Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 17 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Brouwersstraat 17,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 17 4-155 4-148 G-064 G-062
 


 


 


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0135v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 17Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]huis
 
koper en huurderGerben Jansen burgermolenaarGG 210:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostende weduwe van dr. Ludinga
naastligger ten zuidenTjallingh Jochums
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenWalke IJsbrandts
naastligger ten noordende weduwe van dr. Ludinga
verkoperRebecca Faber, gehuwd metOudega
Joannes Duyffsecretaris van SmallingerlandOudega


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-155 Brouwersstraat 17huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerwed. dr. Remans
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpachtCG 03:00:00
aanslag grondpachtCG 00:15:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-155 Brouwersstraat 17huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerde rector van Thijll
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpachtCG 03:00:00
aanslag grondpachtCG 00:15:00
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0143v van 6 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 17Brouwersstraat OZ [staat: Kimswerderpijp aan de kant van het diept]huis en plaats
 
koperJacob Tuininga procureurGG 77:14:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenerven van Hermanus Reneman predikant
naastligger ten zuidenClaes Meyes mr. kuiper
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenWalke IJsbrands
volmacht Claes Dirx, eerst geregistreerde crediteur van
verkoperwijlen Gerben Jansen
verkoperweduwe Trijntie Pyters, gehuwd met
wijlen Gerben Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tuininga, procureur, koopt een huis met een ledige plaets erachter, omtrent de Kimswerderpijp, oz. Brouwersgracht. Ten O. erven ds. Hermannus Reneman, ten W. de straat en diept, ten Z. Claes Meyes, mr. kuiper, ten N. Walke IJsbrands. Gekocht van Sijntje Pyters wv Gerben Willems als eerstgeregistreerde crediteur van wl. Gerlof Jansen en als gelastigde van de verdere crediteuren, voor 77 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-155 Brouwersstraat 17huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerwed. dr. Ludinga
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpachtCG 03:00:00
aanslag grondpachtCG 00:12:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0250v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 17Brouwersstraat OZ [staat: Kimswerderpijp]huis CA + plaats
 
koperCornelis van Toorn c.u.CG 255:00:00
varpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
bewoner /huurderJelle Alberts c.u. c.s.
naastligger ten oostends. Ludinga predikant tot Welzijn
naastligger ten zuidenweduwe van Claes Meyes
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenWalke IJsbrandts
verkoperJacob Tuiningaprocureur postulantGG 635:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-155 Brouwersstraat 17huis
eigenaarCornelis van Toorn
gebruikerCornelis van Toorn c.s.
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0188v van 1 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 17Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperDirk Bartling, gehuwd metmr. slagerCG 665:00:00
Geeske Westendorp
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenCornelis Luidinga predikant
naastligger ten westenJan Harmens mr. blauwverver
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenCornelis Luidinga predikant
naastligger ten noordenHarmanus Dortman mr. kuiper
verkoperCornelis van Toornmr. bontwever


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-155 Brouwersstraat 17Dirk Bertling, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


 


 


 


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0065v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 17Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperSytze Pieters, gehuwd metmr. metselaarGG 246:00:00
Grietje Meinerts
naastligger ten oostenPieter Vettevogel
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenRein Ydes
verkoperCatharina Bartling, erfgenaam, gehuwd met
Jan Teutelingbontwever
verkoperAnna Bartling, erfgenaam, gehuwd met
Jan Willems van der Werff
Johannes Kraamer, vader en voogd vankoopmanAmsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
wijlen Alida Bartling, allen erfgenamen van hun ouders
Dirk Bartling, gehuwd metmr. spekslager
Gezina Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Pieters, mr. metzelaar x Grietje Meinerts kopen huis Oz. Brouwersgragt, laatst bewoond als eigenaren door mr. spekslager D. Bartling c.u. Ten O. en Z. erven Pieter Vettevogel, ten W. de Brouwersgragt, ten N. Rein Ydes. Geen grondpacht. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Dirk Bartling x Gezina Westendorp, als houders van het reversaalbrief ten laste van Jan Harmens c.u., voor 246 gg.


