Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 63 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 63,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 63 1-105 1-148 A-161 A-168
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 65 1-105 1-148 1/2 A-162 A-169
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 65naamloze steeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarwed. Broer Poppes
gebruikerTyttie Everts
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarBroer Poppes
gebruikerwed. Hendrik Pieters
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan22-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarwed. Gijsbert Ydes
gebruikerBeuwe Alberts
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarwed. Beuwe Alberts
gebruikerEelke Jelles
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06


 


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarwed. Jaapje Jacobs 20
gebruikerwed. Sijke Broers (voor CG 8:00:00)
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:01:12


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-137 Zoutsloot 63Jan Kamerling, 34 jaar, gehuwdschipper


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-148 Zoutsloot 63Jan KamerlingCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Binte Ruurds van Veer... Tjeerds Draaisma op 13 feb 1820 HRL, huw.afk. 30 jan en 6feb18 20, wonende te HRL. 1814, ovl wijk A-161, zv Ruurd Jappes vdV, en Bregtje Bentes; BS huw 1814, huw 1820, ovl 1857; gebruiker wijk A-161, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Jan Cornelis Kamerling... 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, ovl 1846; eigenaar van wijk A-161, gebruiker is Binte R. van Veer, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-162, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Lemke Wybrens... Bente Ruurds (vd Veer) op 23 jun 1814 HRL, dienstbaar, wonende te HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1814, ovl wijk A-161, dv Wybren Andries en Trijntje Klases (Voogd); BS huw 1814, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Mientje Aukes Fabergeb 26 jun 1811 HRL, ovl 2 okt 1814 HRL; wijk A-161, dv Auke Luitjes F, en Regtje Simons; BS geb 1811, ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-161Zoutsloot 63Jan Kamerling Binte R van Veer varensgesel
A-162Zoutsloot 65Jan Kamerling schipper


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 van 12 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
A-161Zoutsloot 63koopaktefl. 650huis A-162 en woning A-161
 
verkoperJan Kamerling
verkoperMeisje Alkes Kramer
koperTjietze Romkes Zeldenrijk
koperDorothea Hendriks Praus


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 157Zoutsloot 63Tjietze Romkes ZeldenrijkHarlingenschipperhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 158Zoutsloot 65Tjietze Romkes ZeldenrijkHarlingenschipperhuis en erf (85 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-162Zoutsloot 65Tjetse Romkes Zeldenrijk, overleden op 16 juni 1837schipper Zoutsloot A 162, overleden Deventer, man van Dorothea Hendriks Pronk (tekent 'Praus') (erft vruchtgebruik), vader van Romke Tjetses Zeldenrijk, schipper. (op omslagvel 'Tjetske') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-162Zoutsloot 65Dorothea Pronsoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-162; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-162Zoutsloot 65Romke Tjietses Zeldenrijk... Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1826, ovl 1848; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-162; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-161Zoutsloot 63Jetske de Ruiter, overleden op 28 juni 183911 jr, overleden Zoutsloot A 161. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-161ZoutslootAntie G Krijl [Kreyl]40 jHindelopenv, protestant, weduwe
A-161ZoutslootGerrit Krijl*18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-162ZoutslootDorothea Prous56 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
A-162ZoutslootRomke Zeldenrijk36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schipper
A-162ZoutslootTjette Zeldenrijk12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-161Zoutsloot 63Agatha Gerbens Bolta, overleden op 21 december 1847(Certificaat van onvermogen), 86 jr, geboren Almenum 24/9/1761, overleden Zoutsloot A 161, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Aukje de Boer... dv Jan Gerrits de B., en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-161, wijk C-119, wijk F-090; Hermanus Witte en A. Jans de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Jisseltje Rinzes Zebazie ook: Jisseltje Rinses; geb 12 jul 1793 HRL, Vst 14 dec 1858 uit Bolsward, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-161


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 157A-161 (Zoutsloot)Klaas Jans de Grootwoonhuis
Sectie A nr. 158A-162 (Zoutsloot)Klaas Jans de Grootwoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Antje Kreil... bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-161; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 157A-168 (Zoutsloot)wed. en erven Klaas J. de Grootwoonhuis
Sectie A nr. 158A-169 (Zoutsloot)wed. en erven Klaas J. de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 157Zoutsloot 63 (A-168)Albert A. Kuiper
Sectie A nr. 158Zoutsloot 65 (A-169)Albert A. Kuiper


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 65 Herman Tigchelaarkoopman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 65R.Tigchelaarbrandstoffenhandelaar


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 65, HarlingenZoutsloot 65R. Tigchelaarbrandstoffenhandel


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 65R. (Roelof) Tigchelaar


1974 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 65Hein Buisman StichtingBouw achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 65rijksmonument 20760


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8744Zoutsloot 65
  terug