Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 58 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 58,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 58 7-144 7-148 C-158 C-150
1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 144r van nov 1626 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 58Taecke Taeckes [Lauta] de jonge, burger-vaandrig, koopt huis met plaats en loods erachter, zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. Sjoerd Tjebbes Popta, ten W. de koper. Grondpacht 4 CG aan de verkopers. Gekocht van Doytse Ritserts x Sara Hilbrants.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-144 Noorderhaven 58pakhuis
eigenaarAeltie Allerts [aanname]
gebruiker
opmerkingledigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-144 Noorderhaven 58pakhuis
eigenaarAaltie Allerts
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-144 Noorderhaven 58packhuis
eigenaarjuffrouw Laquart
gebruikerjuffrouw Laquart
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZ2/7 huis
 
koperHylkjen Douwes, weduwe vanCG 440:00:00
wijlen Douwe Keimpes
naastligger ten oostenoud burgemeester Justus Gonggrijp
naastligger ten zuidenSerwaes van Beemen
naastligger ten westenLaquart
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/3Jacob Tjebbesmr. zeilmakerWorkum
verkoper van 1/3Johannes Tjebbesmr. zeilmakerWorkum
verkoper van 1/3Sytske Tjebbes, gehuwd metWorkum
Jan HesselsschipperWorkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkjen Douwes wv Douwe Keimpes Vlasblom, koopt 2/7 huis zz. Noorderhaven, door haar bewoond en voor de overige 5/7 in eigendom. Ten O. oud burgemeester Justus Gonggrijp, ten Z. Servaas van Beemen c.s., ten W. juffr. Laquart, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van mr. zeilmakers Jacob Tjebbes en Johannes Tjebbes, en van Sytske Tjebbes huisvrouw van schipper Jan Hessels, allen te Workum, voor 440 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-144 Noorderhaven 58pakhuis
eigenaarjuffrouw Laquart
gebruikervroedsman Jelgersma
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06


 


 


 


 


 


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0189r van 20 okt 1799 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58achtersteeg achter Noorderhaven ZZ (vorig perceel)kamer
 
koperRinse Sybrandus, gehuwd metschipper op MedemblikCG 950:00:00
kopersBregje Igles
steeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel T. van Slooten
steeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel M. Oudendag
huurder tussenliggend perceel dat nu verkocht isJan Lykles CG 26:00:00
naastligger ten zuidenM. Oudendag
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJ. van der Veen
naastligger ten oostenLaatste perceel
voormalig eigenaarJohan Jansen
voormalig eigenaaroud burgemeester S. Schaaff
verkoperTeeke Stephanyprocureur-fiscaal
Pieter ThijssenTerschelling


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0189r van 20 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 58Noorderhaven ZZhuis
 
koperRinse Sybrandus, gehuwd metschipper op MedemblikCG 950:00:00
kopersBregje Igles
naastligger ten oostenT. van Benthem c.u.
naastligger ten westenJan van der Veen
naastligger ten zuidenGerriet Stuurman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTeeke Stephany, gelastigde vanprocureur-fiscaal
Pieter ThijssenTerschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Sybrands koopt het huis. Ten W. een steeg, ten N. Jan v.d. Veen. Gekocht van Pieter Tijssen.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-155 Noorderhaven 58Jan Porten
7-155 Noorderhaven 58Rinze Sijbrens
7-155 Noorderhaven 58Geert Jans, 20 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-148 Noorderhaven 58Rinse SybrensCG 5:00:00huis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Anna Widermogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1782 ... , ovl 23 nov 1813 HRL, wonende te HRL, ovl wijk C-158; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Pieter Linsius... 31 dec 1789. (GAH1122); id. f. 3:0:0, quit. no. 8, 30 nov 1790. (GAH1122); wed. P.L. gebruiker van wijk C-158, eigenaar en medegebruiker is Rinse S. Seba, schipper, 1814. (GAH204); woont in 4e quartier, huisno. 38, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Rinse Sybrants Zeba... dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1837, ovl 1848,; eigenaar en gebruiker van wijk C-158, schipper; medegebruiker P. Lensius wed., 1814. (GAH204); R. Sijbes Z. eigenaar van perceel nr. 560, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-158Noorderhaven 58Rinse S Seba Rinse S Seba schipper
C-158Noorderhaven 58P Lensius wed


