Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 4 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Romastraat 4,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 4 (niet bekend) 4-106 G-117 G-128
 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-114 Romastraat 4Jan Kuiperkoorndraager


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 278v van jun 1809 , betreft pand G-119 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Romastraat 4


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0278v van 3 sep 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 4Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat] wijk G-118 en G-119huis en tuin
 
koperHarke Jelles, gehuwd metCG 328:00:00
Hendrikje Alberts
huurderJohannes Frederiks
verpachter grondhet huis de Fontein CG 1:00:00
naastliggers
naastligger ten oostenJan Jansen
naastligger ten zuidenC. A. Jonker
naastligger ten westenHarmen Winnekes
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperDirk Ruurds Bakker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-106 Romastraat 4Jan J CuiperCG 0:10:00


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 81r van 11 nov 1810 , betreft pand G-119 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Romastraat 4


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0081r van 11 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 4Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat] G-118 en G-119huis
 
koperHendrik Jans de Vries doodgraverCG 237:00:00
naastligger ten oostenJan Jansen
naastligger ten zuidenC. A. Jonker
naastligger ten westenHarmen Wennekes
naastligger ten noordenRomastraat
verkoperHarke Jilles, gehuwd met
Hendrikje Alberts


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Jan Jansen Kuiper... M:Bos onder eede genoomen. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-117Romastraat 4Jan Jansen Kuiper Jan Jansen Kuiper koorndrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1709Romastraat 4Rienk DirksHarlingenhuis en erf (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Anna Westerhofoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-117; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Sijke Wesselingoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-117; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-117RomastraatAnna Westerhof52 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe, geen
G-117RomastraatMaria Westerhof26 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-117RomastraatSijke Wesseling28 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-117RomastraatGerryt Wesseling24 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Elisabeth Hessels Dries... BS huw 1839, huw 1853, ovl 1855, ovl 1858, BS Franeker ovl 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 124, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Johannes Bonnema... Lieuwes B., en Trijntje Jans Postma; BS huw 1815, huw 1839, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-124, wijk G-117; Wij Ondergetekenden Willem Lieuwes Bonnem, Trekschipper van HRL Op Dockum, en Trijntje Jans Echtelieden ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-117Romastraat 4Riemke Jans Scheer... afk, hu, huw 1833, ovl 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-175, wijk G-115, 117, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1709G-117 (Romastraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1709G-128 (Romastraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5032Romastraat 4 (G-128)St. Luciagesticht (te Rotterdam)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 4J.Outhuijsetransportarbeider


1938 - variaadresbronbericht
Romastraat 4Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard
  terug