Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 95 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Voorstraat 95,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 95 7-028 7-028 C-077 C-071


Huisnaam in: 1721
Gebruik:
Naam: de ossekop (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1737
Gebruik:
Naam: de ossekop (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1756
Gebruik:
Naam: de ossekop
Kwartier/wijk
Verkoper: vosma, erven doedeneus
Koper/eigenaar: spannenburg, hendrik


Huisnaam in: 1756
Gebruik:
Naam: de ossekop (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1780
Gebruik:
Naam: de ossekop
Kwartier/wijk
Verkoper: spannenburg, doetje en yefke
Koper/eigenaar: zee, sytse drieses v.d.


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Voorstraat 95-97, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 95Schoolsteeg ten westen


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 223r van 30 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 95Sytze Pieters x Anna Edes kopen een huis nz. Voorstraat op de hoek van de Gortmaeckers steege. Ten O. Symon Harmens, ten W. de steeg en Anna Reyns. Grondpacht 28 st aan Cornelis Coninx. Gekocht van Harmen Martens x Tyam Jelles voor 1190 GG.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 241r van 17 jan 1630 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 95


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120r van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Gortmakerssteeg hoek Voorstraathuis
 
bieder/koperN. N. CG 0:00:00
naastligger ten oostende erven van Sibrant Feykes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten noordenN. N.
Jan Jacobs, curator
Piter Everts, curatoren over
verkoper van 1/2de weeskinderen van wijlen Wibe Hansen, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Pitie Pibes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (de curatoren over) de weeskinderen van Wibe Hansen voor 1/2 en zijn weduwe Pietie Pibes voor 1/2, een huis op de hoek van de Gortmakerssteeg en Voorstraat, Ten O. erven Sibrant Feyckes, ten W. de Gortmakerssteeg. Grondpacht niet genoemd.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 146v van nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 95(achter) Hessel Jacobs Hingst x Grietje Allerts koopt een schuur met paardenstal en het plaetske ten Z. daarvan, in de Gortmakerssteeg. Lees de voorwaarden. Verkopers erven Outger Romkes?, voor 550 gg.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 167v van mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 95(achter) Hessel Jacobs Hingst koopt een camer in de Gortmakerssteeg. Naastliggers zijn in de acte genoemd. Gekocht van Haentje Jans Lamckema?, voor 118 gg.


1656 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 95, HarlingenVoorstraat 95'1656'


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0076v van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95[niet vermeld]schuur met een gortmakerij en een mostermalerij
 
koperSicke Lieuwes c.u.gortmakerGG 476:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:01:00
verpachter grondde heer Wittert CG 0:14:00
naastligger ten oostenBente Gossis
naastligger ten zuidenGerrit Gouckes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenAlbe Pytters
verkoperHessel Hingst
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sicke Lieuwes, gortmaker, koopt een schuur of stal. Ten O. Bente Gosses, ten W. een openbare steeg, ten Z. Gerrit Gouckes. Het gekochte omvat een gort- en mosterdmalerij met inventaris, voorraden en gereedschappen etc. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst, voor 476 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077r van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Schoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]kamer
 
koperSicke Lieuwes c.u.gortmakerGG 65:00:00
naastligger ten oostenGerrit Gouckes
naastligger ten zuidenJacob Auckes
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenGerrit Gouckes
verkoperHessel Jacobs Hingst
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Gerrit Gouckes koopt, na niaar ratione vicinitatis, een camer in de Gortmakerssteeg, met ten O. en N. de koper, ten Z. Jacob Auckes, ten W. die steeg. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst, voor 65 gg.


 


 


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004v van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Gortmakerssteegkamer
 
koperGerryt Gouckes burgerzoutziederGG 126:00:00
naastligger ten oostenGerryt Gouckes burgerzoutzieder
naastligger ten noordenGerryt Gouckes burgerzoutzieder
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperJacob Auckesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dominicus Marnstra, not. publ. x Trijntje Pieters Gaermans koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Gerrit Gouckes, zoutzieder, een camer in de Gortmakerssteeg. Ten O. en N. Gerrit Gouckes, ten W. die steeg. Gekocht van Jacob Auckes, mr. metselaar, voor 126 gg.


