Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 50 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 50,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 50 7-141 7-145 C-161 C-153a
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 50naamloze steeg ten oosten
Noorderhaven 50naamloze steeg ten westen


 


 


 


 


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0245r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZhuis
 
koperBaltus Casparus mr. chirurgijnGG 750:00:00
naastligger ten oostenoud burgemeester Jacobus Goslinghs
naastligger ten westenJurjen Bodendijck mr. koekbakker
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten zuidenN. N.
huurderSimon Cornelis mr. schoenmakerCG 70:00:00
verkoperHemcke Jacobs, weduwe van
wijlen Arjen Ieses Snelschipper (smal-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaltus Casparus, mr. chirurgijn koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. een steeg en de burgemeester Jacobus Goslings, ten W. Jurjen Bodendijck, ten N. de Noorderhaven. Het huis is nu verhuurd aan Simon Cornelis, mr. schoenmaker. Gekocht van Remck Jacobs wv Arjen Ieses Snel, smakschipper, voor 750 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-141 Noorderhaven 50huis
eigenaarburgemeester Goslings
gebruikerWillem Jansen
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-141 Noorderhaven 50huis
eigenaarSybolt Andries
gebruikerWillem Jans cum soc.
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan17-7-1720
opmerking1720 den 17 july voort jaer door johannes ... betaelt 3-0-0


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-141 Noorderhaven 50huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerBaukjen Jans cum soc.
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-141 Noorderhaven 50pakhuis
eigenaarburgemeester Gonggrijp
gebruikerburgemeester Gonggrijp
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0257r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ tussen de Raadhuis- en de Vismarktsbrughuis
 
koperGerrytje Simons, weduwe vanGG 353:07:00
wijlen Sjouke Sjoukesschipper
naastligger ten oostenhet pakhuis van L. de Bruin
naastligger ten zuidenWiltetus Hendriks
naastligger ten westende weduwe van Sjouke Sjoukes schipper
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTjietske Baltus, gehuwd met
Harke Seerpsoud varenspersoon


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-152 Noorderhaven 50Jan Schiere
7-152 Noorderhaven 50Gerlof Schiere, 22 jaar, gehuwdinwooning


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0230v van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZpakhuis
 
koperJacob Wassenaar notarisCG 600:00:00
huurderJacob Wassenaar notarisCG 30:00:00
naastligger ten oostende heer Beyma
naastligger ten zuidende heer Beyma
naastligger ten westenJan Schiere koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperTrijntje Wynia, weduwe van
wijlen S. Schaaff


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-145 Noorderhaven 50J WassenaarCG 3:00:00pakhuis en kamer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Age Sybrens Hollander... Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1835, ovl 1838, ovl 1854; gebruiker van wijk C-161, sjouwer, eigenaar en medegebruiker is Jan Schiere, pakhuis, wijk C-161, 1814. (GAH204); A.S.H., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Jan Cornelis Schiere... van wijk A-174; gebruiker Jan L. Balkstra, lijndraayer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-161, pakhuis; medegebruiker Age Siebr. Hollander, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-162, koopman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-161Noorderhaven 50Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
C-161Noorderhaven 50Age Siebrens Hollander sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 554Noorderhaven 50Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis en erf (114 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Jan Benen de Boer... HRL 1851 wijk A-032, wijk D-169; oud 35 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-161; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-161NoorderhavenJan de Boer35 jNoordwoldem, protestant, gehuwd, schipper
C-161NoorderhavenJantie de Vries43 jStavorenv, protestant, gehuwd
C-161NoorderhavenAlbert de Boer6 jAmsterdamm, protestant, ongehuwd
C-161NoorderhavenHans de Boer4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Cornelis Acronius... Vst 10 feb 1854 uit Leeuwarden, N.H., zv Tjeerd A., en Jacomina Rinking; bev.reg. HRL 1851 wijk C-161, wijk D-075, wijk G-353, BS ovl ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Jantje Hanses de Vries... wijk E-060, 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk C-161; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 554C-161 (Noorderhaven )Jan van Schouwenburgpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3119Noorderhaven 50 (C-153)Adolphus Augustus Snijder
  terug