60M. v.d. Oever484Gr. In kol.w.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.M. v.d. Oever484Gr. In kol.w.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.M. v.d. Oever484Gr. In kol.w.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.M. v.d. Oever484Gr. In kol.w.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 60rijksmonument 20589


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8157Noorderhaven 60
  terug