Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Brouwersstraat 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Brouwersstraat 1 4-146 4-139 G-056 G-054


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 1, Harlingen Brouwersstraat 1, Harlingen
 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-146 Brouwersstraat 1huis
eigenaarPieter Franzens
gebruikerwed. Bartel Cleijs
huurwaardeCG 33:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-146 Brouwersstraat 1huis
eigenaarPieter Fransen cum soc.
gebruikerJelle Stevens
huurwaardeCG 33:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:12:00
aansl. huurw. voldaan21-6-1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpachtCG 01:00:00
aanslag grondpachtCG 00:05:00
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-146 Brouwersstraat 1huis
eigenaarPyter Fransens
gebruikerwed. Claes Gerrits
huurwaardeCG 33:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:10:00
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpachtCG 01:00:00
aanslag grondpachtCG 00:04:00


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0077v van 9 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de twee bruggenhuis
 
koper door niaarAlbert Jacobs, gehuwd metGG 671:00:00
Gatske Tijssen
geniaarde koperTeeke Stephanus burger c.u.
huurderWillem van Cassel mr. blauwververCG 60:00:00
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenAlbert Jacobs koopman
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJohannes de Waerd
verkoperHarmen Douwes Faberoud mr. blauwverver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jacobs x Gatske Tijssen kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen Taeke Stefanus, een deftig huis oz. Brouwersgracht omtrent de twee bruggen, waarin lange jaren een blauwververij is geweest, nu gehuurd door mr. blauwverver Willem van Cassel. Met een eigen vrije steeg ten zuiden en een vrij in- en uitgang in de Pieter Molentjessteeg. Het huis heeft een groot voorhuis, voorkamer en grote achterkamer waarin een bottelarij, en daarachter een ververij, een extra grote bovenkamer en 4 zolders, een tuintje en plaets. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten Z. de koper, ten W. de straat, ten N. Johannes de Waard. Geen grondpacht. Gekocht van oud-mr. blauwverver Harmen Douwes Faber, voor 671 GG.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-146 Brouwersstraat 1huis
eigenaarHarmen Douwes
gebruikerWilhelmus van Cassel
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:10


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0175v van 7 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de twee bruggenhuis
 
koperWilhelm van Cassel mr. blauwververGG 671:00:00
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAlbert Jacobskoopman


 


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-146 Brouwersstraat 1Willem van Cassel, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


 


 


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0004v van 8 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de Twee Bruggen]huis en tuintje
 
koperHein Molles, gehuwd metmr. gortmakerCG 1480:00:00
Wypkjen Claeses Hibma
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]
naastligger ten zuidenAlbert Noordga
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJohannes de Waart
verkoperHester Wilhelmus van Kastel, gehuwd metGorinchem
Geurt van KryckenbakkerGorinchem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Molles, mr. gortmaker x Wypkjen Claeses Hibma koopt een huis en tuin met vrij in- en uitgang in de Pieter Molentjessteeg, oz. Brouwersgracht omtrent de 2 bruggen. Ten O. die steeg, ten Z. Albert Noordga, ten W. de gracht, ten N. Johannes de Waart. Gekocht van Hester Wilhelmus van Cassel x bakker te Gorinchem Geurt van Krijcken, voor 1480 cg.


 


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0229r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperWillem Feikes Wijngaarden, gehuwd metmetselaarGG 610:00:00
Tjetske Klases
huurderJohannes Leenerts schipper
naastligger ten oostenH. Mollema
naastligger ten zuidenPieter Aukes
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenH. Mollema
Laas Spannenburg, curatorkoopman
Coerd Duman, curatoren overkoopman
verkoperWillem Douwes Bakker, gehuwd met
Rinske Alberts Noordga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Feikes Wijngaarden, metselaar x Tjetske Clases koopt een huis oz. Brouwersgracht. Ten O. en N. Hein Mollema, ten W. die straat, ten Z. Pieter Aukes. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Willem Douwes, bakker x Renske Alberts Noordga.


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0136r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de twee bruggenhuis en gortmakerij
 
koper door niaarGerardus Pettinga mr. chirurgijnGG 2376:14:00
geniaarde koperCornelis Ennes Wijga, gehuwd met
Tjietske Claases Bakker
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenWillem Feikes Wijngaarden
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenvroedsman M. Tuininga
Jacob Hibma, curator
Gerben Mollema, curatorLeeuwarden
Pieter J. Hanekuik, curatoren over
verkoperde minderjarige kinderen van Hein Mollemakoopman


