Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 21 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 21,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 21 1-009 1-014 A-014 A-013


Huisnaam in: 1667
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen of noachs arke
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1676
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1728
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1745
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen of noachs arke
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1783
Gebruik:
Naam: de arcke noachs
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1784
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-009 Noorderhaven 21huis
eigenaarJacob Douwes cum soc.
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-009 Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Auckes erven
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:04:00
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-009 Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:00:00


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-009 Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJacob Douwes c.s.
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-009 Noorderhaven 21Jacob Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 16:00:00


 


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-009 Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Aukes erven
gebruikerJacob Douwes c.s.
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-011 Noorderhaven 21wed F Draijer
1-011 Noorderhaven 21Christiaan Lourens


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-014 Noorderhaven 21F Dreyer wedCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-014Noorderhaven 21Barend Jansen Visser... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-011, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-014, zeylmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-021; gebruiker B. Rodenhuis, kantoorbediende, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-014Noorderhaven 21B Visser & zoon B Visser & zoon zeylmakerij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 313Noorderhaven 21erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis of zeilmakerij (176 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 313A-013 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonzeilmakerij
Sectie A nr. 313A-014 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonzeilmakerij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 313A-013 (Noorderhaven)Wijbren Vellingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 313Noorderhaven 21 (A-013)Jan Dijk (Jellesz.)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noorderhaven 21Dijk & van de Veldejongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
sigarenfabriek


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 21Binnenl. Maatsch. voor Schelpenvisscherij en Bergingszaken "de Hoop"46Dir. P. Ritzes


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. Nautaelectrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. Nautaelectrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. NautaNauta & zn., Th.W.machine herstelplaats


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Th.W. Nauta & Zn.590Machineherstelpl.


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. Nautamachine herstelplaats, constructiebouw
  terug