Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 26 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Bredeplaats 26,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-150 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-151 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-152 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-153 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-154 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-155 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager   Grote Bredeplaats 26 6-156 6-150 E-052 E-045
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 8 6-154 6-153 E-118 E-118


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 26, Harlingen Grote Bredeplaats 26, Harlingen Grote Bredeplaats 26, Harlingen Grote Bredeplaats 26, Harlingen Kleine Bredeplaats 8, Harlingen
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 8, HarlingenKleine Bredeplaats 8tegeltableaus


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-150 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikercapt. Stapert
huurwaardeCG 27:10:00
aanslag huurwaardeCG 05:10:00
 
6-151 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerJoh. Marnstra (voor 50 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerMayke Jans (voor 15 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 65:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:00:00
 
6-152 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pieters
gebruikerwed. Syds Pieters
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
 
6-153 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHaje Fransen
gebruikerHaje Fransen
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
6-154 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerrit Sibrens
gebruikerGerrit Sibrens
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
 
6-155 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReiner Wybes
gebruikerReiner Wybes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
 
6-156 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPieter Hessels
gebruikerPieter Hessels
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-150 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikercapitein Stapert
huurwaardeCG 27:10:00
aanslag huurwaardeCG 05:10:00
aansl. huurw. voldaan20-4-1720
 
6-151 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPieter Feitema
gebruikerJacob Ottes (voor 50 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerMayke Jans (voor 15 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 65:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:00:00
aansl. huurw. voldaan8-7-1720
opmerking1720 den 8 july van mayke jans ontfang 3-0-0
aansl. huurw. voldaan23-7-1720
opmerking1720 den 23 july door feytema betaelt 10-0-0
 
6-152 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pieters
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan10-4-1720
 
6-153 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHans Fransen
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
aansl. huurw. voldaan7-6-1720
 
6-154 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerrit Sybrens
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan17-6-1720
 
6-155 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReiner Wybes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan4-9-1720
 
6-156 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPieter Hessels
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-150 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarcapt. Stapert
gebruikercapt. Stapert
huurwaardeCG 27:10:00
aanslag huurwaardeCG 04:10:00
 
6-151 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerJacob Ottes cum soc.
huurwaardeCG 65:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:17:00
 
6-152 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pyters
gebruikerwed. Syds Pyters
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
 
6-153 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarHans Fransen
gebruikerHans Fransen
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:13:00
 
6-154 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarJohannes Jacobs
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
 
6-155 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReinder Wybes
gebruikerReinder Wybes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
 
6-156 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarPyter Hessels
gebruikerPyter Hessels
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-150 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarcapitein Stapert
gebruikercapitein Stapert
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:10
 
6-151 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarerven Pyter Feytema
gebruikerJelle Roelofs
huurwaardeCG 45:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:10:00
 
6-152 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarwed. Syds Pyters
gebruikerwed. Syds Pyters
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00
 
6-153 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarClaas Haukema
gebruikerwed. Uyltje Aukes
huurwaardeCG 38:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:06:10
 
6-154 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarJohannes Jacobs
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
 
6-155 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarReinder Wybes
gebruikerReinder Wybes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
 
6-156 Grote Bredeplaats 26huis
eigenaarGerben Tjommes
gebruikerGerben Tjommes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-150 Grote Bredeplaats 26wed. capt. Stapert, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 15:00:00
6-154 Grote Bredeplaats 26Bente Gerrits, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00
6-155 Grote Bredeplaats 26Reiner Wybes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00
6-156 Grote Bredeplaats 26Gerben van der Velde, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0263v van 23 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat tussen de Vismarktspijp en de Blauwe Trappen]huis
 
