Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 107 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 107,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 107 1-153 1-226 A-058 A-055
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 107 1-153 1-226 A-059 A-055


Huisnaam in: 1643
Gebruik:
Naam: de valck
Kwartier/wijk 1-153
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1774
Gebruik:
Naam: (alwaar) de valk (in de gevel staat)
Kwartier/wijk 1-153
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 68v van sep 1638 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 107Cornelis Bauckes koopt een deel van de Valck. Ten O. de straat, ten W. Thonys Intes, ten Z. de haven, ten N. Cornelis Jeltes x Ritscke Aebes. Gekocht van Hendrick Hanses.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0158v van 7 nov 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Droogstraat ZZ strekkende tot het achterhuis van Tonis Intes, eerstehuis, loods en plaats
 
koperAedger Douues, gehuwd metGG 348:00:00
Fyke Cornelis
naastligger ten oostenCornelis Jeltes
naastligger ten zuidenTonis Intes
naastligger ten westenHendrickie Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperPiter Jansen Groenland burger c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAEdger Douwes x Sijke Cornelis koopt een huis, loods en plaets zz. Droogstraat, strekkende tot aan het achterhuis van Thonys Intes. Ten O. Cornelis Jeltes, ten W. Hendrickien Willems, ten Z. Thonys Intes, ten N. die straat. Gekocht van Piter Jansen Groenlant, voor 348 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 65r van apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 107Cornelis Bauckes koopt opnieuw 1/3 part van het huis. Ten W. Thonys Intes, ten N. Ridtske Aebes. Gekocht van Bernt Symens.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 78r van jul 1643 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 107Edger Douwes, grootschipper, en Thonys Intes kopen een huis, loods en plaets zz. Droogstraat, strekkende van daar tot aan het achterhuis van de kopers. Ten O. Cornelis Jeltes, ten W. Tiebbe Piters Dreier, ten Z. de kopers, ten N. ten naasten de Droogstraat. Gekocht van Edger Douwes, voor 448 gg.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 162v van 19 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 107Cornelis Bauckes x Lijsbet Leuuesz kopen 1/3 huis de Valcke genaemt, waarvan zij de andere 2/3 al bezitten. Ten O. de Nieuwe Sint Jacobistraat, ten W. gemeensman Tonis Intes. Gekocht van Bauck Hendrix wv boendermaker Hendrick, voor 1500 CG.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0132r van 9 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Karremanstraat WZ [staat: achter de Valck bij de Zoutsloot]dwarshuis met loodske en plaats
 
koperDoopsgezinde Gemeente [staat: Blauwe Schuur Gemeen GG 500:00:00
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente [staat: Blauwe Schuur Gemeen
naastligger ten westenDoopsgezinde Gemeente [staat: Blauwe Schuur Gemeen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente [staat: Blauwe Schuur Gemeen
verkoperde kinderen en erfgenamen van Rinck Jelles, weduwe van
wijlen Douue Edgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Egberts en Frans Reyners Templar, in qlt. als voorstanders v.d. Blauwe Schuurgezinden van Harlingen, kopen een dwarshuis achter 'de Valck' bij de Zoutsloot (met beschrijving). Ten O. de straat, Z., W. en N. de schuur v.d. Blauweschuurs gemeente. Geen recht op de steeg ten westen van het voorhuis. Gekocht van de kinderen en erfgenamen van Rinck Jelles wv Douwe Edgers, voor 500 GG.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0133r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: Grote sluis waar de Valck in de gevel staat op de noordwesthoek van de oude Sint Jacobstraat]1/2 huis met een klein huis erachter ten westen
 
koperGovert Jelles c.u.schipper (wijd-)GG 1100:00:00
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Oude Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBeert Ulbes
naastligger ten noordenWillem Coenes
strijkgeldkoper ?Minne Jansen
verkoperde erven van Trijntie Bauckes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-153 Noorderhaven 107huis
eigenaarPieter Oedzes erven
gebruikerPieter Oedzes erven
huurwaardeCG 33:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-153 Noorderhaven 107huis
eigenaarClaes Feyes
huurwaardeCG 33:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:12:00
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-153 Noorderhaven 107huis
eigenaarClaes Feyes
gebruikerClaes Feyes cum soc.
huurwaardeCG 33:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-153 Noorderhaven 107huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerClaas Feyes c.s.
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-153 Noorderhaven 107Claas Feijes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0108v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Karremanstraat tegenover de Grote Sluis, hoek3/4 huis
 
koperJan Everts koopmanCG 375:00:00
koperAndrys Doedes koopman
koperSipke Dirk IJsbrands koopman
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en sluis]
naastligger ten westenJan Jansen damastwever
naastligger ten noordenWillem Symons
verkoperTrijntie Claases, gehuwd met
Jan Jansen Weidemanschipper (schuit-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Everts, Andries Doedes en Sipke Dirk IJsbrands kopen elk 1/4 part van een huis c.a. op de hoek van de Karremansstraat, tegens over de Groote Sluys, alwaar 'de Valk' in de gevel staat. Geen grondpacht. Bewoond door diverse gezinnen. Ten O. de straat, ten Z. de straat en sluis, ten W. als huurder Jan Jansen, mr. damastwever, ten N. Willem Symons. Het overige 1/4 part blijft eigendom van de verkoper. Gekocht van Trijntie Claases, huisvrouw van Jan Jansen Weideman, schuitschipper, voor 375 cg.


