Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 5 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hoogstraat 5,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 5 2-056 2-075 B-036 B-041
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-056 Hoogstraat 5huis en tuin
eigenaarClaes Goitiens Braam
gebruikercoopman Stinstra
huurwaardeCG 45:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-056 Hoogstraat 5huis
eigenaarClaes Braam
gebruikerR. Nijkerk
huurwaardeCG 65:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:00:00
aansl. huurw. voldaan26-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0187v van 12 dec 1723 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 5Hoogstraat, vd voorgevel vd keuken en noordwaarts tot de stakettingen vd kamer v Sijbe Jans CSbleekveld
 
kopervroedsman Hotse Swerms, gehuwd metCG 90:00:00
Trijntie Hessels
naastligger ten oostenvroedsman Hotse Swerms
naastligger ten oostenTrijntie Hessels
naastligger ten zuidenWillem Bointes
naastligger ten zuidenAeltie Dirks
naastligger ten westenWillem Willems stadsmetselaar
naastligger ten noordenSybe Jans c.s.
verkoperWillem Bointes, gehuwd met
Aeltie Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotse Swerms, vroedsman x Trijntje Hessels koopt een bleekveld of openlucht achter het huis van de verkoper in de Hoogstraat, noordwaarts tot de camer van Sybe Jans etc. etc. en heeft de koper ten O., ten W. Willem Willems, stadsmetselaar, ten Z. de verkoper, ten N. Sybe Jans. Gekocht van Willem..? x Aeltie Dirks, voor..? cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-056 Hoogstraat 5huis
eigenaarGerlof Ymes
gebruikerGerlof Ymes
huurwaardeCG 57:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:10:00


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0179v van 18 jan 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 5Droogstraathuis
 
koperDirk Pyters, gehuwd metmr. timmermanGG 213:07:00
Yfke Dirks
naastligger ten oostenvroedsman Hotse Swerms
naastligger ten zuidenvroedsman Hotse Swerms
naastligger ten westenWillem Willems stadsmetselaar
naastligger ten noordenDroogstraat
Jacob Cornelishuurder
verkoper van 1/2Pieter Willems MouterkoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/2Sybe Jansen Reyeroud mr. gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotse Swerms koopt, na niaar, een huis in de Droogstraat. Ten O. en Z. de koper, ten W. Willem Willems, stadsmetselaar, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Willems Mouter en Sybe Jansen Reyer, mr. gortmaker, elk voor 1/2.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-056 Hoogstraat 5huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerdr. Stinstra
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-056 Hoogstraat 5dr. Stinstra, bestaande uit 7 personenzoude wel meerder geneegen zijn uyt te bieden als niet met officie geld wel beswaard
aangebooden capitaalCG 50:00:00


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-069 Hoogstraat 5wed Feijtema


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0118v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 5Hoogstraat NZhuis
 
koperJohannes Albada, gehuwd metCG 1391:00:00
Meintje van der MeulenBolsward
huurderde weduwe van Pieter Feytema CG 110:00:00
naastligger ten oostenH. van Rees mr. bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenD. Gautier
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Albarda x Mintje v.d. Meulen te Bolsward, kopen huis. Ten O. Hans van Rees, mr. bakker, ten W. Ds. Gautier, ten N. de Hoogstraat, ten Z. de Droogstraat. Gekocht van Jacob Roorda.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0048v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 5Hoogstraat NZ wijk B-037huis
 
koperSjoerd S. Wijma, gehuwd metadvocaatCG 1800:00:00
Ninke Stam
huurderDirk Fontein c.u.
naastligger ten oostenH. van Rees n.u.mr. bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenD. Gautier
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJohannes Albarda, gehuwd metbaljuw 9e district FrieslandBolsward
Mintje van der MeulenBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd S. Wijma, advocaat, x Hinke Stam koopt een huis wijk B-036. Ten O. H. van Rees, mr. bakker, ten W. D. Gautier, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Johannes Albarda, baljuw van het 9e district in Vriesland, x Mintje v.d. Meulen, beide te Bolsward.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-075 Hoogstraat 5Sjoerd WijmaCG 5:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Sjoerd Simons Wyma... BS huw 1819, huw 1843, ovl 1851, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042; eigenaar en gebruiker van wijk B-036, notaris, 1814. (GAH204); S.W. van HRL., en Ninke Stam van Sneek, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-036Hoogstraat 5Sjoerd S Wijma Sjoerd S Wijma notaris


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 389Hoogstraat 5Sjoerd Simons WijmaHarlingennotarishuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Neinke A Stamoud 56 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Rigtje van der Vleugeloud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Simon Sjoerds Wyma... Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1837, huw 1840, huw 1842; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; VT1839; geb 2 jun 1810, ged 24 jun 1810 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd S. Wyma en Ninke Aukes ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Sybillina Wyma... 1808 HRL, dv Sjoerd Simons; bev.reg. HRL 1851 wijk B-042; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-036HoogstraatSjoerd S Wijma57 jHarlingenm, protestant, gehuwd, notaris
B-036HoogstraatNeinke A Stam56 jSneekv, protestant, gehuwd
B-036HoogstraatSymon S Wijma29 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-036HoogstraatSibillina Wijma31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-036HoogstraatAkke Wijma24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-036HoogstraatTietje Wijma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-036HoogstraatHendrikje Wijma18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-036HoogstraatHelena Wijma14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-036HoogstraatRigtje van der Vleugel40 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Hoogstraat sjoerd s wijma130 gl.6.00 gl.8.000 gl.7.00 gl.6.00 gl.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-036Hoogstraat 5Ninke Aukes Stam, overleden op 10 april 1849Hoogstraat B 36, moeder van Sibellina, Tietje (vrouw van Johannes Frans Posthuma, houthandelaar), Hendrikje (vrouw van Jacobus J. du Saar, apotheker), Helena (vrouw van Ype Posthuma, houthandelaar) en afwezige Simon Sjoerds Wijma (bevindt zich buiten Europa). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Douwe Hendriks Tigchelaar... T, en Antje Douwes Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-036Hoogstraat 5Egbert Godthelp... Nantje de Boer, (gk), op 2 apr 1840 HRL, 2e huwt met Elsien Smit, kantoorbediende in 1851, N.H., ovl wijk B-036, zv Johannes M.G., en Sietske Hendriks Advokaat; BS huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 389B-036 (Hoogstraat)Egbert Godthelpwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2866B-041 (Hoogstraat)Wed. en erven Egbert Godthelpwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2866Hoogstraat 5 (B-041)Barend Godthelp (te Borger)


1920 - kentekenadresnaam
B-3563
Hoogstraat 5G. v.d. Meulen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 5 Marius van der Woudekoopman
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 5P.Dekkerleeraar ambachtsschool


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 5H. (Harmen) Ettema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 5rijksmonument 20425
  terug