Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 16 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 16,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 16 4-182 4-184 H-065 H-072
aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 16naamloze steeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-182 Rozengracht 16huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-182 Rozengracht 16huis
eigenaarde not. Walrich
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:08:00
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-182 Rozengracht 16huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:13:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0264r van 7 apr 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16Rozengracht bij het Klein Vallaethuis CA tuin erachter
 
koperArjen Teunis Block, gehuwd metCG 675:00:00
Felkje Cornelis
bewonerDominicks Walrignotaris publicus
naastligger ten oostende erven van wijlen Johannes Mockema
naastligger ten zuidenJacob de Bruin
naastligger ten zuidengemeensman Lolke Jarigs Westra
naastligger ten westenoud burgemeester Sjoerd Pyters Bierma
naastligger ten zuidenstraat
varpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
verkoperDominicks Walrignotaris publicus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Teunis Blok x Eelkjen Cornelis koopt een huis met een tuin erachter en bezijden [de tuinbezijden is nu Rozengracht 18], omtrent het Klein Vallaat. Ten O. erven Johs. Mockema, ten W. erven Sjoerd Pieters Bierma, oud-burgemeester, ten Z. de gemeensman Lolke Jarigs Westra en Jacob de Bruin, ten N. de straat. Gekocht van Dominicus Walrich, not. publ., voor 675 cg.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0262v van 29 nov 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16Rozengracht ZZhuis, tuin en ververij
 
koperPieter Gelinda, gehuwd metCG 900:00:00
Pietie Jans
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenJarig Westra
naastligger ten zuidende weduwe van Ruird Alberts
naastligger ten westende erven van burgemeester Sjoerd Pieters Bierma
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper voor hemzelfArien Theunis Blocq, weduwnaar vankoopman
Eelkien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gelinde x Pietie Jans koopt een huis, hof en ververij zz. Rozengracht [nu nrs. 16 (huis) en 18 (was een tuin)]. Ten O. Jarig Westra, ten W. erven Sjoerd Pieters Bierma, ten Z. wd. Ruird Alberts, ten N. de straat en diept. Gekocht van Arjen Theunis Blocq voor zichzelf en als vader van zijn kinderen bij zijn wl. vrouw Eelkien Cornelis, voor 900 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-182 Rozengracht 16huis
eigenaarwed. burgemr. Bierema
gebruikerLubbert Beerns
gebruikerSipke Edes
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06
 
4-182 Rozengracht 16houtstek en tuin
eigenaarLammert Joris
gebruikerLammert Joris
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-182 Rozengracht 16Lubbert Beerns, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16Rozengracht ZZhuis en tuintje
 
koperWillem Douwes koopmanGG 543:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
huurder voorhuis en voorkamerAge Jans CG 26:00:00
huurder bovenkamerElle Claasen CG 0:08:00
huurderJan Hendriks CG 26:00:00
huurder kamerAlbert Pieters CG 20:00:00
huurder kamerBauke Jarigs CG 20:00:00
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra, met
Dirk Bruinings
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenhet volgende verkochte perceel
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJarig Gelinde, gehuwd metkoopman
Henderina Eelkes Wildschut, als erfgenamen van
wijlen Jan Gelindekoopman en fabrikant van bonten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tetrode koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Willem Teunis, (a) een groot huis (Rozengracht 16) en tuin (Rozengracht 18) zz. Rozengracht, verhuurd aan 5 huisgezinnen (met name genoemd). Ten O. de vroedsman Jarig Westra en Dirk Bruins?, ten W. perceel b), ten Z. Jarig Westra, ten N. die straat en diept. Gekocht van Jarig Gelinde x Hendrina Eelkes Wildschut, als erven van Jan Gelinde, fabrikant van bonten, voor (a en (b) 543 gg.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0295v van 6 apr 1788 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16Rozengracht ZZhuis en tuin
 