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-153 Noorderhaven 107huis
eigenaarJan Amelander c.s.
gebruikerYetske Wybrens c.s.
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:01:12


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Lanen NZhuis en tuin
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenGrote Sluis en Haven
naastligger ten westenJochem Jans
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts, geauthoriseerde curator Midlum
huisman Gerryt Leenderts, geauthoriseerde curatoren over resp.Wijnaldum
verkoperJan Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperSikke Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperObbe Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperAnne Everts Wynalda, kindskinderen en erfgenamen van
wijlen Jan Everts, gehuwd met
wijlen Jeltje Doekes
koper provisioneelN. N.
huurderObbe Everts Wynalda
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenTjebbe Alles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenWybren Broers
naastligger ten noordendoorgaande steeg
huisman Evert Leenderts, geauthoriseerde curatorMidlum
huisman Gerryt Leenderts, geauthorisdeerde curatoren overWijnaldum
verkoperJan Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperSikke Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperObbe Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperAnne Everts Wynalda, kindskinderen en erfgenamen van
wijlen Jan Everts, gehuwd met
wijlen Jeltje Doekes
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenDirk Wildschut
naastligger ten oostenJacob Reinalda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenDirk Wildschut
huisman Evert Leenderts, geauthoriseerde curatorMidlum
huisman Gerryt Leenderts, geauthoriseerde curatoren overWijnaldum
verkoperJan Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperSikke Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperObbe Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperAnne Everts Wynalda, kindskinderen en erfgenamen van
wijlen Jan Everts, gehuwd met
wijlen Jeltje Doekes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De curatoren over Jan, Sikke, Obbe en Anne Everts Wijnalda, nagelaten minderjarige kindskinderen van Jan Everts en Jeltje Doekes, presenteren te verkopen: (a) huis waar het Valkje in de gevel staat, in het reeelcohier bekend als de fijne vermaning, Nz. Noorderhaven op de hoek van de Karremansstraat. Geen grondpacht. Ten O. de Karremansstraat, ten Z. de grote sluis en haven, ten W. Jochem Jans, ten N. Lieuwe Douwes.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0009v van 19 jan 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Karremanstraat WZhuis
 
koperBouwe Dirks, gehuwd metsleeperCG 725:00:00
koperHylkje Simons
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJan Deknatel
naastligger ten westende weduwe van Gerben Sybrens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLieuwe Douwesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Dirks, sleeper x Hylkjen Simons koopt en huis in de Karremanstraat dat zij nu huren. Ten O. die straat, ten W. wd. Gerben Sybrens, ten Z. Jan Deknatel, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Lieuwe Douwes, mr. wagenmaker, voor 725 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023v van 26 jan 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Karremanstraat, achter het huis 't Valkje genaamdhuis waarin diverse woningen
 
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmidCG 200:00:00
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJan Deknatel Amsterdam
naastligger ten westenBouwe Dirks sleeper
naastligger ten noordenBouwe Dirks sleeper
verkoperJan DeknatelAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Dirks, sleeper, x Hylkje Simons koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Meile Dirks Faber, mr. ijzersmid, een huis bestaande uit diverse woningen, 'de Beyert' genaamd, in de Karremanstraat achter het huis 'het Valkje'. Ten O. de Karremanstraat, ten W. en N. de koper, ten Z. de verkoper. Met verbod om in dit huis 'aanstotelijke of geraasmakende nering te drijven waar door de Godsdienst in de kerk ten Z., op enigerlei wijze zou kunnen worden ontsticht of belemmerd'. Gekocht van Johannes Mecima, drogist, als gelastigde van Jan Deknatel te Amsterdam, voor 200 cg.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0320v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Karremanstraat, Grote Sluis op de hoek van dehuis
 
koperde Stad Harlingen GG 386:00:00
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenGrote Sluis en Haven
naastligger ten westenJogchem Jans
naastligger ten noordende weduwe van Bouwe Dirks
last en procuratiehouderoud burgemeester Menno Vinck, van de heerenkoopman
executeurGerardus de Waal, samen metAmsterdam
executeurJohannes Boondgeest, van Amsterdam
wijlen Jorn Deknatel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHet Gerecht van Harlingen koopt voor de Stad een groot en sterk huis 'het Valkje', nz. Grote Sluis/hoek Karremanstraat, met overname van alle losse goederen, w.o. de losse zitbanken, op de zolder opgeslagen, tegen taxatie. De preekstoel en de vaste banken zijn in de prijs inbegrepen. Ten O. de Karremanstraat, ten W. Jogchem Jans, ten Z. de Grote Sluis en de haven, ten N. wd. Bouwe Dirks. Gekocht van de uitvoerders van het testament van Jan Deknatel te Amsterdam.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-209 Noorderhaven 107Sipke Sijbrens
1-209 Noorderhaven 107Jacob de Vries


