Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 79 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 79,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 79 1-080 1-123 A-044 A-041


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: polen
Kwartier/wijk A-44
Verkoper:
Koper/eigenaar: visscher & zoon, barend


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: polen
Kwartier/wijk A-044
Verkoper:
Koper/eigenaar: visscher & zoon, barend


Huisnaam in: 1749
Gebruik:
Naam: de drie kaarsen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186r van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ bij de Raadhuiserbruggehuis en pakhuis
 
koperJan Pieters, enkoopmanGG 1189:00:00
Pieter Jansen Oldaenskoopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAdius, enconvooimeester
Boncampequipagemeester
naastligger ten noordende woninge gekogt door Dieuwke Clases, en
de erven van Martien Bouwens, en
verkoperAntie Foppes, weduwe van
wijlen Huibert Claessen Braam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Jan Pieters- en Pieter Jansen Oldaens kopen een huis en een pakhuis, naast- en aan elkaar gebouwd, op de Noorderhaven N. zijde, omtrent de Raadhuiserbrugge. Ten O. de Bildstraat, ten Z. de haven, ten W. respectievelijk de convooymeester Adius en de equipagemr. Boncamp, ten N. de woning die door Dieuwke Clases nu van erven Martien Bouwens is gekocht, en de Droogstraat. Het onderhoud en het mede-gebruik van de steeg die naar de Droogstraat zijn in- en uitgang heeft, alsmede het houtstek en de muur ten W. met de equipagemeester Boncamp is mandelig, evenals de muur met het huis van de convooy mr. Adius. Gekocht van Antie Foppes wv de koopman Huibert Claessen Braam.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-080 Noorderhaven 79huis
eigenaarPieter Oldaens
gebruikerAntoni Reynier
huurwaardeCG 45:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-080 Noorderhaven 79huis
eigenaarP.J. Oldaens
gebruikerAntoni Reynier
huurwaardeCG 45:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:00:00
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-080 Noorderhaven 79huis
eigenaarPyter Jansen Oldaens c.s.
gebruikervan der Meulen
huurwaardeCG 45:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:10:00


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-080 Noorderhaven 79huis
eigenaarPieter J. Oldaan c.s.
gebruikerPieter J. Oldaan c.s.
huurwaardeCG 45:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:10:00


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderijpakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
bieder op 1/8Jan Reins Baerd GG 1050:00:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erven van Jan Aukes Bakker e.a.koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
curatorJacob Josephs de Vries, over zijn broerkoopman
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Vries


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderijhuis behorend bij de suikerraffinaderij
 
bieder op 1/8Jan Reins Baerd GG 1050:00:00
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slagerCG 55:00:00
naastligger ten oostenJan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westende erven van Wyger Gerlofs
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten noordende erven van Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat
curatorJacob Josephs de Vries, over zijn broerkoopman
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Vries


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrugdubbelhuis bekend als suikerraffinaderij
 
bieder op 1/8Jan Reins Baerd GG 1050:00:00
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westende weduwe van oud burgemeester Jan Donker
naastligger ten westenDs. Pierson n.u.
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
curatorJacob Josephs de Vries, over zijn broerkoopman
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Vries
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Jan Reins Baard doet een bod op 1/8 deel van een dubbelhuis van de suikerraffinaderij. Ten O. de Bildtstraat, ten W. wd. Jan Donker en ds. Pierson, ten Z. de straat en het koolstek (op de wal misschien?), ten N. Harmen van Vliet en de Droog straat. Tevens een pakhuis nz. Droogstraat. Ten O. doorgaande steeg, ten W. erven Jan Aukes Bakker, ten Z. de Droogstraat, ten N. de straat en Zoutsloot. Verder een huis hoek Bildtstraat/Noorderhaven. Ten O. Jan Kuyk en Jacob Symons, ten W. de Bildtstraat, erven Wyger Gerlofs en Hendrik Faber ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Jan Reins Baard bezit al 6/8 en Jacob Josephs de Vries bezit 1/8. De verkoper Benjamin Josephs de Vries wil nu zijn 1/8 verkopen.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderijpakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
bieder op 1/8Jan Reins Baerd GG 1060:00:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erven van Jan Aukes Bakker e.a.koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
curatorJacob Josephs de Vries, over zijn broerkoopman
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Vries


