Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 22 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Brouwersstraat 22,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 22 4-031 4-033 F-027 F-031
aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 22naamloze steeg ten noorden


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017r van 10 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 22Brouwerssgracht WZhuis
 
koperMeye Lolckis GG 821:10:08
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenBrouwerssgracht
naastligger ten zuidenJoucke Fetties
naastligger ten westenJoucke Fetties
naastligger ten noordenLieuwe Sapis gortmaker
verkoperde erven van Dirckjen Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeye Lolkes koopt een huis wz. Brouwersstraat. Ten O. de straat en diept, ten W. en Z. Joucke? Fetties, ten N. mr. gortmaker Lieuwe Sapes. Gekocht van erven Dirkjen Pyters, voor 821 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-031 Brouwersstraat 22huis
eigenaarMeye Lolkes
gebruikerMeye Lolkes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0275r van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 22Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis (met een steeg ten zuiden)
 
koperCornelis Takes c.u.CG 1050:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende erven van Hinke Joukes
naastligger ten westende erven van Hinke Joukes
naastligger ten noordenLourens Clinkhamer
verkoperMeje Lolkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Takes koopt huis met een steeg ten Z. Ten O. de straat en diept, ten W. en Z. Hinke Joukes Ens, ten N. Lourens Clinkhamer. Gekocht van Meye Lolkes.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-031 Brouwersstraat 22huis
eigenaarCornelis Taeckes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan1-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-031 Brouwersstraat 22huis
eigenaarCornelis Taekes
gebruikerCornelis Taekes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


 


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0246r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 22Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperBeert Dirx, gehuwd metbrouwerGG 575:00:00
Anskjen Jarigs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:00:00
huurderElfke Jacobs
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenGijsbartus Coen
naastligger ten westenGijsbartus Coen
naastligger ten noordenDouwe Reyns mr. bakker
verkoperSymon Jacobs, gecommiteerde hypothecairskoopman
Pieter J. Oldaenskoopman
debiteurwijlen Cornelis Taekesschipper (fuik-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeert Dirx Brouwer x Anskjen Jarigs koopt huis met ten Z. een vrije steeg. Ten O. de gracht, ten W. en Z. Gijsbertus Coen, ten N. mr. bakker Douwe Reyns [Vettevogel]. Gekocht van de curatoren van wl. snikschipper Cornelis Takes voor 575 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-031 Brouwersstraat 22huis en brouwerij
eigenaarJan Hendryks
gebruikerJan Hendryks
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-031 Brouwersstraat 22huis
eigenaarsmit? Abbe Smit? n.u.
gebruikersmit? Abbe Smit? n.u.
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:01:12


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0008r van 16 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 22Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis en brouwerij
 
koperJan Cornelis van der Meulen, gehuwd metkoopman en houtzaagmolenaarGG 1015:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwergragt]
naastligger ten zuidende erven van de weduwe Schellingwouw
naastligger ten westenCarel Visschers steeg
naastligger ten noordenClaas Lourens Coster c.u.
verkoperHendrik van der Mey, weduwnaar vanmr. brouwer
Eelkjen Joosten Zeeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cornelis v.d. Meulen, koopman en houtzaagmolenaar x Zijtske Dirks Zijlstra koopt huis en brouwerij wz. Brouwersgracht, met vrij in- en uitgang in de Carl Visschersteeg naar de Schritsen en de Zuiderhaven. Ten O. de Brouwersstraat, ten W. die steeg, ten Z. wd. Schellingwou, ten N. Claas Lourens Coster. Geen grondpacht. Gekocht van Hendrik v.d. Mey, mr. brouwer, als erfgenaam van zijn wl. vrouw Eelkje Joosten Zeeman.


