Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 15 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Franekereind 15,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 15 2-164 2-194 D-031 D-028


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 15, Harlingen Franekereind 15, Harlingen
1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 130r van 27 nov 1597 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Franekereind 15Doede Michiels x Marij Jans kopen een huis daer de blauwe bijl vuythangt, mettet holten husken op de wall staende. Ten O. den gemenen gangh ofte Soldsloet, ten Z. den franicker pijp faerte, ten W. Folkuw, Lyuwe Rommerts weeduw. Grondpacht 37 1/2 st aan de Stad.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0207v van 15 feb 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: hoek Noordijs]huis, hovinge en hooiberg
 
koperWillim Claessen c.u.GG 2225:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:02:00
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende erven van Claes Sipkes
naastligger ten noordende erven van Pyter Reyns
verkoper van 3/8erfgenamen van Rijn Jacobs Banga
verkoper van 3/8erfgenamen van Anna Jacobs Banga
verkoper van 1/4oud vaandrig Sibrant Hessels


1651 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Franekereind 15, HarlingenFranekereind 151: 'anno'
2: '1651'


1651 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Franekereind 15, HarlingenFranekereind 15Iacobs, FreerckDen Drie en Tvintichste
Mei Dach
Freerck Iacobs D'Eerste
Stien hier Lach
1651'


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0252v van 27 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: hier voren pagina 250 breder gedescribeert]1/9 huis en hof
 
koperSaapke Folkerts Gelder, weduwe vanCG 400:00:00
wijlen Tiepke Gratema, wegens haar twee minderjarige soonen Seerp en Folkert Gratam
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van Sytse Doedes
naastligger ten noordende hof van de weduwe en erven van Br. Kimstra
verkoperTrijntie Meintes, huisvrouw van
Andries Sierks Brouwerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaapke Folkerts Gelder wv Tjepke Gratama koopt 1/9 van 'het Hooghuis'. Gekocht van Trijntje Meintes x Andries Sierks, brouwer?


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0250r van 6 okt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: Voorstraat op de hoek van de Zoutsloot bij de Lammert Warnersbrug]1/9 huis en hof
 
koperSaapke Folkerts Gelder, weduwe vanCG 333:03:00
wijlen Tiepke Gratema, als moeder en voorstanderse over haar twee minderjarige kind
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenhet huis van Sytse Doedes
naastligger ten noordende hof van de weduwe en erven van Br. Kimstra
verkoperJanke Jacobs Ollema, gehuwd met
Wybe Douwes Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaapke Folkerts Gelder wv Tjepke Gratama koopt 1/9 van het huis en hof 'het Hooghuis', op de Voorstraat hoek Zoutsloot bij de Lammert Warndersbrug, waarvan zij al 2/9 bezit. Ten O. de Zoutsloot, ten W. Sytse Doedes, ten Z. de straat, ten N. wd. en erven burgemeester Kimstra. Gekocht van Janke Jacobs Ollema x Wybe Douwes Hanekuik.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-164 Franekereind 15huis
eigenaar 1/9 Tiaerd Tiaerdts
eigenaar 4/9 Freerk Jacobs erven
eigenaar 4/9wed. Gratema
gebruikerTiaerd Tiaerdts
gebruikerFreerk Jacobs erven
gebruikerwed. Gratema
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00
opmerkingleedigh, solderhuur


 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293r van 7 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: Voorstraat]4/9 huis en hof
 
koperSaapke Folkerts Gelder, weduwe vanCG 1544:08:00
wijlen Tiepke Gratema, als moeder en voorstanderse over haar twee minderjarige kind
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westende huisinge van Sytse Doedes
naastligger ten noordende weduwe en erven van Br. Kimstra
verkoperTrijntie Freerks, weduwe van
wijlen Jan Haieskoopman


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0301v van 29 aug 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: Voorstraat]1/9 huis en hof genaamd Het Hooghuis
 