koperAge Alberts mr. schoenmakerCG 1400:00:00
huurder voorste gedeeltede weduwe van Jan Jansen CG 50:00:00
huurder achterste gedeelteFreerk Wybes CG 22:00:00
naastligger ten oostende erven van Elsje Schaef e.a.
naastligger ten zuidensteegje waardoor vrij in- en uigang [naar de Kleine Bredeplaats]
naastligger ten westende erven van Fokko Stapert kapitein
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoper van 1/2Sybrandt Pieters Feytemakoopman en plateelbakker
verkoper van 1/6Sjoerd Hannemakoopman en fabrikant
verkoper van 1/6Grietie Hannema, gehuwd met
Simon Stijlkoopman en fabrikant
verkoper van 1/6Pieter Hannemakoopman en steenbakkerMidlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Alberts, mr. schoenmaker, koopt een huis zz. Voorstraat [Grote Bredeplaats] tussen Vismarktspijp en de Blauwe Trappen. Geen grondpacht. Ten O. erven Elsje Schaef e.a., ten Z. een steegje waarin vrije in- en uitgang , ten W. erven wl. Kapitein Fokko Stapert, ten N. de straat en diept. Gekocht van Sybrandt Pieters Feytema, koopman en plateelbakker voor 1/2, en van koopman en fabrikeur Sjoerd Hannema voor 1/3 van 1/2, Grytie Hannema x koopman en fabrikeur Simon Stijl voor 1/3 van 1/2, en koopman en steenbakker Pieter Hannema voor 1/3 van 1/2, voor 1400 cg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0258v van 10 feb 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 26Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat ZZ de Vismarktspijp en de Blauwe Trappen]huis, bleekveld
 
koperEvert Nieuwenhuys oud kapitein der recherche vd AdmiraliteitCG 1600:00:00
naastligger ten oostenElsje Schaaf, erven van
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang [naar de Kleine Bredeplaats]
naastligger ten westenEvert Nieuwenhuis
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat en diept]
verkoperAge Albertsmr. schoenmaker


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-150 Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda


 


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-150 Grote Bredeplaats 26J RoordaCG 15:00:00huis


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-052Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
E-118Kleine Bredeplaats 8J Roorda J Roorda stalling


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-052Grote Bredeplaats 26Jacob Roorda, overleden op 2 december 1824Voorstraat E 52/118, wednr NN (overleden 1804: vruchtgebruik vervalt nu aan hun nabestaanden), vader van Evert, Mr. /belastingontvanger Leeuwarden en wijlen Anna Jacobs Roorda (vrouw van Mr. Gerard Gillis Woldringh, moeder van Jan, Mr. /belastinginspecteur Appingedam, afwezige Evert-Rein, 1e luitenant Oost-Indien, Geertruida-Jacoba, vrouw van Mr. Nicolaas Jan van Buttingha-Wichers, belastinginspecteur Groningen, Jacob, Mr. /procureur Appingedam, Gerard, candidaat Hogeschool Groningen, Anna-Maria Gerards Woldringh, aldaar). Legaten voor dienstmeiden Anna Jans en Lutske Jans (elk fl. 500,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-118Kleine Bredeplaats 8Jacob Roorda, overleden op 2 december 1824Voorstraat E 52/118, wednr NN (overleden 1804: vruchtgebruik vervalt nu aan hun nabestaanden), vader van Evert, Mr. /belastingontvanger Leeuwarden en wijlen Anna Jacobs Roorda (vrouw van Mr. Gerard Gillis Woldringh, moeder van Jan, Mr. /belastinginspecteur Appingedam, afwezige Evert-Rein, 1e luitenant Oost-Indien, Geertruida-Jacoba, vrouw van Mr. Nicolaas Jan van Buttingha-Wichers, belastinginspecteur Groningen, Jacob, Mr. /procureur Appingedam, Gerard, candidaat Hogeschool Groningen, Anna-Maria Gerards Woldringh, aldaar). Legaten voor dienstmeiden Anna Jans en Lutske Jans (elk fl. 500,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 08 feb 1830
E-052Grote Bredeplaats 26Uitmuntende dubbelde Heeren huizinge met annexen aan de Voorstraat, bewoner w. van, oppen. Finaal verkocht op 23 feb 1831 door notaris Wijma..


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 08 feb 1830
E-118Kleine Bredeplaats 8Stalling voor 5 paarden, met wagenhuis, voorzien van knechtekamer enz. Enz. op de Kleine Breedeplaats, gebruiker w. van, oppen. Finaal verkocht op 23 feb 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1160Kleine Bredeplaats 8Willem van OppenHarlingenkargadoor en kommissionairstal en wagenhuis (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1164Grote Bredeplaats 26Willem van OppenHarlingenkargadoor en kommissionairhuis en erf (340 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-052Grote Bredeplaats 26Jeltje de Vriesgeb 1802 prov, huwt met Willem Anthonij van Oppen, (gk), N.H., A 4 jul 1859 Arnhem; bev.reg. HRL 1851 wijk E-056; oud 37 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk E-052; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-052Grote Bredeplaats 26Willem van Oppen... Kad. Atl. Barr. en HRL. 1821, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-052VoorstraatWillem van Oppen43 jZierikzeem, geen religie opgegeven, gehuwd, kargadoor
E-052VoorstraatJeltie Fritz de Vries37 jGrouwv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatFritz Willem van Oppen13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatKlaas van Oppen8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatJohan Livinus van Oppen2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatHenderika van Oppen16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatGeertruida Feyters22 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
E-052VoorstraatGeeske de Vries27 jJourev, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Voorstraat willem van oppen270 gl.13.00 gl.23.000 gl.7.00 gl.21.00 gl.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-118Kleine Bredeplaats 8Aaltje Wopkes van der Stel... HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1854 bev.reg. HRL 1851 wijk B-180, wijk D-124, wijk E-118, supp wijk G-402; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-118Kleine Bredeplaats 8Berbina Veenstrageb 5 apr 1808 Franeker, huwt met Auke Zwieting, (gk), op zee vergaan, N.H., Vst 9 feb 1853 uit Achtkarspelen, A 18 sep 1869 Nijkerk; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068, wijk E-118, 204