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderijhuis behorend bij de suikerraffinaderij
 
bieder op 1/8Jan Reins Baerd GG 1060:00:00
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slagerCG 55:00:00
naastligger ten oostenJan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westende erven van Wyger Gerlofs
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten noordende erven van Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat
curatorJacob Josephs de Vries, over zijn broerkoopman
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Vries


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrugdubbelhuis bekend als suikerraffinaderij
 
bieder op 1/8Jan Reins Baerd GG 1060:00:00
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westende weduwe van oud burgemeester Jan Donker
naastligger ten westenDs. Pierson n.u.
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
curatorJacob Josephs de Vries, over zijn broerkoopman
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Vries
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Jan Reins Baard biedt opnieuw.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug1/8 dubbel huis bekend als suikerraffinaderij
 
koper van 1/32Jan Reyns Baard GG 1060:00:00
koper van 1/32Sybren Wijngaarden Franeker
koper van 1/64Jan Oldaans
koper van 1/64Yme Freerks Makkum
koper van 1/64Theunis Jarigs van der Ley koopman
koper van 1/64Jan Jarigs van der Ley koopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Jan Donker
naastligger ten westends. Pierson n.u.
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/8Jacob Josephs de Vrieskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Jan Reins Baard en Sybrand Wijngaarden te Franeker voor 1/16, Jan Oldaens en Yeme Freerks Tichelaar te Makkum voor 1/32 en Theunis- en Jan Jarigs v.d. Ley ook voor 1/32 kopen samen het 1/8 part van Jacob Josephs de Vries.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij
 
koperPhilippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderijCG 400:00:00
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westenTjepke Gratema n.u.
naastligger ten noordenhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGijsbert AltenakoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Philippus Swart, boekhouder bij de suikerraffinaderij, koopt 3/64 part van (a) dubbel huis aan de noordkant van de Noorderhaven bij de Raadhuisbrugge. Ten O. de Bildstraat, ten Z. de straat met een koolstek, ten W. Tjepke Gratema nom. ux., ten N. hopman Harmen van `t Vliet en de Droogstraat. Gekocht van Gijsbert Altena te Franeker, voor 400 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij
 
koperJan Pieterz Oldaens koopmanCG 800:00:00
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westenTjepke Gratema n.u.
naastligger ten noordenhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTyttie Pieters Altena, gehuwd metSexbierum
Goffe CloostermanSexbierum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Jan Pieters Oldaens koopt (a) 3/32 van een dubbel huis, met alle goederen, voorraden en voor- en nadelige schulden etc. van de suikerraffinaderij, aan de Noorderhaven nz. bij de Raadhuisbrug. Ten O. de Bildstraat, ten Z. de straat, waar een koolstek op staat, ten W. Tjepke Gratema nom. ux., ten N. de hopman Harmen van `t Vliet en de Droogstraat. Steeg naar de Droogstraat, muur ten W. achterwaarts gemeen met ds. Pierson. De koper c.s. heeft al 29/32 in bezit. Geen grondpacht. Gekocht van Tytie Pieters Altena x Gosse Cloosterman, erfgezeten te Sexbierum, voor (a+b+c) 800 cg, en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6450 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij
 
