Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 93 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Voorstraat 93,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 93 7-025 7-025 C-075 C-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 93 7-025 7-025 C-076 C-070


Huisnaam in: 1670
Gebruik:
Naam: de grauwe gans
Kwartier/wijk
Verkoper: jans, erven luitjen
Koper/eigenaar: sjoerds, pyter


Huisnaam in: 1785
Gebruik:
Naam: de bril
Kwartier/wijk
Verkoper: backer, doede seerps
Koper/eigenaar: schierst, hans jurjen


Huisnaam in: 1802
Gebruik:
Naam: de bril
Kwartier/wijk
Verkoper: schierst, hans georg
Koper/eigenaar: hendriks, claas


Huisnaam in: 1852
Gebruik:
Naam: het sexbierumer en herbayumer veerhuis
Kwartier/wijk C-076
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 93Schoolsteeg ten oosten


 


 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0075r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93Voorstraat NZ1/2 huis
 
koperMinse Cornelis c.u.lakenkoperGG 1100:00:00
naastligger ten oostenvaandrager Willem Hendrix Vosma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTomas Jaques
naastligger ten noordenAntie Nannes
verkoperHessel Jacobs Hingst
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Minse Cornelis, lakenkoper, koopt 1/2 huis nz. Voorstraat. Ten O. Willem Hendriks Vosma, vaandrager, ten W. Tomas Jaques Lijbart, ten Z. die straat, ten N. Antie Nannes. Het is het W. deel van het huis. Met beschrijving. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst, voor 1600 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0076r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93Voorstraat NZ1/2 huis
 
koperSicke Lieuwes c.u.gortmakerGG 740:00:00
naastligger ten oostenWillem Vosma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTomas Jaques
naastligger ten noordenAntie Nannis
verkoperHessel Hingst
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Sicke Lieuwes, gortmaker, koopt 1/2 huis nz. Voorstraat. Het is het O. deel van het huis. Ten O. Willem Vosma, ten W. Tomas Jaques Lijbart, ten Z. die straat, ten N. Antie Nannes. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst, voor 740 gg.


 


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0061v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93Voorstraat NZ1/2 van de dwarshelft van een huis met schuur gebruikt als gorterij
 
koper door niaarMinse Cornelis GG 650:00:00
geniaarde koperWatse SjoertsSexbierum
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:01:00
verpachter gronderven van Witters CG 0:14:00
naastligger ten oostenJohannes Fosma
naastligger ten westenMinse Cornelis
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten noordenAntie Nannings
Lourens Reynersgortmaker
verkopererven van Geertie Reyners, weduwe van
wijlen Sicke Lieuwesgortmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Minse Cornelis koopt, na niaar ratione vicinitatis, een 1/2 huis, waarvan de andere 1/2 is afgescheiden met een muur, met een schuur erachter, die wordt gebruikt als gorterij, nz. Voorstraat. Ten O. Johannes Vosma, ten Z. de straat, ten W. de koper, ten N. Antie Nannes. Gekocht van erven Geertie Reyners wv mr. gortmaker Sicke Lieuwes voor 650 gg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 372r van feb 1692 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 93(westelijke deel) Gouke Sybrens koopt 1/2 huis nz. Voorstraat. Ten O. de steeg en het 1/2 huis van Joannes Tjebbes, mr. gortius (gortmaker), ten W. en N. Pytter Sjoerds [Bierma?], ten Z. de straat en het diept. Het huis bestaat uit een grote potkast of voorkelder, met daarin een gemak, een groot voorhuis voorzien met een schrijfkamer, daarboven een halve zolder, het achterste gedeelte van de kamer, een keukentje, plaetske, put en back en een bierkelder onder de bedsteeden, nog daar te boven een opkamerke met een turfzolder, zodanig dat dit halve huis van het andere halve huis is afgescheiden. Gekocht van Minse Cornelis.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-025 Voorstraat 93huis
eigenaarJohs. Tiebbes
gebruikerJohs. Tiebbes
huurwaardeCG 44:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:16:00


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0032r van 11 dec 1718 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93Voorstraat NZ waar vroeger de Grauwe Gans uithinghuis en hof
 
koperArjen Robijns, gehuwd metkoopmanCG 3500:00:00
Sjoukjen Minses
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:15:00
naastligger ten oostenGortmakerssteeg
naastligger ten oostenGouke Sybrandts
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten zuidenDirkx
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenSybrandus Reen
naastligger ten noordenAntie Donker
verkoperFoppe Foppesmr. hoedenmaker


