Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 2 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hoogstraat 2,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Hoogstraat 2 2-119 2-163 B-031 B-037
   huisnummer hoger Rozemarijnstraat 1 2-119 2-163 B-031 B-037
1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 1029r van 8 jun 1606 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Hoogstraat 2Sjoerdt Pieters x Rynck Wybes kopen een huis bij de verlaten. Ten Z. Bartel Jans, ten W. de plaats bij de verlaten, ten N. de straat. Belast in de algemene aanbreng met 37? floreenrente en opschadinge van den steenen dijck pro quota. In voegen hetzelve Anna Jacobs in leven heeft toebehoort. Gekocht van Albert Jacobs, burgemeester dezer stad x Aeltien Reyners voor 386 GG.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 59r van 16 mrt 1616 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Hoogstraat 2(De geauthoriseerde voormombers over) de twee nagelaten kinderen van Jantyen Syoerdtsdr. bij Pieter van Achten, kopen 1/2 huis hoek Hoogstraat bij de Verlaten, waarvan die kinderen de andere helft al toebehoort. Ten O. Thoenis Jouckes, ten Z. Haancke Hessels, ten W. en N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van voornoemde Pieter van Achten, voor 225 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-119 Hoogstraat 2
eigenaarwed. Dirck Andries
gebruikerwed. Dirck Andries
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0280r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: bij de nieuwe vallaten achter de drie huisen op de hoek van de Hoogstraat]huis
 
koperJan Beernts c.u.schipper (smal-)GG 310:00:00
naastligger ten oostenCornelis Tieerdts
naastligger ten zuidenIpe Hessels
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper van 1/3Stijntie Foppes jr., weduwe van
wijlen Dirk Andries, uit naam van de kinderenmr. metselaar
verkoper van 2/3Andries Dircksmr. metselaar


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-119 Hoogstraat 2huis
eigenaarJan Beerns
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-119 Hoogstraat 2huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-119 Hoogstraat 2huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0127v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ op de hoek bij de Grote Sluis achter de Drie Huizenhuis
 
koper van 1/2Tjeerd Pytters burgeroud mr. sleefmakerGG 400:07:00
koper van 1/2Ulbe Jans Menalda burgermr. bakker
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Tjeerds
naastligger ten zuidenHein Freerks c.s.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperTrijntie Yeges, weduwe van
wijlen Jan Berentsschipper (smal-)


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-119 Hoogstraat 2Aegjen Dirks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0155v van 4 dec 1746 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat [staat: straat lopend van de Grote Sluis naar de Hoogstraat achter de drie huizen]huis
 
koperBernardus Dreyer, in aanwezigheid vanprocureur fiscaalGG 185:00:00
zijn vader Aris Pieters Dreyercollecteur
huurderde weduwe van Dirk Uilkes
naastligger ten oostenAnthonius Gerardi Wijngaerden
naastligger ten zuidende erven van Teunis Jelles
naastligger ten westenstraat lopend van de Grote Sluis naar de Hoogstraat achter de drie huizen
naastligger ten noordenUlbe Jans c.s.
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Tjeerds
verkoperJacob Dirksmakelaar
verkoperHein Freerksmr. timmerman


 


 


 


 


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0253r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat op de hoek van het straatje achter de drie huizen bij het Groot Vallaathuis
 
koperJan Vogelsang, gehuwd metkoopmanCG 325:00:00
Johanna Bastiaans van Campen
naastligger ten oostenFolkert Johannes
naastligger ten zuidenFolkert Johannes
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHendrik Jans Smithprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Vogelsang, koopman x Johanna Bastiaans van Campen koopt huis op de hoek van het straatje in de Hoogstraat achter de drie huizen bij het groot vallaat. Ten O. en Z. Folkert Johannes, ten W. en N. de straat. Gekocht van Hendrik Jans Smith, procureur postulant.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-155 Hoogstraat 2Jan Vogelzang, 38 jaar, gehuwd


