Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 70 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Heiligeweg 70,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Heiligeweg 70 3-193 3-211 G-022 G-020
1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 80v van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 70Bente Boncq koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen kuiper Ype Beerns, een huis met loods op de hoek van de Turfhaven. Ten O. Jan Gerbrants, ten Z. Louw Ripperts, ten W. en N. de straat en diept. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van Louw Ripperts voor 350 GG.


 


 


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012r van 13 mrt 1670 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Turfhaven]huis
 
koperSymon Groenwolt, gehuwd metGG 1200:00:00
Griettie Bentes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:05:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Sipke Jansen olieslager
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenFranekerkeind [staat: straat en diept]
verkoperde erven van Bente Tjeerdts Bonk


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0018va van 2 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: hoek Turfhaven OZ]huis
 
koper provisioneelSimon Groenwolt c.u.GG 1200:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:05:00
naastligger ten oostenBeernt Boyens kuiper
naastligger ten zuidende weduwe van Sipke Jansen olieslager
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: De straat en diept]
verkoperde erven van Bente Tjeerdts Boncq


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0058va van 3 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] naast de Turfdragersbrughuis
 
koper provisioneelJiellert Sipkes, gehuwd metmr. bakkerGG 625:00:00
Antie Lieuwes burgerse
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:19:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Sipkes schipper (groot-)
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven en Turfdragersbrug]
naastligger ten noordenSymon Groenwolt
verkoper en vader en wettige voorstander over zijn minderjarige dochtertjeSymon Groenwolt, gehuwd metnotarisDokkum
Grietie Symens GroenwoltDokkum
overleden huisvrouw van de verkoperwijlen Grietie Bentes


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-193 Heiligeweg 70huis
eigenaarJohannes Jansen
gebruikerJohannes Jansen
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-193 Heiligeweg 70huis
eigenaarJohannes Jansen
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
opmerkinginsolvent


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063v van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperJohannes Hylckes c.u.CG 710:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:19:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBauke Foekes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: dito haven]
naastligger ten noordenJohannes Jansen
naastliggerRinse Abbes
verkoperJan Ulbes c.u.Franeker


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-193 Heiligeweg 70huis
eigenaarJohannes Jansen
gebruikerJohannes Jansen
opmerking1720 insolvent verklaerd


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0252r van 24 apr 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperJacob Wybrens, gehuwd metCG 1090:00:00
Tjetsken Jarigs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:19:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRemmer Huybers mr. pottenbakker
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven] en bruggen
naastligger ten noordenhopman Harmen Ages
verkoperJohannes Hylkesschipper (wijd-)


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-193 Heiligeweg 70huis
eigenaarFeyke Tjommes
gebruikerFeyke Tjommes
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-193 Heiligeweg 70Tyte Tjommes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


 


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] hoek Turfdragersbrug1/3 huis en bakkerij
 
koperArent Wouters GG 380:00:00
huurderArent Wouters Baxma c.u.mr. bakkerCG 105:00:00
naastligger ten oostenTjebbe Heerkes
naastligger ten zuidenBauke Jans
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenClaas Leystra c.s.
Arent Wouters, boedelredder
Bauke Jansen, boedelredders vanwinkelier
verkoperWouter Gerbens van der Veen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Verkoop van 1/3 huis en bakkerij oz. Turfhaven op de hoek bij de Turfdragersbrug. Ten O. Tjebbe Heerkes, ten W. Turfhaven, ten Z. Bauke Jans, ten N. Claas Leystra. Er is geboden door Arent Wouters Baxma. Gekocht van Wouter Gerbens v.d. Veen.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0090v van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] hoek Turfdragersbrughuis en bakkerij met winkel en gereedschappen
 
koperDurk Cornelis Wetzens koopman GG 690:07:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]Heiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperYtie Gerbens van der Veen, gehuwd met
Geert Olthofmoutmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Cornelis Wetzens koopt huis en bakkerij op de hoek van de Turfhaven bij de Turfdragersbrug. Ten O. de Turfhaven, ten N. de straat. Gekocht van Ytie Gerbens v.d. Veen x Geert Althof.


