Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 13 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hoogstraat 13,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 13 2-060 2-079 B-040 B-044
aangrenzende stegensteeg
Hoogstraat 13naamloze steeg ten oosten


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-060 Hoogstraat 13huis
eigenaarLaas Pieters erven
gebruikerHendrik Goverts
huurwaardeCG 48:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-060 Hoogstraat 13huis
eigenaarClaes Willems
gebruikerHendrik Goverts
huurwaardeCG 48:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:12:00
aansl. huurw. voldaan8-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-060 Hoogstraat 13huis
eigenaarClaes Willems
gebruikerJan Sipkes
huurwaardeCG 48:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-060 Hoogstraat 13huis
eigenaarJan Symons
gebruikerJan Symons
huurwaardeCG 48:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-060 Hoogstraat 13Jan Symons, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-073 Hoogstraat 13Claas de Vries
2-073 Hoogstraat 13Wigle de Vries, 30 jaar, gehuwdinwoning
2-073 Hoogstraat 13Douwe Jorrits, 28 jaar, gehuwdmatroos


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-079 Hoogstraat 13Claas de VriesCG 3:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Claas Wigles de Vries... Jeltje Klaases de Vries, geb 5 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk B-040; kalkverkoper; medegebruikers Wiggle de Vries, werkman, en Pieter van Drie, varensgesel, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Pieter van Driegebruiker van wijk B-040, varensgesel; medegebruiker Wiggle de Vries, werkman; eigenaar en gebruiker Klaas de Vries, kalkverkoper, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Wiggle Klaases de Vries... , huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, huw 1815, ovl 1824, huw 1826, huw 1829, ovl 1834; gebruiker wijk B-040, werkman; medegebruiker Pieter van Drie, varensgesel; eigenaar en medegebruiker is Klaas de Vries, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-040Hoogstraat 13Klaas de Vries Klaas de Vries kalkverkoper
B-040Hoogstraat 13Wiggle de Vries werkman
B-040Hoogstraat 13Pieter van Driel varensgesel


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-040Hoogstraat 13Klaas Jacobs Zoete, overleden op 28 november 1825schuitschipper, vader van Eiskje (Hoogstraat B 40, wed. Arnoldus Haayes Zwart) enwijlen Jacob Klazes Zoete (man van Hinke Jans Dreyer, vader van minderjarige Metje, Hieke en Jacob Jacobs Zoete). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-040Hoogstraat 13Minno Vink, overleden op 22 november 1826raadslid (Hoogstraat B 40), vader van Grietje (vrouw van Joost Ivan gh, molenmaker/timmerman Bergen/ Kennemerland), Aukje (wed. Johannes Cornelis van Beemen) en wijlen NN Minno's Vink (vader van Hendrik, beurtschipper en Baukje Hendriks Zwaal, vrijster). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 396Hoogstraat 13Sijbren Lolkes ZwaalHarlingentimmerknegthuis en erf (196 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-040Hoogstraat 13Jantje Scheltes Zwaal, overleden op 16 juni 18341 1/4 jr, dochter van Schelte Lolkes Zwaal, timmerman (Hoogstraat B 40) en Trijntje Wopkes van der Stel, zuster van minderjarige Wopke Scheltes Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Christina Magdalena Oolgaard... Hendriks Baron op 21 okt 1841 te HRL, A 20 nov 1872 Leeuwarden; BS huw 1841, bev.reg. HRL 1851 wijk B-040, wijk C-191 bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Schelte Lolkes Zwaal... HRL 1851 wijk B-049, wijk C-066, wijk H-236; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk B-040; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Trijntje Jans Spleet... bev.reg. HRL 1851 wijk B-050, 144, wijk G-356; oud 64 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Trijntje Wopkes van der Stel... BS huw 1827, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Ymke Klazes Kamminga... (GAH204); oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commandeur der turfdragers en turfstanders, wijk B-040; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-040HoogstraatSchelte Zwaal36 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, timmerman
B-040HoogstraatTrijntie van der Stel33 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-040HoogstraatWopke Zwaal9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatLolke Zwaal2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatAukje Zwaal4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatJanna Trompetter21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatYmke Kamminga62 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, commandeur der turftanders en dragers
B-040HoogstraatRinske Bakker62 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
B-040HoogstraatDoede Kamminga20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatTrijntie Spleet64 jAmelandgezin 3, v, protestant, weduwe
B-040HoogstraatGerben van der Meer27 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd, zeeman
B-040HoogstraatWillem van der Meer21 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatJacob van der Meer18 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd, zeylmaker
B-040HoogstraatGerryt S Molenaar14 jAmsterdamgezin 3, m, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 396A-082 Freerk FonteinHarlingenwagenhuis gedeeltelijk vernieuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-040Hoogstraat 13Anna Scheltes Zwaal, overleden op 23 september 18431 jr (geboren 18/10/1842), overleden Hoogstraat B 40, dochter van Schelte Lolkes Zwaal, timmerman en Trijntje Wopkes van der Stel, zuster van minderjarige Wopke, Aukje en Lolke Scheltes Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Pieter Asmus Tuinhout... zv Asmus T, en Fetje (Pieters); BS huw 1816, huw 18171821 hu, ovl 1845, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-040; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk B-035; VT1839; Arum, Sectie A, 1832: P. Tuinhout, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Rinske Jolles Bakker... HRL 1851 wijk A-153, 185, wijk F-157, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2770B-039 (Hoogstraat)de Stad Harlingenschool
Sectie A nr. 2770B-040 (Hoogstraat)de Stad Harlingenschool


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2770B-044 (Hoogstraat)Gemeente Harlingenschool


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5166Hoogstraat 13 (B-044)Jan Krijtenburg


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 13 Jan Krijtenburgtimmerman
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 13J.Krijtenburgtimmerman


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J.P. de Jong578Brandst.h.


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 13H. (Herke) de Groot


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 13beeldbepalend pand6 van 10
  terug