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-025 Voorstraat 93huis
eigenaarJohannes Tiebbes
huurwaardeCG 44:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:16:00
aansl. huurw. voldaan30-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-025 Voorstraat 93huis
eigenaarJohannes Tjebbes erven
gebruikerTjebbe Johannes cum soc.
huurwaardeCG 44:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:06:08


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-025 Voorstraat 93huis
eigenaarerven Johannes Tjebbes
gebruikerTjebbe Johannes
huurwaardeCG 44:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-025 Voorstraat 93Pieter Arends, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0082r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93Gortmakerssteeg WZhuis of woning
 
koperDoede Seerps Bakker koopmanCG 500:00:00
huurderYpe c.u.
naastligger ten oostenGortmakerssteeg
naastligger ten zuidenGouke Hengst
naastligger ten westenDoede Seerps Bakker koopman
naastligger ten noordenDoede Seerps Bakker koopman
verkoperAefke Sjoerds Bierma, gehuwd met
de heer burgemeester Hendrik Schaaf
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Doede Seerps Bakker, koopman, koopt een huis of woning c.o.a. in de Gortmakerssteeg, gehuurd door Ype ?? cum ux. Ten O. de Gortmakerssteeg, ten Z. Gouke Hingst, ten W. en N. de koper. Geen grondpacht. Gekocht van Aefke Sjoerds Bierma vv regerend burgemeester Hendrik Schaaff, voor 500 cg.


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0023v van 18 sep 1785 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93achterGortmakerssteegkamer
 
koperDoede van der Hout GG 3670:21:00
voormalig bewonerCoenraad van Glied c.u.
naastligger ten zuidenH. J. Schierst koopman
naastligger ten oostenGortmakerssteeg
naastligger ten westenhet eerste in deze akte verkochte perceel
naastligger ten noordenhet eerste in deze akte verkochte perceel
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van zijn oomDokkum
wijlen Doede Seerps Backer
verkoper van 1/2Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
Jan Aukes Backer, erfgenaam van zijn moey
wijlen Berber Jans Backer, weduwe van
wijlen Doede Seerps Backer


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93Voorstraat NZ hoek Gortmakerssteeg WZwoning achter het vorige verkochte perceel
 
koperHans Jurjen Schierst, gehuwd metkoopmanGG 865:21:00
kopersFoekje Wierdsma
huurderBerber Jans van Rippers
naastligger ten oostenGortmakerssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]
naastligger ten westenDoede van der Hout
naastligger ten noordenDoede van der Hout
verkoper van 1/2Jan van der Hout, en erfgenaam vanDokkum
oom van de verkoperwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer
verkoper van 1/2Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
Jan Aukes Backer, erfgenaam van
wijlen Berber Jans Backer moey van Jan Aukes Backer, weduwe van
wijlen Doede Seerps Backer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Hans Jurjen Schierst, voornaam koopman x Foekje Wierdsma kopen (b) een woning ten noorden van perceel a, nu gehuurd door Berber Jans van Rippers, aan de Appelmarkt met ingang in de Gortmakerssteeg. Ten O. de Gortmakerssteeg, ten Z. perceel a, ten W. en N. Doede van der Hout. Geen grondpacht. Gekocht van Jan v.d. Hout te Dokkum als erfgenaam van zijn wl. oom Doede Seerps Backer voor 1/2 en van Jan Aukes Backer als erfgenaam van zijn moei Berber Jans Backer x Doede Seerps Backer voor 1/2, voor (a+b) 865 gg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]huis genaamd de Bril
 
koperHans Jurjen Schierst, gehuwd metGG 865:21:00
kopersFoekje Wierdsma
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDoede van der Hout
naastligger ten noordenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
verkoper van 1/2Jan van der Hout, en erfgenaam vanDokkum
wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer
verkoper van 1/2Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
Jan Aukes Backer, erfgenaam van
wijlen Berber Jans Backer moey van Jan Aukes Backer, weduwe van
wijlen Doede Seerps Backer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Hans Jurjen Schierst, voornaam koopman x Foekje Wierdsma kopen (a) een huis de Bril genaamd, nu door hen gehuurd, aan de Appelmarkt. Geen grondpacht. Ten O. wd. Johannes Tjebbes v.d. Meulen, ten Z. de Voorstraat, ten W. Doede v.d. Hout, ten N. perceel b. Van het eerste perceel is een acte van 4 jan 1703. Gekocht van Jan v.d. Hout te Dokkum als erfgenaam van zijn wl. oom Doede Seerps Backer voor 1/2 en van Jan Aukes Backer als erfgenaam van zijn moei Berber Jans Backer x Doede Seerps Backer voor 1/2, voor (a+b) 865 gg.