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-118Kleine Bredeplaats 8Jan Lieuwes Holstein... wijk C-001; VT1839; geb 2 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Holstein en Hijlkje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1160E-118 (Kleine Breedeplaats)van Oppens zonenkantoor
Sectie A nr. 1164E-052 (Voorstraat)van Oppens zonenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1164E-045 (Voorstraat)Yme O. Faberwoonhuis
Sectie A nr. 1160E-118 (Kleine Breedeplaats)Jan Steensma c.u.woonhuis


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
E-052Grote Bredeplaats 26Een logeabel ingericht, zeer goed onderhouden dubbel Heerenhuis, met plaats en tuin aan de Voorstraat bij de Groote Breedeplaats. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 2396..


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
E-118Kleine Bredeplaats 8Een in 1887 nieuw gebouwd, doelmatig ingericht kantoor c.a. aan de Kleine Breedeplaats. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1126..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1164Grote Bredeplaats 26 (E-045)Hendrik Seret (IJzn., te Sliedrecht)
Sectie A nr. 1160Kleine Bredeplaats 8 (E-118)Willem Koen


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Breedeplaats 26P. Tjallingii95


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 26 Pieter Tjallingiizoutzieder
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 0
Kl. Breedeplaats 8 Rienk Vlietstrahandelaar
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 4000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 26J.M.Driessenleerares meisjesvakschool
Groote Breedeplaats 26mej. M.Hibmaonderwijzeres
Groote Breedeplaats 26J.Klaversteijnambtenaar rijkswaterstaat
Kleine Breedeplaats 8J. de Jongschoenmaker


1932 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 26Oud Harlingen Magazine 1992feb: Het pand Gr. Bredeplaats 26 gekocht door de heer J. Hornstra om het pand te verbouwen tot cafe-hotel-restaurant


1934 - kentekenadresnaam
B-20286
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1934 - kentekenadresnaam
B-20287
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1934 - kentekenadresnaam
B-20288
Grote Bredeplaats 26bJohannes Hornstra


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 26J. Hornstra263Garage, l.verh.inr.


1938 - kentekenadresnaam
B-24011
Grote Bredeplaats 26Johannes Hornstra


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 26Hornstra & Visser882Gar.bedr.


1941 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 26Oud Harlingen Magazine 1993jan: Garagebedrijf fa. Hornstra en Visser Gr. Bredeplaats werd overgenomen door de heer J. Hornstra


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 8Oud Harlingen Magazine 1994Kleermaker M. de Jong, daarvoor: J. de Jong, kapitein Koen, kantoor Faber


1948 - kentekenadresnaam
B-34493
Grote Breedeplaats 26Sijbren Minnema


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga & Minnema882Garagebedr.


1949 - kentekenadresnaam
B-37264
Grote Bredeplaats 26Kornelis Douwenga


1950 - kentekenadresnaam
B-40243
Grote Bredeplaats 26BTiete Anema


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga's Garagebedr.882


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga & v.d. Schoot882Garagebedr. (na 18 u.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsDouwenga & v.d. Schoot882Garagebedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsGaragebedr. Douwenga & v.d. Schoot882


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26 van der SchootDouwenga & v.d. Schootgaragebedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 8M. (Martinus) de Jong


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 26, HarlingenGrote Bredeplaats 26W.F. van IJkenautomobielbedrijf, fiat dealer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 26rijksmonument 20373


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 8Oud Harlingen Magazine 1994Dependance Albert Heijn


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8150Grote Bredeplaats 26
  terug