Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 22 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Karremanstraat 22,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 22 1-106 1-149 A-163 A-170
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Karremanstraat 22 (zuidgevel), HarlingenKarremanstraat 22 (zuidgevel)Hermanaafbeelding van een wapen:
In goud een zwarte dubbelkoppige adelaar met op zijn vleugels twee elkaar toegewende kleine rode leeuwtjes en in de staart drie zilveren zespuntige sterren.
Het wapen is van de familie, een jonkersgeslacht uit de omgeving van Het Bildt, Barradeel, Menaldumadeel en Harlingen.
Beschreven in het Stam- en Wapenboek van de Frieschen Adel.
Rondom 1400 een Taecke Hermana, wiens zoon Wijbren hermana rond 1420 getrouwd was met ene Gerlant Ockinga; een dochter Jel van Hermana trouwde Age thoe Hoxwier van Mantgum.

Het wapen is in 1994 gerestaureerd.


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173r van 22 mei 1658 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Karremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat] naar de Achterstraat [staat: Karremanstraat]huis met een nieuwe achterwoning
 
koper van 1/3Schelto Fonteyn burgerrentmeesterGG 774:07:00
koper van 1/3Jacobus Meilsma burger
koper van 1/3burgerhopman Frans van Kyll burger
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLolck, weduwe van
wijlen Hans Hansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenerven vd vrouw van Cornelis Haucx
verkoperClaes Jansen, gehuwd metKimswerd
Trijntie NannesKimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelto Fontein, rentmeester v.d. Stad Harlingen, en Frans van Kyll en Jacobus Meilsma, kopen een huis met een nieuwe achterwoning, in de Nieuwe Sint Jacobsstraat die naar de Karremanstraat toe gaat. Ten Z. Lolck wv Hans Hansen, ten N. erven de vrouw van Cornelis Haucx. Gekocht van Claes Jansen x Trijntje Nannes te Kimswerd, voor 774 gg.


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0045r van 9 apr 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Karremansstraat WZ hoek Zoutsloothuis
 
koperJacob Rogiers Haspelman burgerGG 535:00:00
naastligger ten oostenKarremansstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenAntie van Keulen
naastligger ten noordenWillem bakker
verkoperJetse Joannisscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Rogiers Haspelman koopt een huis hoek Karremanstraat/Zoutsloot. Ten O. de Karremanstraat, ten Z. de Zoutsloot, ten W. Antie van Keulen, ten N. bakker Willem [Arjens]. Gekocht van mr. scheepstimmerman Jetse Joannis.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398r van 15 jan 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Zuiderhaven (bij de?)2 kamers aanelkaar met een boet (voorheen ook een kamer) en een lege plaats, in
 
koper en huurderDoecke Jansen burger c.u.mr. scheepstimmermanGG 410:00:00
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenGerloff Imes
naastligger ten zuidenlege plaats
naastligger ten westenstadsweg of pad
naastligger ten noordenstadsweg of pad
vorige eigenaarde erfgenamen van Fokeltje Bouwes
verkoper van 1/2vroedsman Evert Arjens Oosterbaen
verkoper van 1/2Jan Jansen van Slootenschipper (wijd-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Fockes, mr. timmerman, koopt een huis wz. Karremanstraat. Ten O. die straat, ten W. Marten Hendricks?. Gekocht van wd. Claas Jansen IJsenbeek?, mr. huistimmerman of Pieter Feyes, schuitschipper, voor? (onleesbaar).


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0233v van 20 jan 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Karremanspijp, op de hoek van dehuis
 
koperCornelis Dirks c.u.GG 210:00:00
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot en gemeene straat
naastligger ten westende weduwe van Broer Poppes
naastligger ten noordenDirck Hugens koopman
verkoperHille Jansenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Dirks koopt. Ten W. wd. Broer Poppes, ten N. Dirck Huigens. Gekocht van Hille Jansen.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-106 Karremanstraat 22huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-106 Karremanstraat 22huis
eigenaarCornelis Dirks
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan6-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-106 Karremanstraat 22huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-106 Karremanstraat 22huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0341r van 13 apr 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Karremanspijp, op de hoek van dehuis
 
koperPieter Reiners, gehuwd metCG 1010:00:00
Janke Hendriks
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenFeyke Broers
naastligger ten noordenJob Jansen mr. timmerman
huurderEngeltie Piers
wijlen Cornelis Dirks
verkoperDirk Cornelismr. sleefmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 241r maar verkeerd genummerd in het origineel] Pieter Reiners x Janke Hendriks kopen. Ten W. Feyke Broers, ten N. Job Jansen. Gekocht van mr. sleefmaker Dirk Cornelis.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-106 Karremanstraat 22Pieter Riens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0187v van 17 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Karremanstraat [staat: op de hoek van de straat bij de Karremanspijp]huis met winkel
 
koperHendrik Johannes Heermans, gehuwd metmr. bakkerCG 1150:00:00
Antie Dirks
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTieerd Klazen
naastligger ten noordenJan Pot
verkoperPieter Riens, gehuwd metwinkelier
Janke Hendrixwinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Johannes Heermans, mr. bakker x Antie Dirks koopt een huis op de hoek v.d. straat bij de Karremanspijp. Koper mag in het achterhuis een bakoven plaatsen. Ten O. de Karremanstraat, ten W. Tjeerd Klazen, ten Z. de Zoutsloot, ten N. Jan [Hendriks] Pot. Gekocht van winkeliers Pieter Reiners x Janke Hendrix, voor 1150 cg en een zilveren lepel.