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0240v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 1bBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koper door niaarGerardus Pettinga [staat: Petting] mr. chirurgijnCG 1200:00:00
geniaarde koperBerend Oorthuis, gehuwd metbrouwersknecht
Beitske Jans
huurderLiskje Bierma CG 40:00:00
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenSake Jogchums
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenGerardus* Pettinga
verkoperWillem Feikes WijngaardenkoopmanFraneker


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-143 Brouwersstraat 1G Pettinga, 38 jaar, gehuwd


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-139 Brouwersstraat 1G PettingaCG 3:10:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-056Brouwersstraat 1Gerbrandus Pettinga... sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-054, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-056, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-076, stalling, 1814. (GAH204); G.P. van HRL. ende Doetje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-056Brouwersstraat 1Gerbrand Pettinga Gerbrand Pettinga grutter


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 en 139 van 19 nov 1823
adressoortbedraggebruik
G-056Brouwersstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 100uitmuntend huis, gortmakerij, stalling etc., G-056 en G-076
 
verkoperFrans Van Esta van Tjallingii
koperAbraham Fredriks de Ruiter


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-056Brouwersstraat 1Fredrik Martinus de Ruiter, overleden op 27 januari 1824vader van Abraham Fredriks de Ruiter, koopman (Brouwersgracht G 56/76). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1579Brouwersstraat 1erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis en grutterij (290 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-056Brouwersstraat 1Pieter Abrahams de Ruiter... Kerk HRL 1810, BS huw 1831, huw 1843, ovl 1846; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grutter, wijk G-056; VT1839; geb 16 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk Harlzv Abraham F. de Ruiter en Gerritje Pieters; P.A. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-056BrouwersgragtPieter de Ruiter29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, grutter
G-056BrouwersgragtHelena Maria Repko27 jFranekerv, protestant, gehuwd
G-056BrouwersgragtAbraham de Ruiter7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-056BrouwersgragtHendrik de Ruiter1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-056BrouwersgragtSijke de Ruiter5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-056BrouwersgragtGerrytje de Ruiter3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-056BrouwersgragtKlaske Bakker23 jHindelopenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-056Brouwersstraat 1Pieter Abrahams de Ruiter, overleden op 5 oktober 184636 jr (geboren 16/9/1810), grutter, overleden Brouwersgracht G 56, man van Helena-Maria Repko, winkelierster, vader van minderjarige Abraham, Sijke, Gerritje, Hendrik, Janke, Tjietske, Reinder en Frederik Pieters de Ruiter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 87, 91 en 93 van 9 dec 1846
adressoortbedraggebruik
G-056Brouwersstraat 1provisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 2533dubbel huis en grutterij enz G-056 en G-076
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperRuurd Botes Tuininga


1847 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 1Leeuwarder Courant 1 juniR.B. TUININGA, maakt bij deze bekend, dat hij de GRUTTERIJ, vroeger gedreven door wijlen den heer P.A. de Ruiter, Brouwersgracht, wijk G, no. 56, op den 26 Mei ll. geopend heeft; zich ten vriendelijksten in de gunst zijner Stad- en Landgenooten aanbevelende; belovende eene prompte en civiele bediening.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-056Brouwersstraat 1Jan van der Veer... Jans vdV, en Antje Wiglenhuisen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-056; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-132; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1579G-056 (Brouwersgracht)erv. wed. C. Boonstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1579G-054 (Gedempte Brouwersgracht)Pier Annes Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1579Brouwersstraat 1 (G-054)Pieter A. Blijstra


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Brouwersstraat 1P. Blijstrajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
grutterij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 1 Dirk Willem Fokkemakantoorbediende
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1300


1923 - kentekenadresnaam
B-6146
Brouwerstraat 1 bisFeithe Lichtendahl


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1B. Kosterwasch- en strijkinrichting, stoom-


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1B. Kosterdrogisterij, buikbanden, breukbanden, toiletartikelen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 1B.Kosterdrogist


1932 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 1Oud Harlingen Magazine 1992aug: Opening van de geheel gemoderniseerde fotohandel van de heer P. Kuiper, Brouwersstraat


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1Peter Kuiperopticien


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 1P. Kuiper313Drog., optiek en fotoh.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 1bisS. Zwanenburg-Kruisweg154


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 1P. Kuiper987Drog., optiek en fotoh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 1bisS. Zwanenburg-Kruisweg606


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.S. Zwanenburg-Kruisweg606


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.P. Kuiper987Drog., optiek en fotoh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.S. Zwanenburg-Kruisweg606


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.P. Kuiper987Drog., optiek en fotoh.


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1Peter Kuiperdrogisterij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 1rijksmonument 20321


2007 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1 Kuiperdrogisterij


2007 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1 Kuiperdrogisterij


2007 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 1, HarlingenBrouwersstraat 1Peter Kuiperdrogisterij-opticien
  terug