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]huis achter de Bril
 
koperClaas Hendriks, gehuwd metmr. uurwerkmakerCG 1200:00:00
Aukje Heremiet
huurderde weduwe Simkje CG 65:00:00
naastligger ten oostenGortmakerijsteeg
naastligger ten zuidenHans George Schierts
naastligger ten westenD. van der Hout apotheker
naastligger ten noordenD. van der Hout apotheker
verkoperHans George Schierst [staat: Schierts]koopman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 93Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]huis
 
koperClaas Hendriks, gehuwd metmr. uurwerkmakerCG 1200:00:00
Aukje Heremiet
huurderBouwe Jacobs c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Johannes T. van der Meulen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenD. van der Hout apotheker
naastligger ten noordenHans George Schierts
verkoperHans George Schiertskoopman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 184r van apr 1802 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 93(oostelijke en westelijke gedeelte) Claas Hendriks, mr. uurwerkmaker x Aukje Heremiet, koopt het huis 'de Bril' aan de nz. Voorstraat op de Appelmarkt. Tevens het huis dat erachter staat. Ten O. de Gortmakerssteeg en wd. Tjebbe Johannes v.d. Meulen, ten Z. de Voorstraat, ten W. Doede v.d. Hout. Gekocht van Hans George Schierst.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-023 Voorstraat 93Hendrik van Wielen, 26 jaar, gehuwd
7-023 Voorstraat 93Bouwe Jacobs
7-023 Voorstraat 93Jacob Bouwes, 21 jaar, gehuwdinwooning, bolswarderschipper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-025 Voorstraat 93Claas HendriksCG 3:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Claas Hendriks van Wielen... huw 1830; eigenaar van wijk A-243; gebruiker Cornelis Martens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-075; gebruiker H. van Wielen wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk C-090; gebruiker Bauke ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Hendrik Klazes van Wielen... dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, BS ovl 1811, ovl 1829, huw 1830, ovl 1872; wed. H. vW. gebruiker wijk C-075, kleine negotie; eigenaar is Klaas H. van Wielen, 1814. (GAH204); ervan Wed. H.K. v. W. eigenaars van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Bouwe Jacobsovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk C-076, winkeliersche, eigenaar is M. Pettinga, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Martinus Gerbrandus Pettinga... 1847, regattdv18 26-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-071, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-076; gebruiker Bouwe Jacobs wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-089, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-075Voorstraat 93Klaas H van Wielen H van Wielen wedkleine negotie
C-076Voorstraat 93M Pettinga Bouwe Jacobs wedwinkeliersche


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 21 en 27 van 16 feb 1820
adressoortbedraggebruik
C-075Voorstraat 93provisionele en finale toewijzingfl. 640huis C-075
 
verkoperMaria Homberg
verkoperJan van Eeken
koperSjoukje Hayes Feenstra


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-076Voorstraat 93Riekele Tjerks Bruinsma, overleden op 31 mei 1821man van Rinske Bouwes Zoete, winkeliersche (Voorstraat C 76, in ondertekening geen familienaam), vader van minderjarige Tjerk Riekeles Bruinsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 62 en 65 van 14 feb 1827
adressoortbedraggebruik
C-075Voorstraat 93provisionele en finale toewijzingfl. 610a. huis E-026, b. huis C-075
 
verkoperMaria Homberg
verkoperJohannes Michiel Faber
verkoperElizabeth Eeles Faber
verkoperJohannes Keil
verkoperSjoerd Simons Wijma
koperJosef Mathias Roos
koperMaria Homberg