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-031 Brouwersstraat 22huis
eigenaarJetze Jelles n.u.
gebruiker
grondpachtCG 06:00:00
aanslag grondpachtCG 01:10:00
grondpacht aan de stad Harlingen
opmerkingledig


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0182r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 22Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] met vrij in- en uitgang in de Carl Visschersteeghuis en brouwerij met aandeel in de brouwersvijver
 
koperAbraham Willems, gehuwd metCG 3000:00:00
Antje Heeres
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenDirk van der Woude
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenDirk Jaager mr. slager
naastligger ten noordensteeg
verkoperJan Cornelis van der Moolen, gehuwd metkoopman
Zydske Dirks Zijlstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Willems x Antje Heeres koopt huis en brouwerij wz. Brouwersstraat, met vrij in- en uitgang in de Carl Vissersteeg naar de Z. haven en de Schritsen. Ten O. de gracht, ten Z. Dirk v.d. Weyde?, ten W. die steeg, ten mr. slager N. Dirk Jaager. De steeg ten N. van het huis is eigendom van Dirk Jaager etc. etc.. Gekocht van Jan Cornelis v.d. Moolen? x Zijdske Dirks Zijlstra, voor 3000 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-029 Brouwersstraat 22Gerrit van Swichem
4-029 Brouwersstraat 22Jan van Swichem, 22 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-033 Brouwersstraat 22Abraham WillemsCG 6:00:00huis en brouwerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-027Brouwersstraat 22Willem Sipkes Houtsma... huw 1811, huw 1812, huw 1815, ovl 1828 1859 overlijdens, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk F-027, brouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-043, brouwerij, 1814. (GAH204); W.S.H. en Rinske L. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-027Brouwersstraat 22Willem Houtsma Willem Houtsma brouwerij


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-027Brouwersstraat 22Willem Sipkes Houtsma, overleden op 17 oktober 1828rentmeester Brouwersgracht F 27/42, man van Rinske Laases Spannenburg, bierbrouwersche, vader van minderjarige Doedtje, Geertje en Sipke Willems Houtsma. , zoon van wijlen Sipke Willems Houtsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1552Brouwersstraat 22wed. Willem Sipkes HoutsmaHarlingenbierbrouwerschehuis en erf (136 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1552aBrouwersstraat 22wed. Willem Sipkes HoutsmaHarlingenbierbrouwerschemouterij (50 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-027Brouwersstraat 22Geertje Willems Houtsma, overleden op 28 november 183721 jr, dochter van wijlen Willem Sipkes Houtsma (Brouwersgracht F 27) en Rinske Laases Spannenburg, zuster van Doedtje en minderjarige Sipke Willems Houtsma. Saldo fl. 550,14. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-027Brouwersstraat 22Rinske Lases Spannenburg... Laas S, en Geertje Osinga; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-024, F-027, wijk G-051, regattdv 1826-93; ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL, dv Laas T. Spannenburg en Geertje Sybrens ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-027BrouwersgragtRinske Spannenburg59 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
F-027BrouwersgragtDoedtje Houtsma26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-027BrouwersgragtHarmke B Faber24 jMidlumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-027Brouwersstraat 22Akke Jans Boetje... (gk), dv Jan Pieters B., en Marijke Harings; BS huw 1828, ovl 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk E-266, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-027Brouwersstraat 22Sikke de Jong... Rooms Katholiek, zv Willem Willems dJ, en Trijntje Durks; BS huw 1837, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-027; oud 30 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, spekslager, wijk D-018; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1552F-027 (Brouwersgracht)Sipke Houtsmawoonhuis
Sectie A nr. 1552aF-043 (Karlvischerssteeg)Sipke Houtsmawoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-027Brouwersstraat 22Johannes Jans Schoenmaker... 1853, zv Jan S, en Leentje Hilarius; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk F-027, wijk G-109, wijk D-157, wijk F-240, wijk H-001, 2, 36, 39, 215, supp wijk D-189, supp wijk E-312; oud 45 ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3553F-031 (Gedempte Brouwersgracht)Sipke Houtsmawoonhuis en werkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5144Brouwersstraat 22 (F-031)Willem J. Houtsma (Heiloo)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 22 Wipke W. houtsmaboekdrukker
vorige grondslagf. 2400
huidige grondslagf. 3400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 22J. v/d Meermanufacturier


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 22, HarlingenBrouwersstraat 22D.Z. Muldermaatkleermakerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.E. Bergman339Sleepbootkapt.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.E. Bergman339Sleepbootkapt.


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 22J. (Johannes) van Es


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 22beeldbepalend pand9 van 10
  terug