Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Franekereind 8,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 8 3-188 3-208 G-018 G-016
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 8 3-189 3-208 G-018 G-016


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 8, Harlingen Franekereind 8, Harlingen Franekereind 8, Harlingen
 


 


 


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0029r van 11 sep 1707 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 8Franekereind ZZ bij de Lammert Warndersbrug [staat: Franekerpijpen]huis
 
koperJacob Pytters, gehuwd metmr. schoenmakerCG 860:00:00
Leukjen Hanses
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:08:00
naastligger ten oostenFeddrik Anskes van Deersum
naastligger ten zuidenFeddrik Anskes van Deersum
naastligger ten westenRuird Pytters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoper van 1/2burgerhopman Tjeerd Tjeerds van der Formzoutzieder
verkoper van 1/2burgerhopman Tjeerds van der Form, als vader en wettige voorstander van zijn minderjarige kindereenzoutzieder


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-188 Franekereind 8huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerwed. Dirck Pieters
huurwaardeCG 93:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:12:00
 
3-189 Franekereind 8huis
eigenaarJacob Pieters
gebruikerJacob Pieters
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-188 Franekereind 8huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerwed. Dirk Pieters
huurwaardeCG 93:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:12:00
aansl. huurw. voldaan21-5-1720
 
3-189 Franekereind 8huis
eigenaarJacob Pieters
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan14-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-188 Franekereind 8huis
eigenaarMayke Lases
eigenaarGrietje Lases
gebruikerwed. Hermanus Portier
huurwaardeCG 93:00:00
aanslag huurwaardeCG 15:10:00
 
3-189 Franekereind 8huis
eigenaarwed. Jacob Pyters
gebruikerwed. Jacob Pyters
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-188 Franekereind 8huis
eigenaarMayke Lases
eigenaarGrytie Lases
gebruikerds. Harkenroth
huurwaardeCG 93:00:00
aanslag huurwaardeCG 15:10:00
 
3-189 Franekereind 8huis
eigenaarSymon Jacobs
gebruikerSymon Jacobs
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-188 Franekereind 8Hanso Jonas van Hasenhoek, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00
3-189 Franekereind 8Marten Hansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


 


 


1768 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Franekereind 8, HarlingenFranekereind 8'1768'


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-205 Franekereind 8Dirk Fontein


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-208 Franekereind 8Dirk FonteinCG 5:10:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Bartle Agema... in 1850; BS huwafk. 1811, huw 1811, huw 1813, huw 1816, huw 1842, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-018; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, steenhouwer, wijk G-30; VT1839; geb 5 dec 1784, ged 26 dec 1784 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Catharina Stinstra... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Dirk Pzn Fontein... gebruiker van wijk G-013, gebruiker is Andele J. Dreyer, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-018, zeepzieder, 1814. (GAH204); id. van wijk G-019, zeepziederij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-020, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-018Franekereind 8Dirk Fontein Dirk Fontein zeepzieder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 940Franekereind 8Dirk FonteinHarlingenzeepziederhuis en tuin (196 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Aaltje Bouwes Zoete... dv Bouwe Jacobs Z, en Akke Cornelis Eilander; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-018; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-030; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Hendrik Hendriks Alkema... Vst 16 mei 1854 uit Almenum, A 4 sep 1861 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-247, 285, wijk I-020, wijk G-018, 207; oud 47 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; ... (alles)


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 940G-018 Simon StinstraHarlingenaanmerkelijk verfraaid en verbeterd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Anna Fontein... ovl 16 nov 1864 HRL, huwt met Simon Stinstra op 3 dec 2821 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1821, DG, ovl wijk G-018, dv Freerk Dirks F en Eva van Dalsen; BS huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007; oud 40 jaar, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 940G-018 (Franekereinde)Simon Stinstra c.u.woonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-018Franekereind 8Een ruim, hecht en welonderhouden heerenhuis, met binnenplaats en tuin waarin koepel enz. , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-018Franekereind 8Een ruim, hecht en welonderhouden heerenhuis, met binnenplaats en tuin waarin koepel enz. , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 7025..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3418G-016 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4995Franekereind 8 (G-016)Sybrand Fontein


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 8R.W. Duinker48Groothandel in steenkolen


1927 - kentekenadresnaam
B-11191
Franekereind 8Hette Feikema


1936 - variaadresbronbericht
Franekereind 8Oud Harlingen Magazine 1998apr: Gevestigd Van der Pol's Autobussen alsmede taxi-verhuur aan het Franekereind 8a


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 8T. (Theodorus) Kalksma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 8rijksmonument 20342


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6554Franekereind 8
  terug