 


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0156r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 70Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperBeernd Oorthuis, gehuwd metGG 352:21:00
Beitske Jans
naastligger ten oostenJohannes Benzonides
naastligger ten zuidenJan Hannema
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende weduwe van J. Bolman
vroedsman Sibren Pieters Molenaar, executeur
Willem de Boer, executeurs vankoopman
verkoperwijlen Dirk C. Wetzens


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-209 Heiligeweg 70B Oorthuis


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-211 Heiligeweg 70Beerend OorthuisCG 2:10:00


 


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 172 van 27 apr 1813
adressoortbedraggebruik
G-022Heiligeweg 70finale toewijzingfl. 725huis en de bakkerswinkel G-022
 
verkoper en koperGosling Piekinga
verkoperHendrik Leyenaar
verkoperThomas Baukes Bakker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-022Heiligeweg 70Berend Oorthuis... huw 1821, ovl 1823, ovl 1824, ovl 1832, ovl 1864, ovl 1865, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk G-022, koopman, 1814. (GAH204); B.O. ende Martje Gerrits van der Meulen, beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-022Heiligeweg 70Berent Oorthuis Berent Oorthuis koopman


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-022Heiligeweg 70Berend Oorthuis, overleden op 18 mei 1823koopman/winkelier (Turfhaven G 22), vader van Jan, rijksweger/meter, afwezige Sybrandus, fuselier Groningen, Henricus, timmermansknecht, Rinke, gortmakersknecht en Marijke Berends Oorthuis (vrouw van Douwe Hendriks de Boer, matroos). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 126 van 7 nov 1823
adressoortbedraggebruik
G-022Heiligeweg 70koopaktefl. 575huis G-022
 
verkoperJan Oorthuis
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
verkoperThomas van Slooten
koperPieter Buisman
koperGeertje Lautenbach


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-022Heiligeweg 70Taeke Pieters Buisman, overleden op 7 september 1825zoon van Pieter Buisman, gleibakker (Turfdragersbrug G 22) en Geertje Lautenbach, broer van minderjarige Saakje en Trijntje Pieters Buisman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 952Heiligeweg 70Pieter BuismanHarlingenplateelbakkersknegthuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-022Heiligeweg 70Elisabeth Tjeerds Bakker... van genoegzaam bewijs, 1 may 1807; ondertrouw HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-022; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-022Heiligeweg 70Heerens E. van Kooloud 43 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk G-022; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-022Heiligeweg 70Pieter Buisman... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-009; oud 42 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, aanspreker, wijk G-022; VT1839; P.B. eigenaar van perceel nr. 952 te HRL, plateelbakkersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 144, ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-022 P Buisman stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-022TurfhavenPieter Buisman42 jBolswardgezin 1, m, protestant, gehuwd, aanspreker
G-022TurfhavenElysabt. Kool van Heerens43 jWolvegagezin 1, v, protestant, gehuwd
G-022TurfhavenWytze Blom17 jVrouwenparochiegezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-022TurfhavenAntie Blom9 jKimswerdgezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-022TurfhavenTrijntie Buisman12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-022TurfhavenAntie Buisman15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-022TurfhavenElyzabeth Bakker70 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, geen


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Turfhaven pieter buisman50 gl.2.00 gl.5.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-022Heiligeweg 70Hiltje Bonnemageb 5 mrt 1786 HRL, huwt met Fredrik Metting, (gk), N.H., A 6 okt 1859 Dordrecht; bev.reg. HRL 1851 wijk E-011, wijk G-022, 355, supp wijk G-381


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 952G-022 (Turfhaven)Pieter Gaeles Boumawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 952G-020 (Gedempte Turfhaven)Jacob R. Weidemawoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70R. Weidema


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 952Heiligeweg 70 (G-020)Remmer Weidema


1909 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70R. Weidemakoperslager, lood- en zinkerwerker


1910 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70R. Weidemakoperslager, lood- en zinkerwerker


1916 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70R. Weidemakachels, haarden, radiatoren


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70R. Weidemakoperslager, lood- en zinkerwerker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 70 Remmer Weidemakoperslager
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1927 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70R. Weidemakoperslager, lood-, zink en mastiekwerker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 70R.Weidemakoperslager


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70B. Zeijlmakergas- en waterleidingen, sanitaire installaties


1932 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70B. Zeijlmakersanitaire installaties, huishoudelijke artikelen


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70B. Zeijlmakergas- en waterleidingen, sanitaire installaties


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 70B. Zeylmaker290Gas- en waterl., sanit., install.


1937 - kentekenadresnaam
B-23441
Heiligeweg 70Bauke Zeylmaker


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 70, HarlingenHeiligeweg 70B. Zeijlmakersanitaire installaties


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 70B. Zeylmaker887Gas- en waterl., sanit., install.


1941 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 70Oud Harlingen Magazine 1993mei: Nieuwe winkel geopend in electr. en sanitaire artikelen aan de Voorstraat 80 van de heer B. Zeijlmaker voorheen Franekereind hoek Heiligeweg


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 70F. (Feike) Tigchelaar
  terug