Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 19 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Brouwersstraat 19,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 19 4-156 4-149 G-065 G-063
1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147v van 9 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp] en tot het huis van Piter Julies strekkendehuis met een lege plaats erachter en een vrije uitgang oostwaarts in de Molenste
 
koperRoeloff Jans burger c.u.GG 286:00:00
verpachter grondde erfgenamen van de overste Julius van Eissinga CG 3:00:00
losbare rentenCG 5:05:00
naastligger ten oostenPiter Juliens
naastligger ten zuidenAuke Dirx koopman
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenRoeloff Jans burger c.u.
verkoperTierk Gerloffs, gehuwd met
Agniet Beerns


 


 


 


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]grondpacht
 
koperJacob Claessen burgerkoopmanGG 300:00:00
grondpacht uit het huis van de weduwe van Roeleff Claessen
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd metMinnertsga
juffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (d) wd. Roeloff Claessen. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0091r van 29 mrt 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 19Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg]2 kamers
 
koperdr. Conradus Luydinga c.u.CG 125:00:00
huurderDirk Christiaans schoenmaker
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenWillem Andries de With
naastligger ten westenhet huis genaamd het Vergulde Rad
naastligger ten noordentuin en achterhuis van dr. Conradus Luydinga
verkoperClaes Pytters Schrik, gehuwd met
Reinskien Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Conradus Luidinga koopt 2 camers in de Pieter Molentjessteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Willem Andries de With, ten W. het achterhuis van 'het Vergulde Rad', verhuurd aan schoenmaker Dirk Christiaans, ten N. het huis en tuin van de koper. Gekocht van Claes Pytters Schenk, voor 125 cg.


 


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0136r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]huis met gebruik en onderhoud van de steeg uitkomende in de Pietermolentjesteeg
 
kopervrijgezel Tjallingh Jochums GG 161:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:05:00
naastligger ten oostende weduwe van dr. Ludinga
naastligger ten zuidende weduwe van commissaris Hoeff
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenGerben Jansen
verkoperRebecca Faber, gehuwd metOudega
Joannes Duyffsecretaris van SmallingerlandOudega


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0213v van 9 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp, aan de oostkant van de Brouwersgracht met een uit- en ingang in de Molen- of Pietermolentjessteeg]huis
 
koperClaas Meyes burgermr. kuiperCG 400:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:05:00
naastligger ten oostende weduwe van dr. Luidinga
naastligger ten zuidende weduwe van commissaris Hoeff
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenGerben Jansen wolkammer
naastliggerBoth Apothekerstraat [staat: Molen- of Pietermolentjessteeg]
verkoperTjalling Jochemshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Meyes, mr. kuiper, koopt een huis omtrent de Kimswerderpijp, oz. Brouwersgracht, met mede-gebruik van de steeg die in de Molen- of Pyter Molentjessteeg in- en uitgang heeft. Ten O. wd. dr. Luidinga, ten W. de straat, ten Z. wd. v.d. commissaris Hoef, ten N. Gerben Jansen, wolkammer. Belast met 5 CG 5 st jaarlijkse losbare rente. Gekocht van Tjalling Jochems, mr. huistimmerman, voor 400 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-156 Brouwersstraat 19huis
eigenaarWalke IJsbrands
gebruikerWalke IJsbrands
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-156 Brouwersstraat 19huis
eigenaarWalleke IJsbrands
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


 


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-156 Brouwersstraat 19huis
eigenaarWalke IJsbrands
gebruikerWalke IJsbrands
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-156 Brouwersstraat 19huis
eigenaarwed. Claas Meyes
gebruikerwed. Claas Scheltes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0166r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]huis
 
koperJan Harmens mr. blauwververGG 535:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:05:00
huurderverkoper Claas Scheltes c.u.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Anne Rinties
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht en straat]
naastligger ten noordenCornelis van Toorn
verkoperPietje Clases, weduwe vanHarlingen
wijlen Johannis Oudkerk
verkoperAntie Clases, gehuwd metDokkum
Claas Scheltishuistimmerman
verkoperMayke Clases, gehuwd metArum
Claas Abrahamsmr. kuiper
verkoperRompkien ClasesTzummarum
verkoperMayke Clases, gehuwd met
Sybe Pannebacker
verkoperLijsbeth Clases, vrijsterHarlingen
verkopervrijgezel Claas ClasenHarlingen


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-156 Brouwersstraat 19Jan Harmens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 09:00:00


 


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0077v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de Kimswerderpijphuis
 
koper door niaarDirk Bartling mr. vleeshouwerGG 201:00:00
geniaarde koperRobijn Cornelis, gehuwd metmr. sleefmaker
Trijntie Dirx
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:05:00
huurderJan Harmens c.u.mr. blauwverver
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenPyter Freerks c.s.
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenDirk Bartling
verkoperhypothecaire crediteuren van Janke Symons, weduwe van
wijlen Beernt Geersma, en betreffende de verlaten boedel van ?
Jan Harmens, gehuwd metmr. blauwverver
Trijntie Freerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Bartling, mr. vleeshouwer, koopt na niaar wegens mandeligheid en naastliggerschap tegen mr. sleefmaker Robijn Cornelis x Trijntie Dirx, huis c.a. aan de oostkant van de Brouwersgragt omtrent de Kimswerderpijp, bewoond door mr. blauwverver Jan Harmens c.u. Beschrijving van het huis. Ten O. de Pytermoolentie steeg, waarin dit huis een vrije in- en uitgang heeft, ten Z. Pyter Freerks c.s., ten W. de Brouwersgragt, ten N. Dirk Bartling. Grondpacht 5 cg. 5 st aan de Stad. Gekocht van (koopman Freerk Fontein en procureur fiscaal B. Dreyer, als gelastigden van de boedel van) Janke Symens wv wl. Beernt Geersma, voor 201 gg.