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 372v van feb 1692 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 95(1 achter) Joannes Tjebbes [van der Meulen] koopt 1/2 huis en gorterie aan de nz. Voorstraat. Ten O. en Z. Gerrit Goukes, ten W. de Gortmakerssteeg, ten N. Sytske Abes. Het woonhuis bestaat uit een voorhuis, woonkelder, kelderkamer, zolder en vliering. Het gorthuis is een grote ruimte waarin de molen staat, een paardenstal en de eest, met daarboven een graanzolder en een vliering voor turf. Met vrije reed en drift door de steeg met een paard en met vrije op- en afslag. Gekocht van Minse Cornelis.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-028 Voorstraat 95huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaardeCG 100:00:00
aanslag huurwaardeCG 20:00:00


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-028 Voorstraat 95huis
eigenaarJohannes Vosma
huurwaardeCG 100:00:00
aanslag huurwaardeCG 20:00:00
aansl. huurw. voldaan12-3-1720


 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0145r van 4 okt 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95[niet vermeld]achterhuis en zomerhuis
 
kopervroedsman Doede Vosma CG 1000:00:00
naastliggersN. N.
verkoperLieuwe Sjoerds, gehuwd met
Aukjen Tieerds
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Doede Vosma, vroedsman, koopt een mooi achterhuis met keuken en bovenkamer, en naast de woning nog een plaets tussen verkopers achtergevel en de keukengevel. Het huis heeft een portaal met een studeerkamer erboven, die over de steeg van verkoper loopt, en nog een tuin die vanaf zijn keuken strekt tot de gorterij van Tjebbe Johannes [v.d. Meulen]. Vrij op- en afslag door de steeg ten W. In de tuin staat een nieuw zomerhuis met beeldwerk etc. Met conditie dat de verkoper door die steeg en zijn keuken naar de achterschuur zal gaan, en door een muur gescheiden zal worden van de koper. etc. etc. Gekocht van Lieuwe Sjoerds [de Bruin] x Aukjen Tjeerds van Esta, voor 1000 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-028 Voorstraat 95huis
eigenaarvroedsman Vosma
gebruikervroedsman Vosma
huurwaardeCG 100:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:13:00


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-028 Voorstraat 95huis
eigenaarburgemeester Vosma
gebruikerburgemeester Vosma
huurwaardeCG 100:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:13:06


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-028 Voorstraat 95Antje Heeres, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 00:00:00
7-028 Voorstraat 95Ype Heeres, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0265r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Voorstraat NZ op de Appelmarkthuis, tuin en pakhuis
 
koperburgemeester Hendrik Schaaf, gehuwd metkoopmanCG 6000:00:00
Aefke Bierma
naastligger ten oostenmevrouw Johanna Bourboom c.s.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenJohannes van der Meulen c.s.
verkopermevrouw Johanna Bourboom, weduwe van
wijlen gecommiteerde van de Staten van Friesland en burgemeester de heer Dodoneus Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Schaaff, burgemeester x Aefke Bierma koopt een huis en tuin en aparte keukens bezijden 'de Ossekop' en een pakhuis daarachter, op de Appelmarkt. Ten O. de verkoper, ten W. de Gortmakerssteeg, ten N. Johannes Tjebbes van der Meulen, ten Z. de Voorstraat. Met beschrijving van het huis. Er zijn koopbrieven van 26 jan 1644 en van 2 okt 1722. Het pakhuis heeft vrij in- en uitgang op de Oosterwal door een besloten steeg. Gekocht van Johanna Bourboom wd. Dodoneus [Doede] Vosma.


 


 


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0179r van 25 feb 1787 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 95Gortmakersteeg OZ, gedeeltelijk het perceel van het oude Gruthuisstuk grond
 
koperde heer Minne Clases Blok c.s., gehuwd metCG 250:00:00
Janke Schaaff
naastligger ten oostende heer Minne Clases Blok
naastligger ten zuidende heer Minne Clases Blok c.u.
naastligger ten westenGortmakersteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjebbe Johannes van der Meulengrutter
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Minne Clases Blok x Janneke Schaaf koopt 14, 5 voeten grond breed, gerekend van Z. naar N., langs zijn tuin. Het is nu nog bebouwd met een deel van het oude gorthuis van de verkoper, in de Gortmakerssteeg. Verkoper zal dat binnen 1 maand afbreken en de grond schoon opleveren en gaat nieuw bouwen. Ten O. en Z. de koper, ten W. de Gortmakerssteeg. Gekocht van grutter Tjebbe Johannes v.d. Meulen.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-026 Voorstraat 95wed M Blok