 


 


 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0314r van 10 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 17Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koper provisioneelN. N. GG 157:00:00
huurderJetske Jans CG 40:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoh. Oebles van der Werf, administrator
verkoperFrans Leemkool, administrator van de nagelaten kinderen en boedel van
wijlen Luitje Stoffels
verkoperJetske Jans, weduwe van en met kind van
wijlen Luitje Stoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de curatoren over de kinderen en goederen van) Jetske Jans wv Luitje Stoffels, a) een huis oz. Brouwersgracht


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-152 Brouwersstraat 17W Van Loon, 35 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-148 Brouwersstraat 17W van LoonCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Willem van Loon... Jan Willems van Loon, geb 25 sep 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk G-064, huisknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-273, gebruiker is Joseph de Jong wed., gealimenteerd, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-064Brouwersstraat 17Willem van Loon Willem van Loon huisknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1568Brouwersstraat 17Willem van LoonHarlingenarbeiderhuis en tuin (200 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-064Brouwersstraat 17Catharina Simons Wilkens, overleden op 22 oktober 1832vrouw van Jan van Loon, koopman Vrouwengracht G 64, geen kinderen, nicht van Hikke, Tjitske, dienstmeid, Jan en Tjeerd Jacobs Wip, pottenbakkersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Grietje Feddes de Wit... wijk G-179, dv Fedde Rientses dW, en Jeltje Ales vd Wal; BS huw 1828, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 39 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-175; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Jan Willems van Loon... bev.reg. Ha18 51 wijk G-278, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-064; VT1839; geb 25 sep 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL, zv Willem van Loon en Maaike ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Pieter Johannes van der Heide... en Marijke Harmens (IJskamp); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-175; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-064 W van Loon stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-064BrouwersgragtRintie D Bakker27 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
G-064BrouwersgragtTetje Nieuwenhuis22 jAchlumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-064BrouwersgragtRintie D Bakker1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-064BrouwersgragtRinske Bakker3 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-064BrouwersgragtWillem van Loon70 jOldemarktgezin 2, m, protestant, weduwnaar, geen
G-064BrouwersgragtJan van Loon41 jHarlingengezin 2, m, protestant, weduwnaar, kleermaker


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-064Brouwersstraat 17Rinske Rintjes Bakker, overleden op 20 april 18407 mnd, overleden Brouwersgracht G 64, dochter van Rintje Dirks Bakker, matroos en Fettje? Sikkes Nieuwenhuis, zuster van minderjarige Dirk Rintjes Bakker. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-064Brouwersstraat 17Schelte Geebel, overleden op 8 juni 184235 jr, timmerknecht, overleden Brouwersgracht G 64, man van Anna-Margaretha Vettevogel, drabbelkoekbakster, vader van minderjarige Antje en Anna-Margaretha Scheltes Geebel. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-064Brouwersstraat 17Willem van Loon, overleden op 6 maart 184474 jr, geboren Oldemarkt 20/8/1769, overleden Brouwersgracht G 64, weduwnaar, vader van Jan Willems van Loon, kleermaker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-064Brouwersstraat 17Anna Klazes van der Werf, overleden op 25 oktober 18478 jr (geboren 25/10/1839), overleden Brouwersgracht G 64, dochter van Klaas Annes van der Werf, timmerman en Elisabeth Jans Jouwstra, zuster van minderjarige Jan Klazes van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Jeltje Willems Bloemer... Feyke Jelles; BS huw 1817, ovl 1827, huw 1832, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-262, wijk G-025, wijk G-064; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Johannes Dijkstra... bev.reg. Ha18 51 wijk E-262, wijk G-025, 64; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Lijsbert Westra... HRL. 1842, dv Jan W., en Hitje Jans BS huw 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, wijk G-064, supp wijk B-219; oud 48 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2214G-062 (Gedempte Brouwersgracht)Wed. en erven Klaas van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2214Brouwersstraat 17 (G-062)Jan Pieters Schaafsma


1916 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 17, HarlingenBrouwersstraat 17J. Andringameubelmaker en stoffeerder


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 17W.Hendrikswinkelier
  terug