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0160r van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koper door niaarBerber Heins, weduwe vanGG 130:00:00
wijlen Hendrick Drost
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:05:00
geniaarde koperWillem Stijkel, enkoopman
Gerryt Gerryts Postmamr. schoenmaker
huurderDirk Wennekes CG 36:00:00
naastligger ten oostenPieter Vettevogel
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenZytze Pieters c.u.
verkoperCatharina Bartling, gehuwd met
verkoperJan H. Teutlingbontwever
verkoperRuurd Pieters, administratoren van
Anna Bartling, gehuwd met
Jan Willems van der Werf
verkoperSicco Rienstra, gelastigde vanprocureur
Johannes Cramer, vader en voogd van dochterkoopmanAmsterdam
Anna Gezina Kramer, dochter van
wijlen Alida Bartling, allen ergenamen van
wijlen Dirk Bartling, was gehuwd met
Gezina Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Drost koopt, na niaar ratione sanguinis tegen coopman Willem Stijkel en mr. schoenmaker Gerryt Gerryts Postma, huis oz. Brouwersgragt, thans als huurder bewoond door Dirk Wennekes voor 35 cg. Grondpacht 5 cg. 5 st aan de stad. Ten O. en Z. Pieter Vettevogel, ten W. de Brouwersgragt, ten N. het eerste perceel (?) bij Zytse Pieters c.u. gekogt. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Dirk Bartling x Gezina Westendorp, voor 130 gg.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0155r van 17 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperBauke Jans, gehuwd metmetselaarsknechtCG 500:00:00
Eeke Jans
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:05:00
huurderJacob Hoffman c.u.
naastligger ten oostenPieter Wytzes Vettevogel
naastligger ten zuidenPieter Wytzes Vettevogel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordende erven van Sytze Pieters
verkoperHein Drostmr. brouwer


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0011v van 15 jan 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgragt]huis
 
koperJetske Jansen, gehuwd metCG 500:00:00
Luitje Stoffelsschipper (schuit-)
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:05:00
naastligger ten oostenPieter Wytzes Vettevogel
naastligger ten zuidenPieter Wytzes Vettevogel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten noordende erven van Sytze Pieters
verkopermede als vader Bauke Jansen, weduwnaar van
wijlen Eke Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetske Jansen, vrouw van de absente schuitschipper Luitje Stoffels koopt huis oz. Brouwersgracht. Ten O. en Z. Pieter Wytzes Vettevogel, ten W. de Brouwersgracht, ten N. erven Sytze Pieters. Grondpacht 5 CG 5 st aan de Stad. Gekocht van metselaarsknecht Bauke Jansen voor hem zelf en als vader en voorstanderse over zijn kind bij Eke Jansen, voor 500 CG.


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-153 Brouwersstraat 19Johannes Agema, 25 jaar, gehuwd


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-149 Brouwersstraat 19Johannes HarmensCG 1:10:00


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-065Brouwersstraat 19Jan Klaases Gonggrijp... Kerk HRL, zv Klaas Jans Gongrijp en Antje Andries ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-065Brouwersstraat 19Coenraad Carpentier... en G. Wyma 1815, kind: Gerrit C, geb 1806 ... ; bsha181ov, huw 1814, huw 1815; gebruiker van wijk G-065, timmerknegt; eigenaar is Johannes H. ter Mos erven, 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-065Brouwersstraat 19Johannes Harmens ter Mosch... Johannes tM, geb 1772 HRL, destijds echtelieden te HRL; BS huw 1812, ovl 1832; wed. eigenaar van wijk G-065; gebruiker Coenraad Carpentier, timmerknegt, 1814. (GAH204); erven J.H. tM. eigenaar van wijk G-191; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-065Brouwersstraat 19Johannes H ter Mos ervenCoenraad Carpentier timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1567Brouwersstraat 19Harmen Johannes TermosHarlingenarbeiderhuis en erf (68 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-065Brouwersstraat 19Anna Margaretha Reins Vettevogel... Heins; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1847; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-065Brouwersstraat 19Schelte Gebel... Siebrens; BS huw 1829, ovl 1842, ovl 1847; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-065; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-065 S Gebel stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-065BrouwersgragtSchelte Gebel34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
G-065BrouwersgragtAnna Vettevogel33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-065BrouwersgragtAnna Gebel7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1567G-065 Schelte GebelHarlingengeheel van voren verbeterd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-065Brouwersstraat 19Geertje Everts Bouwknegt... wijk G-069, dv Evert B., en Klaaske Beidschat; BS huw 1824, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-065, wijk H-015; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-024; VT1839; geb 24 jan 1790, ged 16 feb ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2215G-065 (Brouwersgracht)erv. Sijbren Gebelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3257G-063 (Gedempte Brouwersgracht)Antje Gebel, vrouw van Willem G. Driessenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3257Brouwersstraat 19 (G-063)Wouter Sinnema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 19 Wouter R. Sinnemabarbier
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 19G.Jepmareiziger


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 19J. (Jacob) Bottema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 5775Brouwersstraat 19gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5775Brouwersstraat 19
  terug