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-028 Voorstraat 95Minne Blok wedCG 8:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Klaas Minnes Blok... ovl 1850, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-049, , re gattdv1826-1893; eigenaar en gebruiker van wijk C-077, zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-082, stokerij, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-077Voorstraat 95K Blok K Blok zoutbrander


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-077Voorstraat 95Grietje Klazes Blok, overleden op 13 juni 1826dochter van Klaas Blok, zeehandelaar Voorstraat C 77 (wednr. Johanna Adama) en Janke Zijlstra, zuster van minderjarige Aurelia-Hendrika, Johanna-Elisabeth, Sytske, Aafke-Gezina, Geertruida, Martha-Cornelia en (reeds overleden) Anna-Catharina Klazes Blok, halfzuster van Minne, zoutzieder en Janneke Klazes Blok (uit 1e huwelijk vader). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-077Voorstraat 95Anna Catharina Klazes Blok, overleden op 8 november 1826dochter van Klaas Blok, zeehandelaar (Voorstraat C 77, wednr. Johanna Adama) en Janke Zijlstra, zuster van minderjarige Aurelia-Hendrika, Johanna-Elisabeth, Sytske, Aafke-Gezina-Geertruida en Martha-Cornelia Klazes Blok (uit 2ehuwelijk vader), halfzuster van Minne, zoutzieder en Janneke Klazes Blok (uit1e huwelijk vader). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 679Voorstraat 95Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarhuis en erf (360 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Daniel Sebesoud 40 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk C-077; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Jacoba S Bloemoud 41 jaar, geb S. Kapel NBr en wonende te HRL. 1839, wijk C-077; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-077VoorstraatDaniel Sebes40 jDordrechtm, protestant, gehuwd, onderwijzer
C-077VoorstraatJacoba Susanna Bloem41 jS.Kapel N. Brabandv, protestant, gehuwd
C-077VoorstraatJacomina Petron. Sebes14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatPieter Willem Sebes12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatWillem Anthony Sebes2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatJohanna Anthonia Sebes10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatKlara Maria Sebes8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatAntonia Geertruida Sebes7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatElizabeth Sebes5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatMaria Petronella Sebes4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatJenneke Sebes1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatDieuwke van der Wielen25 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Trijntje Klases van der Sluis... dv Klaas Jeltes vdS, en Cecilia Harmanus IJskamp; BS huw 1828, ovl 1876, ovl 1880, bev.reg. Ha18 51 wijk C-077, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Wiebe Blavier... E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, (geslnm: Blevier), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 679C-077 (Voorstraat)de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2696*C-071 (Voorstraat)Gemeente Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 2696*C-085 (Schoolsteeg)Gemeente Harlingenschool


1887 - variaadresbronbericht
Voorstraat 95Oud Harlingen Magazine 1988Dirk Dekema krijgt vergunning voor vestiging van een bakkerij in de Schoolsteeg


1896 - variaadresbronbericht
Voorstraat 95Oud Harlingen Magazine 1986Dirk Dekema vraagt aan de Gemeente toestemming voor het plaatsen van een locomobiel ten behoeve van zijn Fabriek van Suikerwerken in het pand Voorstraat C 71


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5248Voorstraat 95 (C-071)Homme Poort


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 95 Homme Poortwinkelier
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 3200


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 95, HarlingenVoorstraat 95A.M. v/h Homme Poort


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 95A.M.Poortwinkelier
Voorstraat 95H.Poortwinkelier


1930 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 95, HarlingenVoorstraat 95A.M. Poorthuishoudelijke artikelen


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 95, HarlingenVoorstraat 95A.M. Poortgalanterieën, huishoudelijke artikelen, meubelen


1932 - kentekenadresnaam
B-17840
Voorstraat 95Albert Marinus Poort


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. v.d. Meer591Stoff., woninginr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. v.d. Meer591Stoff., woninginr.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 95rijksmonument 20705
  terug