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-226 1/2Noorderhaven 107Bouwe DirksCG 1:05:00wooningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Jan Robijns Parkement... zv Robijn Klases en Froukje Ruurds (P); BS huw 1813, huw 1819, huw 1839, ovl 1859; gebruiker van wijk A-059, metzelknegt; eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204); J.R.P. eigenaar van perceel nr. 1478 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-058Noorderhaven 107 de Stad ledige casern
A-059Noorderhaven 107Jan Robijns Parkement metzelknegt


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 160 en 174 van 3 aug 1814
adressoortbedraggebruik
A-059Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 409huis genaamd het Valkje A-059
 
verkoperKlaas Blok
koperPopke Minnes Minnema


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-058Noorderhaven 107Rimmert Ruurds Noordhuis, overleden op 6 februari 1822scheepskapitein, man van Elisabeth Pieters Tollinga (Zoutsloot A 58), vader van afwezige Ruurd, stuurman (op reis naar Hamburg) en minderjarige Jikke, Wipkje, Pieter, Hendrik, Taekeltje en Willem Rimmerts Noordhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 384Noorderhaven 107Popke Minnes MinnemaHarlingenschipperpakhuis en erf (192 m²)


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 en 21 van 16 mei 1838
adressoortbedraggebruik
A-058Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 700pakhuis genaamd het Valkje aan de Noorderhaven A-058
 
verkoperBartle Agema
koperJetze Rodenhuis


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Ruurd van Dokkum... A.J. Bakels, broeder vd bruidegom 1821; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1844, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058, wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Baukje Bouwes Feenstra... BS huw 1826, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-055; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Fetje Simonszoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; VT1839


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 384 Jetze RodenhuisHarlingenaanmerkelijk verbeterd door het maken eener nieuwe gevel


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-059NoorderhavenBaukje Feenstra34 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, geen
A-059NoorderhavenPopke Minnema12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenSetske Minnema13 jMeppelgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenAntie Minnema5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenFetje Simons50 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Pieter Pieters Louwenaar... Zee, werkman, 1816, zv Pieter L, en Janke Jetzes; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058; Ik Ondergetekende Geertje Gonggrijp weduwe van Cornelis van Velsen, en wonende te HRL, Verklare bij desen ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 384A-058 (Noorderhaven )wed. J. Rodenhuis en dochterpakhuis
Sectie A nr. 384A-059 (Noorderhaven )wed. J. Rodenhuis en dochterpakhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Teetske Simons Hoornstra... HRL, huwt met Pieter Ruurds Zwart op 18 okt 1827 HRL, huw.afk. 7 en 14 okt 1827 HRL, dienstmeid. ovl wijk A-058, wonende te HRL. 1830, dv Simon Jacobs H, en Antje Taedes; BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 384A-055 (Noorderhaven)Wed. Jetze Rodenhuis en dochterwoonhuis
Sectie A nr. 384A-055 (Noorderhaven)Wed. Jetze Rodenhuis en dochterpakhuis


1901 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 107Oud Harlingen Magazine 1986Verkoop van het pakhuis Het Valkje op de hoek van de Karremanstraat en de Noorderhaven.


1901 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
adressoortbedraggebruik
A-055Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 2027pakhuis met erf op de hoek van de Noorderhaven en de karremanstraat
 
verkoperJohanna Elisabeth Valckenier (te Arnhem)
verkoperJetske Valckenier (te Groningen, gehuwd met en gesterkt door jonkheer Coenraad Alexander von Geusau)
koperCarl Gerhard Varendorf (ook wel genaamd Wegeman)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 384Noorderhaven 107 (A-055)C.G. Vahrendorff (Gen. Wegemann)


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 107J. v. Hulst14Fabrik., Kantoor


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 107Naaml. Venn. J. v. Hulst's Bouwstofindustrie14


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 107J. van Hulstfabrikant


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. Mensing116Arts


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1937 - kentekenadresnaam
B-23127
Noorderhaven 107Jacob Mensing


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. Mensing635Arts


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Mensing635Arts


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Mensing635Arts


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Tj.H. Hut635Arts


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 107E.H. (Evert) v.d. Leij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 107beeldbepalend pand8 van 10
  terug