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0099v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ op de hoek van het straatje achter de drie zgn. Nieuwe Huizen bij het Groot Vallaathuis
 
koperAnne Martens, gehuwd metCG 300:00:00
Anna van Lingen
naastligger ten oostenFolkert Johannes
naastligger ten zuidenFolkert Johannes
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat
curatorhuisman Job EeuwesMidlum
verkoperJan Vogelsang, gehuwd met
Johanna Bastiaans van Kampen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-163 Hoogstraat 2Anne MartensCG 1:00:00


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-031Hoogstraat 2Anne Martens Hovenier... H, geb 1805 te HRL; BS huw 1815, ovl 1824, huw 1829, ovl 1853, ovl 1875; eigenaar en gebruiker van wijk B-031, hovenier, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-031Hoogstraat 2Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
B-031Rozemarijnstraat 1Anne Martens Hovenier hovenier


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-031Hoogstraat 2Anne Martens Hovenier, overleden op 5 juli 1824hovenier (Hoogstraat B 31), vader van Martinus, trekschipper, Willem, schoenmakersknecht, Zwaantje (vrouw van Antoon Knipper) en minderjarige Hermanus Annes Hovenier (voogd is broer Martinus en toeziend voogd is Jan Nak, mr. schoenmaker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-031Rozemarijnstraat 1Anne Martens Hovenier, overleden op 5 juli 1824hovenier (Hoogstraat B 31), vader van Martinus, trekschipper, Willem, schoenmakersknecht, Zwaantje (vrouw van Antoon Knipper) en minderjarige Hermanus Annes Hovenier (voogd is broer Martinus en toeziend voogd is Jan Nak, mr. schoenmaker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 473Rozemarijnstraat 1wed. Douwe Tjerks de JongHarlingenhuis en erf (191 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 474Hoogstraat 2Augustinus DeckerHarlingenkleermakerhuis (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-031Hoogstraat 2Elisabeth Huyfferoud 48 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-031; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-031Hoogstraat 2Johannes Johannes Posthuma... bev.reg. HRL 1851 wijk B-037 oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk B-031; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-031HoogstraatJohannes Posthuma40 jFranekerm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmakersbaas
B-031HoogstraatElisabeth Huyffer48 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 3 van 16 feb 1852
adressoortbedraggebruik
B-031Hoogstraat 2obligatieobligatie met huis aan de Hoogstraat B-031 als onderpand
 
schuldenaarCornelis Davids Nijkamp
schuldeiserGerben Meyer


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 473B-030 (Hoogstraat)wed. Douwe Tj. de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 474B-031 (Hoogstraat)Philippe A. Braamswoonhuis


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 66 en 77 van 19 mrt 1879
adressoortbedraggebruik
B-031Hoogstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 281huis B-031
 
verkoperPieter Hendrikus Wilhelm Kleinschmit (q.q.)
verkoperPieter Ferwerda (q.q.)
koperJelle Gerrits Spoelstra


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3284B-037 (Hoogstraat)Jelle G. Spoelstrawoonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
B-031Hoogstraat 2Een voor weinige jaren nieuw gebouwd winkelhuis met bovenwoning, op uitmuntenden stand in de Hoogstraat. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 2345..


1884 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49082 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 1 en 2 van 16 jan 1884
adressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 1725huis B-037
 
verkoperBernardus van Loon (q.q.)
Johannes Gerard Peeting (kantonrechter)
koperJan Krijtenburg


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3284Hoogstraat 2 (B-037)Jan Krijtenburg
Sectie A nr. 4434Rozemarijnstraat 1 (B-039)Jan Hendrikus Faber


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 2 Tjalke de Vriestuinmansknecht
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1926 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 2, HarlingenHoogstraat 2T. de Vriesbloemenmagazijn, aanleg en onderhoud van tuinen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 2Tj. de Vriesbloemist
Hoogstraat 2aG.Krijtenburgtimmerman


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 2, HarlingenHoogstraat 2H. Walingawoning-inrichting en verhuizingen


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 2C. (Cornelia) Meijn


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 2beeldbepalend pand4 van 10


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 2, HarlingenHoogstraat 2T. de Vriesbloemsierkunst
  terug