Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 6 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
William Boothstraat 6,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) D-036 D-032
1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 257r van 26 nov 1598 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
William Boothstraat 6Huysinge inden Noordees. Ten O. het diept de Soltsloot genoempt, ten N. een steygh, ten W. Pieter Jans.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-190 William Boothstraat 6Berend Nieuwhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-036William Boothstraat 6Berend Nijhuis... N, en Antje Johannes Dijkstra; BS huw 1822, huw 1835, huw 1844, ovl 1847, 184 9ov; gebruiker van wijk D-036; medegebruiker Pieter Weesen, wewer; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-036William Boothstraat 6Eeltje Haitzes Bonnema... graanverschieter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-012, pakhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk D-036; gebruikers Berend Nijhuis en Pieter Weesen, wewer, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-036William Boothstraat 6Pieter Weesen... 1791 HRL, in leven wever; BS huw 1820, huw 1821, huw 1828, ovl 1835, ovl 1836, ovl 1855; gebruiker wijk D-036, wewer; medegebruiker Berend Nijhuis; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); Harmen Johannes Visser en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-036William Boothstraat 6E Bonnema Pieter Weisen wewer
D-036William Boothstraat 6Berend Nijhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 710William Boothstraat 6Eeltje Haitzes BonnemaKimswerdkoopmanpakhuis (220 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 710D-037 (Zoutsloot)Siebe Tacomapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 710D-032 (Zoutsloot)Wijtze van Bruggenpakhuis
  terug