 


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-106 Karremanstraat 22huis
eigenaarPyter Reins
gebruikerCorneles Dirks
huurwaardeCG 32:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:16:06


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-138 Karremanstraat 22Sicco Wijnalda
1-138 Karremanstraat 22Otto Blom, 40 jaar, gehuwdinwoning, schipper


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 47 van 31 jan 1810
adressoortbedraggebruik
A-163Karremanstraat 22koopaktefl. 800huis A-163
 
verkoperSikke Wijnalda (c.u.)
koperSimon Ypes de Groot


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 48 van 31 jan 1810
adressoortbedraggebruik
A-163Karremanstraat 22renversaalfl. 800huis A-163
 
Simon Ypes de Groot (c.u.)
Sikke Wijnalda


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0001r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 22Zoutsloot hoek Karremanstraat wijk A-163huis en bakkerij
 
koperSymon Ypes de Groot, gehuwd metCG 800:00:00
Sjouwkje Thijsses Kussendrager
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westennn
naastligger ten noordennn
verkoperSikke Everts Wijnalda, gehuwd met
Leentje C. Beidschat
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Y. de Groot x Sjouwkje Thijssen Kussendrager kopen huis en bakkerij op de Zoutsloot nz. en Karremanstraat,wijk A-163, bewoond en gebruikt door de verkopers. Ten O. de Karremanstraat, ten Z. de Zoutsloot, ten W. N.N., ten N. N.N. Gekocht van Sikke E. Wynalda x Leentje C. Beitschat, voor 800 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-149 Karremanstraat 22Symen YpesCG 1:10:00


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Hiltje Simons de Grootgeb 1810 ... , ovl 30 dec 1813 HRL, ovl wijk A-163, dv Simon IJpes dG, en Sjouwkje Kussendrager; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Pieter Annes Bakkergebruiker van wijk A-163, bakker; eigenaar is Simon IJ. de Groot, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Simon Ypes de Groot... Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1810, BS huw 1813, huw 1841, ovl 1844; eigenaar van wijk A-163, gebruiker is Pieter Annes Bakker, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-108, eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-163Karremanstraat 22Simon Y de Groot Pieter K Annes Bakker bakker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 159Karremanstraat 22Sikke Everts WijnaldaHarlingenkoopmanhuis (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Baukje Riemers Pool... 1804, BS huw 1835, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk C-172; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Hendrik Arjens Poort... en Jantje Hendriks Korper; BS huw 1835, ovl 1851; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-163; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Sjoerd Wygers van der Weide... Cornelis vdW en Jetske Innes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1827, ovl 1859, bev.reg. Ha18 51 wijk A-163, wijk G-182, 296; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk G-291; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Teekjen Minks Meppelaar... Dirkje Sijbrens Baanstra; BS huw 1823; oud 40 jaar, g, (vnm: Teetske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Trijntje Wytzes Posthumus... Christiaans; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS geb 1811, huw 1822, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-163; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-163KarremanstraatTrijntie Posthumus63 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
A-163KarremanstraatHendrik H Poort29 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, koopman
A-163KarremanstraatBauwkje R Pool35 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-163KarremanstraatArjan H Poort2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-163KarremanstraatRiemer H Poort6 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-163KarremanstraatTeetske Meppelaar40 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Alegonda Eismageb 1794 HRL, ovl 17 feb 1859 HRL, ongehuwd, dv Klaas Wiebes E, en Elisabeth Walings; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-163


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-163Karremanstraat 22Tjetje Hayes Tigchelaar... Reints; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, huw 1830, ovl 1854, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-163, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 159A-163 (Karremansstraat)Ate S. van Veenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2825A-170 (Karremansstraat)Ate Sjoerds van Veenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2825Karremanstraat 22 (A-170)Ate S. van Veen


1919 - kentekenadresnaam
B-2180
Karmanstraat 22I. Roukema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 22 Ids Roukemakoopman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 22Kl.Lusthofkantoorbediende
Karremanstraat 22D.Rollemabakker
Karremanstraat 22T.Rollemakantoorbediende gasfabriek


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.F.A. Weitenberg378Slager


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.F.A. Weitenberg378Slager


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 22J. (Jacob) Volbeda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 22rijksmonument 20441


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 2825Karremanstraat 22
  terug