koperSaapke Folkerts Gelder, weduwe vanCG 430:00:00
wijlen Tiepke Gratema, als de wettige voogdesse over haar twee minderjarige kindere
eigenaar van 8/9Saapke Folkerts Gelder, weduwe van
wijlen Tiepke Gratema
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenhet huis van Sytse Doedes, toebehorende aan
vroedsman Rowel
naastligger ten noordende weduwe van Br. Rein Sytses
verkoperTieerd Tieerds van der Form, weduwnaar van
wijlen Trijntie Gratema, uit naam van zijn kinderen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaapke Folkerts Gelder wv Tjepke Gratama koopt als voogdes over haar minderjarige kinderen 1/9 van huis en hof 'het Hooghuis' aan de Voorstraat, waarvan zij al de overige 5/9? bezit. Ten O. de Zoutsloot, ten W. de vroedsman Roell (Rovel), ten Z. de straat, ten N. wd. Rein Sytses? Gekocht van Tieerd Tieerds v.d. Form x Trijntie Seerps Gratama.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-164 Franekereind 15huis
eigenaarwed. Tiepke Gratema
huurwaardeCG 100:00:00
aanslag huurwaardeCG 20:00:00
aansl. huurw. voldaan21-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-164 Franekereind 15huis
eigenaarwed. Tjepke Gratema
gebruikerwed. Tjepke Gratema
huurwaardeCG 100:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:13:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-164 Franekereind 15huis
eigenaarerven Tjepke Gratema
gebruikerHarmanus Portier
huurwaardeCG 217:00:00
aanslag huurwaardeCG 36:03:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-164 Franekereind 15dr. Gerard Suiringar, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaalCG 55:00:00


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-187 Franekereind 15D Nieuwbuur
2-187 1/2Franekereind 15IJede Jurjens


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-194 Franekereind 15J Albarda drCG 3:00:00huis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Jacobus Martinus Dirks Nieuwbuurgeb 10 sep 1811 HRL, ovl 13 mei 1813 HRL; wijk D-031, zv Dirk N, en Marichjen Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1813; geb 10 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk HRL, zv Dirk Nieubuur en Marichjen Zijlstra


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Albert van Eeken... eigenaar en gebruiker van wijk C-145, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Jan L. Faber, van wijk D-031; gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); id. van wijk E-103; gebruiker J.C. Fokkens, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Dirk Nieubuur... dopen Grote Kerk HRL 1803, 1807, 1811, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1821, ovl 1835; gebruiker van wijk D-031, med. doctor; eigenaar is G. Andreae erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-060, samen met Blok, van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Gajus Andree... gebruikster van wijk A-056 in 1814, eigenaar: W. Ruitinga. (GAH204); G.A. erven eigenaar van wijk D-031; gebruiker D. Nieubuur, med. doctor, 1814. (GAH204); id. van wijk G-319, met tuin; medegebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-031Franekereind 15G Andrae ervenD Nieubuur med. doctor


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 26 en 39 van 14 feb 1821
adressoortbedraggebruik
D-031Franekereind 15provisionele en finale toewijzingfl. 2640huis en zomerhuis bij de Franekerpijpen, D-031
 
verkoperJetze Rodenhuis
koperAlbert Bolman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 745Franekereind 15Albert BolmanHarlingenkoopmanhuis (270 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Gerardina M Jansenoud 42 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schoolhouderse, wijk D-031; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Harmanus Groeneweegenoud 46 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, predikant, wijk D-031; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-031NoordijsHarmanus Groeneweegen46 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, predikant
D-031NoordijsGerardina Maria Jansen42 jAmsterdamv, protestant, gehuwd, schoolhoudersche
D-031NoordijsHermanus Groeneweegen15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-031NoordijsGerardus Groeneweegen11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-031NoordijsJan Hendrik Groeneweegen9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-031NoordijsGeertrui Johs. de Vries21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 08 nov 1842
D-031Franekereind 15Eene uitmuntende HEEREN HUIZINGE, met grooten TUIN en geschikte Graanzolders bij het Leeuwarder End, ds., Groenewegen. verkocht op 8 nov 1842 door not. Wijma en Goslings..


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49035 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 194 en 201 van 23 nov 1842
adressoortbedraggebruik
D-031Franekereind 15provisionele en finale toewijzingfl. 2108huis aan het Leeuwarderend D-031
 
verkoperJan Bolman
verkoperJacobus Bolman
verkoperGeert Bolman
verkoperJan van der Weide
koperJan van der Weide


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Trijntje Douwes Reidsmageb 1803 HRL, ovl 20 mei 1855 HRL, ongehuwd, naaister, dv Douwe R, en Klaaske Siderius; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk A-142, 254, wijk D-031; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-239; VT1839


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 745D-031 (Franekereinde)Albert van der Weide en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3517D-028 (Franekereind)Vrijmetselaars Loge Deugd en IJverloge


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3517Franekereind 15 (D-028)Loge Deugd en IJver (Vrijmetselaren)


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 15J. Sipma93Stoombootdienst Harlingen-Leeuwarden "Prins van Oranje"


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 15rijksmonument 20340


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8125Franekereind 15
  terug