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-075Voorstraat 93Maria Hendriks Homberg, overleden op 4 november 182958 jr, Voorstraat C 75, moeder van Sjoukje (vrouw van afwezige William Muggeridge, scheepskapitein) en Klaas Hendriks van Wielen, verver. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-076Voorstraat 93Antje Rinnerts de Beer, overleden op 13 september 183066 jr, winkelierse Voorstraat C 76, wed. Abel Bolhuis, moeder van Rinnert, 1e commies en Jantje Abels Bolhuis (vrouw van Jacob J. Kiel, logementhouder/voerman). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 677Voorstraat 93erven wed. Hendrik Klazes van WielenHarlingenhuis en erf (86 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 678Voorstraat 93Martinus Gerbrandus PettingaHarlingengrutterhuis (48 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-076Voorstraat 93Hendrik Klazes van Wielen, overleden op 7 oktober 1834zoon van Klaas Hendriks van Wielen, werkman (Voorstraat C 76) en Martje Joosten Bergsma, broer van minderjarige Trijntje Klazes van Wielen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93John Hall... 1836; oud 28 jaar, (vermeld als: Jan Hall), geb Londen GB en wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk C-075; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Wytske van der Veeroud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-075; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Klaas van Wielen... 1839, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-241; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-076; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Trijntje Hendriks Vettevogel... BS huw 1835, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-241; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-076; VT1839; geb 26 jan 1791, ged 8 feb 1791 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jans Vettevogel en Akke Pieters ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-075Voorstraat 93Mary Ann Jans Hall, overleden op 18 december 18399 mnd, overleden Voorstraat C 75, dochter van Jan Hall, zeekapitein en Sjoukje van Wielen (wed. William Muggridge, eerder wed. Simon Duiker), zuster van Jan Jans Hall, halfzuster van minderjarige Sietske Simons Duiker en van Maria-Sara en Wilhelmina Williams Muggridge. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-075VoorstraatJan Hall28 jLondonm, protestant, gehuwd, kapitein ter zee
C-075VoorstraatSjouwkje van Wielen38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-075VoorstraatJan Hall2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatSietske Duiker14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatMaria Muggeridge10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatWilhelmina Muggeridge8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatMarianna Hall8 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-075VoorstraatWytske van der Veer31 jIJlstv, protestant, ongehuwd
C-076VoorstraatKlaas van Wielen34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, winkelier
C-076VoorstraatTrijntie Vettevogel37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-076VoorstraatTrijntje van Wielen7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-075Voorstraat 93Jantje Liekeles Duiker, overleden op 23 juli 18421 jr, overleden Voorstraat C 75, dochter van Liekele Olferts Duiker, belastingdeurwaarder en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olfinus en Sophia Liekeles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-075Voorstraat 93Sophia Volina Liekeles Duiker, overleden op 4 februari 18433 jr (geboren 31/10/1839), overleden Voorstraat C 75, dochter van Liekele Olferts Duiker, deurwaarder en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olphinus Liekeles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Aafke Lieuwes Blom... HRL, wonende te HRL, dv Lieuwe Sipkes B., en Grietje Tabes; BS huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 51 jaar, (vnm: Akke), geb Makkum, en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-075Voorstraat 93Jan Cornelis Monsma... M, en Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Haga; BS huw 1823, ovl 1859, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 45 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-076Voorstraat 93Romke Jelles Agema... geb 4 mei 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1811, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-076, wijk F-228; R.A. en Reina Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1856 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 32 en 35 van 27 feb 1856
adressoortbedraggebruik
C-076Voorstraat 93provisionele toewijzing en inhoudingtwee huizen in Harlingen C-076 en F-123
 
verkoperTjepke Zoete
verkoperHendrik Alberts Sluik


1856 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 29 feb 1855
C-075Voorstraat 93Eene uitmuntend ter nering staande HUIZINGE, thans dienende tot Sexbierumer- en Herbaijumer Veerhuis aan de Voorstraat, H.G. Aukes, . Finaal verkocht op 29 feb 1856 door not. J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2051..


1861 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49059 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 165 van 28 okt 1861
adressoortbedraggebruik
C-075Voorstraat 93koopaktefl. 3000huis C-075
 
verkoperGerrit Jans Kroes
koperGeertje Anthonie Posthuma (gehuwd met Martinus Hardorff)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 677C-075 (Voorstraat)Martinus H. van Hardorffwoonhuis
Sectie A nr. 678C-076 (Voorstraat)Aron Daniel Labeswoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Voorstraat 93Jaarboekje voor de Stad HarlingenVoorstraat wijk C-076, afvaart veerschip op Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Minnertsga: Woensdag 1 uur, Zaturdag 10 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 677C-069 (Voorstraat)Martinus Hardorffwoonhuis
Sectie A nr. 678C-070 (Voorstraat)Simon Bokwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93Jan Bokconfiseur, patisserie, chocolade fondants


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5093Voorstraat 93 (C-069)erv. Jan Bok (Azn.)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 93wed. J. Bokjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
banketbakkerij


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 93J. Bok118banket- en koekbakker


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekbakker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 93 Jacob Bokbanketbakker
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 5800


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekbakker


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekb.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekb.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 93J. Bok118Banket- en koekb.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93H. Meijerduimpjes, gember- en sucadekoek


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 93J.Hoogeveenbanketbakker


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93H. Appeldoornbanketbakkerij


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93H. Appeldoornbakkerij, banket-


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 93D. Schaap18Koek- en banketb.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 93Chr. Pasma402Koek- en banketbakk.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Chr. Pasma402Koek- en banketb.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Chr. Pasma402Koek- en banketb.


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93Chr. Pasmadagelijks vers gebak


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Chr. Pasma402Koek- en banketb.


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 93, HarlingenVoorstraat 93P. van der Kambanketbakkerij


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 93P. (Petrus) v.d. Kam


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 93rijksmonument 20704
  terug