koperChristoffel de Haas leerlooierCG 600:00:00
koperAndries Christoffels de Haas leerlooier
naastligger ten oostenHarke Jurjens van der Stok
naastligger ten oostenTeunis Norbruis
naastligger ten zuidende heer Gonggrijp
naastligger ten westende leerlooierij van Pieter Tetrode koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristoffel de Haas en Andries Christoffel de Haas, beiden leerlooiers, kopen een huis (Rozengracht 16) en tuin (Rozengracht 18) zz. Rozengracht. Het huis bestaat uit een voorhuis met gang, voor-, tussen- en achterkamer, plaets en tuintje. Ten O. Harke Jurjens en Teunis Norbruis, ten W. de looierij van verkoper (Rozengracht 14), ten Z. de heer Gonggrijp, ten N. de straat en diept. Gekocht van Pieter Tetrode, voor 600 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-183 Rozengracht 16Christoffel de Haas
4-183 1/2Rozengracht 16Freederik Martinus


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-184 Rozengracht 16Andries de HaasCG 1:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-065Rozengracht 16Andries Christoffel de Haas... en Marijke Daniels; BS huw 1816, huw 1817, huw 1823, ovl 1828, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk H-065, leerlooyer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-066, loyerij, 1814. (GAH204); Harmen Teewis ende Taakjen ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-065Rozengracht 16Christoffel Andries de Haas... gebruiker van wijk G-086, leerloyer, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. leerlooier, wijk H-065; VT1839; kind: Andries Christoffels de Haas, geb 21 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL; ontvangt van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-065Rozengracht 16Andries de Haas Andries de Haas leerlooyer


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-065Rozengracht 16Andries de Haas, overleden op 25 april 1828man van Antje Tevis, vader van Christoffel Andries de Haas, leerlooier Rozengracht H 65/66. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1882Rozengracht 16wed. Andries Christoffel de HaasHarlingenleerlooijerhuis en erf (250 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-065Rozengracht 16Roelof Christoffels de Haas, overleden op 18 februari 1833varenspersoon, overleden in Zuid-Atlantische Oceaan op reis van Batavia naar Rotterdam (kapitein Jan Cornelis Teves), zoon van Christoffel de Haas, leerlooier (Rozengracht H 65) en Antje Roelofs van Dijk, broer van Jetske (vrouw van Pieter Willems Nauta, mr. bakker), Andries, leerlooiersknecht en Antje Christoffels de Haas. Saldo fl. 91,20. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-065Rozengracht 16Antje Roelofs van Dijk... Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1848; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-065; VT1839; kind: Andries Christoffels de Haas, geb 21 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-065Cristoffel de Haas57 jHarlingenm, protestant, gehuwd, leerloyer
H-065Antie R van Dijk58 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-065Andries de Haas30 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, leerloyer
H-065Antie de Haas27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-065Rozengracht 16Christoffel Andries de Haas, overleden op 18 mei 184361 jr (geboren 17/7/1782), leerlooier, overleden Rozengracht H 65, gehuwd, vader van Jetske (wed. Pieter Willems Nauta), bakkersche, Andries, te Terschelling en Antje Christoffels de Haas. (in tafel 17/5) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-065Rozengracht 16Teunis Pieters van Arum, overleden op 21 januari 18473 dg (geboren 18/1/1847), overleden Rozengracht H 65, zoon van Pieter van Arum, kantoorbediende & Martje Sluiter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-065Rozengracht 16Simon Hiddes de Weerd... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, huw 1858, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-054, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1882H-065 (Rozengracht)Laas Houtsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1882H-072 (Rozengracht)Laas Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4883Rozengracht 16 (H-072)Everhardus J. Schutte


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 16J.S. Dijkstra & Zn.180Oester- en mosselteelt Mij "Harlingen", motorvrachtvaart


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 16 Jan S. Dijkstramosselvisscher
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1000


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 16J.S. Dijkstra & Zn.180Oester- en mosselteelt Mij "Harlingen", motorvrachtvaart


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 16J.S. Dijkstra & Zn.180Oester- en mosselteelt Mij Harlingen, motorvrachtvaart


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 16F.Kammingakommies r.d.b.


1934 - kentekenadresnaam
B-19840
Rozengracht 16Freerk Kamminga


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 16F. (Freerk) Kamminga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 16rijksmonument 20644
  terug