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-158Noorderhaven 58Jacob Siebes Dekker, overleden op 6 februari 1824werkman (Noorderhaven C 158), man van Johanna van Bachum, vader van afwezige Siebe, zeeman (op reis naar Hull), Jetje, naaister en minderjarige Arend, Johannes en Klaaske Jacobs Dekker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 560Noorderhaven 58Rinse Sijbes ZebaHarlingenarbeiderhuis en erf (110 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Bregtje E Mellemaoud 83 jaar, geb Raard en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Gerben S. de Vriesoud 44 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk C-158; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Jeltie R Zebaoud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Jeltie Zijlstraoud 30 jaar, geb Rinsumageest en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Klaas Straatsma... ovl 1896, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 32 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-158; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-158Noorderhaven 58Teetske Jacobs Ringnalda... BS huw 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 560 Rinse SebaHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-158Noorderhaven 58Jacob Straatsma, overleden op 24 september 18393 mnd, overleden Noorderhaven C 158. (CzOG nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-158NoorderhavenKlaas Straatsma32 jSneekgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, smidsknegt
C-158NoorderhavenTeetske J Ringnalda36 jSneekgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
C-158NoorderhavenMatthijs Straatsma5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
C-158NoorderhavenWilhelmina Straatsma9 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-158NoorderhavenAnna K Straatsma7 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-158NoorderhavenKlaas Pekelsma26 jDokkumgezin 2, m, protestant, gehuwd, blokmaker
C-158NoorderhavenJeltie P Zijlstra30 jRinsumageestgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-158NoorderhavenDouwe K Pekelsma5 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-158NoorderhavenGerben Sybes de Vries44 jGrouwgezin 3, m, protestant, gehuwd, zaakwaarnemer
C-158NoorderhavenIsseltie R Zeeba47 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-158NoorderhavenBregtje Egles Mellema83 jRaardgezin 3, v, protestant, weduwe


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-158Noorderhaven 58Wiltje Jans Post, overleden op 11 juni 184836 jr, geboren Pietersbierum 28/9/1811, overleden Noorderhaven C 158, koopman, man van Imkje Ulbes Dreyer, vader van minderjarige Wikje, Jan en Tjitske Wiltjes Post. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-158Noorderhaven 58Hiltje Minnes Post, overleden op 12 februari 1850vrouw van Rinse D. Lovius, koopvaardijkapitein (Noorderhaven C 158) (mede testamentair erfgenaam), moeder van Minne, idem, Douwe, idem en Aaltje Rinses Lovius (vrouw van Klaas G. Eisinga, koopman Leeuwarden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 560C-158 (Noorderhaven )Hermanus Ouendagwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
C-158Noorderhaven 58Eene winkelhuizinge met binnenplaats aan den zuidkant van de Noorderhaven, beneden verhuurd aan J.Z., Daalwijk. Provisioneel verkocht op 3 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
C-158Noorderhaven 58Eene winkelhuizinge met binnenplaats aan den zuidkant van de Noorderhaven, beneden verhuurd aan J.Z., Daalwijk. Finaal verkocht op 17 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3027..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 560C-150 (Noorderhaven)Erven Hermanus Ouendagwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4231Noorderhaven 58 (C-150)Pieter Westerhuis


1920 - kentekenadresnaam
B-3599
Noorderhaven 58aH. Gonggrijp


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 58 Tjtitse van der Weidekleermaker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 58C.Schuijltransportarbeider
Noorderhaven 58aH.Gonggrijpsmid


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 58rijksmonument 20588


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9223Noorderhaven 58
  terug