koper van 1/2burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma CG 800:00:00
koper van 1/4Teunis Jaerigs van der Ley koopman
koper van 1/4Jan Jaerigs van der Ley koopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westenTjepke Gratema n.u.
naastligger ten noordenhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTrijntie Altena, weduwe vanFraneker
wijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Sybrandt Feykes Kamsma voor 1/2 en Teunis- en Jan Jarigs v.d. Ley tezamen voor de andere 1/2, kopen 3/32 van (a) een dubbel huis, met alle goederen, lusten en lasten, geld en inboedel, van de suikerraffinaderij aan de nz. van de Noorderhaven. Ten O. de Bildtstraat, ten W. Tjepke Gratama, ten Z. de straat en het koolstek, ten N. Harmen van `t Vliet en de Droogstraat. Er is een steeg naar die straat en de W. muur daarvan is mandelig met ds. Pierson, evenals die met Tj. Gratama. Gekocht van Trijntje Altena wv Sybrandt Wijngaarden te Franeker, voor (a+b+c) 800 cg. en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6200 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Bildtstraat op de hoek tegenover de suikerraffinaderij3/64 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/2burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma CG 400:00:00
koper van 1/4Teunis van der Ley
koper van 1/4Jan van der Ley
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westenTjepke Graetema n.u.
naastligger ten noordenhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLuirdske Hendriks Altena, gehuwd metGroningen
Arnoldus Dirks Vlasbloemsuikerraffineerder en koopmanGroningen
koper van 1/2burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma GG 400:00:00
koper van 1/4Teunis van der Ley
koper van 1/4Jan van der Ley
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLuirdske Hendriks Altena, gehuwd metGroningen
Arnoldus Dirks Vlasbloemsuikerraffineerder en koopmanGroningen
koper van 1/2burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma CG 400:00:00
koper van 1/4Teunis van der Ley
koper van 1/4Jan van der Ley
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten westenDouwe Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLuirdske Hendriks Altena, gehuwd metGroningen
Arnoldus Dirks Vlasbloemsuikerraffineerder en koopmanGroningen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Sybren Feikes Kamsma, burger-colonel, voor 1/2 en Teunis en Jan v.d. Ley, voor 1/2 kopen samen (a) 3/64 deel van een DUBBEL huis, met alle losse en vaste goederen van geraffineerde en ongeraffineerde suikers, stropen, smidskool, kalk, paard en ander gereedschappen en voor- en nadelige boekschulden etc. zoals de fabriek nu werkt, aan de nz. Noorderhaven bij de Raadhuisbrug. Ten O. de Bildtstraat, ten W. Tjepke Gratama, ten Z. de straat, waarop een koolstek staat, ten N. de hopman Harmen van `t Vliet en de Droogstraat. De raffinaderij is voorzien van een koel-, kalk- en schuimbak, en heeft een steeg die in- en uitgang heeft in de Droogstraat. Gekocht van Luirdske Hendriks Altena x Arnoldus Dirks Vlasbloem, suikerraffineerder en koopman te Groningen, voor (a+b+c) 400 cg. (de goederen en gereedschappen), en 3100 cg. (voor de voor- en nadelige boekschulden).


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-080 Noorderhaven 79huis
eigenaarJan P. Oldaen
huurwaardeCG 45:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:03:10


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug29/64 dubbelhuis, bekend als suikerrafinaderij
 
koper van 8/64Freerk Fontein koopmanCG 3625:00:00
koper van 8/64Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijksMinnertsga
Dina Huidekooper
koper van 8/64Pieter Huidekooper koopman
koper van 5/64Philippus Swart koopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westends. J. Pierson n.u.
naastligger ten westenTjepke Gratama n.u.
naastligger ten noordenoud burgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 2/64Yme Freerks TichelaarkoopmanMakkum
verkoper van 9/128Theunis van der Leykoopman
verkoper van 9/128oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma
verkoper van 4/64Bente van der Leykoopman
verkoper van 4/64huisman Anna van der LeyReahûs
verkoper van 4/64Adriaantie van der Ley, gehuwd met
Marten Fockes
verkoper van 3/64erfgezeten Gosse Cloosterman, erfgenaam van zijn vrouwkoopmanSexbierum
Titia Altena
verkoper van 1/64Tjitske Reins Baard, weduwe vanFraneker
wijlen Pieter Gosses
verkoper van 1/64Aaltje Reins Baard, gehuwd metFraneker
Douwe Aukes Wassenaarmr. bakkerFraneker
verkoper van 1/64Taetske Reins Baard, gehuwd metOosterbierum
huisman Hessel SimonsOosterbierum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Freerk Fontein, voor 8/64, Taekle Lambsma, Ontv. 5 delen zeedijken Binnendijks, te Minnertsga x Dina Huidekooper, voor 8/64, Pyter Huidekoper, voor 8/64, en Philippus Swart, voor 5/64, kopen samen 29/64 van een DUBBEL huis waarin lange tijd de Suikerraffinaderij is gedreven. Ten O. de Bildtstraat, ten W. ds. Pierson en Tjepke Gratama, ten Z. de haven en de straat waarop een koolstek staat, ten N. de oud-burgerhopman Harmen van `t Vliet en de Droogstraat. (Uitvoerige beschrijving van het huis in de acte.). Voorts kopen zij 29/64 van een pakhuis erachter, OVER de Droogstraat, dus Nz., met ten O. een doorgaande steeg, ten W. de burgemeester Taeke Stephanus, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Tevens nog 29/64 van een een groot huis t/o de raffinaderij op de hoek v.d. Bildtstraat. Ten O. Jan Harmens Speltie, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Inclusief alle losse en vaste gereedschappen en goederen. Gekocht van Yme Freerks Tichelaar te Makkum, voor 2/64, Theunis v.d. Ley, voor 4, 5/64, Sybrand Feykes Camsma, oud-burgerkolonel, voor 4, 5/64, en Bente v.d. Ley, Anne v.d. Ley te Roordahuizum, Adriaantje v.d. Ley x Marten Fockes, allen voor 4/64, en Gosse Cloosterman, erf gezeten te Sexbierum x wl. Titia Altena, Tjitske Reins Baard wv Pieter Gosses te Franeker, Aaltje Reins Baard x Douwe Aukes Wassenaar, mr. bakker te Franeker en Taetske Reins Baard x Hessel Simons te Oosterbierum, elk voor 2/64, samen voor 29/64, voor 3625 cg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Noorderhaven NZsuikerraffinaderij
 
koperDirk Wytsma gewaldige provoost bij de AdmiraliteitGG 5925:07:00
naastligger ten westenT. Gratama
naastligger ten oostenNoorderhaven
naastligger ten noordenNoorderhaven NZ, achter de
naastligger ten zuidenstraat
verkoper van 1/8Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/8Rinske Hend_ks Rademaker, weduwe van
wijlen Philippus Swart
verkoper van 1/8Hinke Huidekoper, met haar zuster
verkoperElisabeth Huidekoper
verkoper van 1/8P. Huidekoperkoopman
verkoper van 1/8Jarig J. van der Ley, enkoopman
verkoperJarig A. van der Leykoopman
verkoper van 1/8Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal 5-delen Binnendijks ZeedijkenMinnertsga
Dina Huidekoper
verkoper van 1/8P. Ymes Tichelaar, gelastigde en mede-erfgenaam van zijn vaderkoopmanMakkum
wijlen Yme Freerks TichelaarMakkum
verkoper van 1/8P. Ymes Tichelaar, schriftelijke last en procuratie hebbendekoopmanMakkum
verkoperP. Huidekoper, schriftelijke last en procuratie hebbende vankoopman
de erven van Jan Pieters Oldaanskoopman
erfgezeten Claas Fontein, geauthoriseerde administratorRied
Corn. Scheltema, geauthoriseerde administratoren vansecretaris der stad FranekerFraneker
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
Sjoerd Hannema
Jan Fontein, last en procuratie hebbende van zijn broederkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fonteinkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Dirk Wytsma, provoost bij de Admiraliteit, koopt een grote Suikerraffinaderij aan de nz. Noorderhaven, van de firma P. Huidekoper & Comp. De fabriek bestaat uit 5 gebouwen nl. 1e) een groot gebouw met diverse kamers en ruimten. Ten O. een groot pakhuis, ten W. T. Gratama, ten Z. de straat, ten N. het 3e perceel. 2e) Een zeer groot pakhuis met 3 grote zolders en een vliering boven elkaar. Ten O. de Bildstraat, ten W. het 1e perceel, ten Z. de Noorderhaven, ten N. het 3e perceel. 3e) Een huis achter de vorige 2 percelen met 4 zolders en een vliering boven elkaar. Ten O. de Bildstraat, ten W. Tjitze Smit, ten Z. de 2 vorige percelen, ten N. Jan van `t Vlie. 4e) Een groot huis hoek wz. Bildstraat en Noorderhaven tegen over de 2e en 3e percelen, met diverse kamers en 2 grote kelders met een uitgang naar de Bildstr Ten O. Jan Douwes Zeilmaker en wd. Pier Rutgers Akkringa, ten W. de Bildstraat, ten Z. de Noorderhaven, ten N. wd. Gerlof Wygers (Backer?) en Rein Faber. (Zie ook bij `de 3 Kaarsen`.) 5e) Een groot pakhuis 'de Vermaning' genaamd in de Droogstraat, strekkende tot aan de Zoutsloot. Ten O. een steeg, ten W. erven S. de Vries en Zeilmaker, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van er velen, o.a. Huidekoper, Fontein, Tichelaar te Makkum en erven Jan Pieters Oldaans. Zie voor meer gegevens de copie-acte.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Noorderhaven NZgebouw/pakhuis/suikerraffinaderij
 
koperSchelte Wybenga koopman GG 3197:14:00
naastligger ten oostenhet tweede verkochte perceel in deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenT. Gratema
naastligger ten noordenhet derde verkochte perceel in deze akte
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en verder) Schelte Wybenga koopt een gebouw of pakhuis nz. Noorderhaven, gebruikt als kantoor van de suikerraffinaderij. (Perceel 1). Ten O. een gebouw of pakhuis nz. Noorderhaven, ten W. Tjepke Gratama, ten Z. de straat en haven, ten N. een huis achter de pakhuizen, voorheen bewoond door de meesterknecht. (perceel 3). Ook dit laatste huis koopt hij. Ten O. de Bildtstraat, ten W. Tjitse Smit, ten Z. de 2 pakhuizen, ten N. de vroedsman Jan van `t Vlie. Gekocht van Harmanna Briel wv Dirk Wytsma, Geweldige Provoost bij de Admiraliteit en suikerraffinadeur, voor 1/2 en Sjoek Wytsma, haar zoon, voor 1/2.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0074v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 79Noorderhaven NZpakhuis
 
koperSeerp Gratema koopman GG 330:00:00
koperTjepke Gratema koopman
naastligger ten oostenSeerp Gratema
naastligger ten oostenTjepke Gratema
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenT. Gratema
naastligger ten noordenJ. van 't Vlie
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
Schelte Wybenga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp en Tjepke Gratama kopen groot en sterk pakhuis, vroeger van D. Wytsma, suikerraffinadeur. Ten O. de kopers, ten W. Tjepke Gratama ten Z. de haven, ten N. J. van `t Vlie. Gekocht van Baukje Feytama x Schelte Wybinga.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-111 Noorderhaven 79Jacob Strelitz


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-123 Noorderhaven 79S En T GratamaCG 3:07:00pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-044Noorderhaven 79Tjepke Tjepkes Gratama... quit. no. 10, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 6:0:0, 10 may 1809, quit. no. 27 (GAH1141); eigenaar van wijk A-044, gebruiker is IJpe Rodenhuis, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-045, gebruiker is IJpe ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-044Noorderhaven 79Ype Jetzes Rodenhuis... feb 1788 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-037, koopman, 1814. (GAH204);gebruiker van wijk A-044 en wijk A-045, pakhuizen; eigenaar is T. Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-044Noorderhaven 79T Gratama Ype Rodenhuis pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 354Noorderhaven 79erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (102 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 354A-044 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3300A-041 (Noorderhaven)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3300Noorderhaven 79 (A-041)fa. Sjoerd Hannema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 79rijksmonument 20562


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8777Noorderhaven 79
  terug