Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 15 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Sint Jacobstraat 15,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 15 7-007 7-008 C-114 C-107
aangrenzende stegensteeg
Sint Jacobstraat 15naamloze steeg ten noorden


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 144v van nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Sint Jacobstraat 15Isbrant Wijnties x Sijke Tiaerdts koopt een huis oz. Sint Jacobsstraat. Ten Z. Lieuwe Broers, ten N. Gosse Jansen, strekkende voor van de straat tot achter aan Wobbe Tiaerdts, met een uitgaande steeg en het recht om het loodske dat bij dit verkochte huis behoort te gebruiken etc. Gekocht van erven Abbe Ritskes? x Antie Jans, voor 500 gg.


 


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028v van 5 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 15Catterugh (Sint Jacobstraat) waar de IJseren Man uithangthuis met achterkamer, loods en een lege plaats ertussen
 
kopergemeensman Hendrick Coenraedts burgerGG 750:00:00
koperWillem Gisberts burger
huurderJan leerbereiderGG 58:00:00
naastligger ten oostenhet dwarshuis (met steeg)
naastligger ten zuidenGosse Jansen
naastligger ten westenKattterug (Sint Jacobstraat)
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Hendrick Jansen mr. mesmaker
verkoperPytter Minnes Loenen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Coenraadts, gemeensman, en Willem Gijsberts kopen een huis met een camer en loods erachter en een ledige plaats ertussen, met mede-gebruik van de steeg en de put door de eigenaar van het naastgelegen dwarshuis, staande in oz. Katterug, waar 'de IJzeren Man' uithangt. Ten O. dat dwarshuis, ten W. die straat, ten Z. Hessel? Jansen, ten N. het huis dat van mesmaker mr. Hendrick Jansen was. Gekocht van Pytter Minnes Loenen, voor 750 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0038v van 11 mrt 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat WZ [staat: naast het huis waar de IJseren Man uithangt]1/2 dwarshuis met een lege plaats ten oosten
 
koperTierck Hiddes, gehuwd metschipper (groot-)CG 300:00:00
Nanneke Atses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgemeester Bontekoe
naastligger ten zuidende weduwe van Wobbe Tiaerds
naastligger ten zuidenGosse Jansen
naastligger ten westenhet huis genaamd de IJseren Man
naastligger ten noordenhet huis van Hendrick mesmaker
naastligger ten noordende weduwe van Sierck Feddes
verkoperTiallingh Rintiesschipper (wijd-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Hiddes, grootschipper x Nanneke Atses koopt 1/2 van een dwarshuis met een ledige plaets ten O., bij 'de IJzeren man'. Het was eerder van Pieter Minnes Loenen. Ten O. die ledige plaets, ten W. het huis 'de IJzeren man', ten Z. de burgemeester Bontekoe wv Wobbe Tjaerds en Gosse Jansen, ten N. het huis van mesmaker Hendrick [Jansen] en wd. Sierck Feddes. Gekocht van Tiallingh Rinties, wydtschipper, voor 300 cg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-007 Sint Jacobstraat 15huis
eigenaarGerben Jelmers
gebruikerGerben Jelmers
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
grondpacht aan Jetse Jelles
grondpacht aanwed. Marten Willems c.u.
grondpachtCG 01:00:00
aanslag grondpachtCG 00:05:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-007 Sint Jacobstraat 15huis
eigenaarGerben Jelmers
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan28-5-1720
grondpacht aan Foekjen Simens
grondpacht aan Jan Jacobs c.u.
grondpachtCG 01:00:00
aanslag grondpachtCG 00:05:00
aansl. grondp. voldaan28-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-007 Sint Jacobstraat 15huis
eigenaarGerben Jelmers
gebruikerGerben Jelmers
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00
grondpacht aan Foekjen Symons
grondpacht aanwed. Jan Jacobs nom. uxoris
grondpachtCG 01:00:00
aanslag grondpachtCG 00:04:00


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0030r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat WZ [staat: naast het huis waar de IJseren Man uithangt]1/2 dwarshuis met een lege plaats ten oosten
 
huurder en koperChristiaen Dirks burgermr. ijzersmidCG 200:00:00
Janke Jurjens
naastligger ten oostenOtte Sybes
naastligger ten zuidenJan Gosses
naastligger ten westenSint Jacobstraat of zogenaamde Katterug
naastligger ten noordenJouke Jelles
eigenaar van 1/2LuidingapredikantWelsrijp
verkoperRuurd Dirks FaberkoopmanArum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristiaan Dirks, mr. ijzersmid x Janke Jurjens koopt een 1/2 huis, oz. Sint Jacobstraat of Katterug. Ten O. Otte Sybes Salverda, ten W. die straat, ten Z. Jan Gosses, ten N. Jouke Jelles. De andere 1/2 is van ds. Luidinga te Welsrijp. Gekocht van Ruurd Dirks Faber te Arum, voor 200 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-007 Sint Jacobstraat 15huis
eigenaarRein Anes
gebruikerRein Anes
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-007 Sint Jacobstraat 15Jacobus Folkerts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116v van 28 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat OZ of zogenaamde Katterughuis
 
koperJogchem Jans, gehuwd metCG 575:00:00
Marijke Geerts
huurderClaes Pyters c.u.
naastligger ten noordende weduwe van Jan Seilmaker
naastligger ten oostenOtte Salverda
naastligger ten zuidenClaas Christiaans
naastligger ten westenSint Jacobstraat
verkoperDirk Cornelismr. timmerman
Dirk Christiaans Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJogchem Jans x Mayke Geerts kopen een huis in de St. Jacobstraat of zogenaamde Katrug, met vrije uit- en ingang door een steeg bezijden dit erf. Ten O. Otte Salverda, ten Z. Claas Christiaans, ten W. de straat, ten N. wed. Jan seilmaker. Geen grondpacht. Gekocht van mr. timmerman Dirk Cornelis en mr. ijzersmid Dirk Christiaans Faber voor 575 CG.


 


 


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0186r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat OZ of zgn. Katterug2 huizen
 
koperluitenant Yege Fokkes Visser burgermr. ijzersmidGG 506:00:00
naastligger ten oostenJan Jochums van der Veen winkelier
naastligger ten zuidenClaas Christiaans
naastligger ten westenSint Jacobstraat of zgn. Katterug
naastligger ten noordenJacob Hendriks schipper
verkoperJan Jochums van der Veenwinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYege Fokkes Visser, burgerluitenant en mr. ijzersmid, koopt twee huizen achter elkaar, in de St. Jacobstraat of Katrug. Ten O. het tweede perceel, ten Z. Claas Christiaans, ten W. de straat, ten N. schipper Jacob Hendriks. Geen grondpacht. Gekocht van winkelier Jan Jochums van der Veen voor 506 GG.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0035r van 19 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat OZ [staat: de Katterug]huis
 
koperMinne Blok koopmanGG 125:00:00
naastligger ten oostenBernardus Koelmans
naastligger ten zuidenDirk Zeilmaker
naastligger ten westenKatterugstraat
naastligger ten noordenIJsbrandi
verkoperFolkert de Haasmr. slotemaker
Coenraad Bakker, als gelastigden van ijzerkramer
Jacobus de Haas, gehuwd geweest met
wijlen Janke Freerks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-008 Sint Jacobstraat 15M Blok wedCG 1:10:00


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-114Sint Jacobstraat 15Klaas Minnes Blok... 1814. (GAH204); id. van wijk C-083; gebruiker is Ernst van Assen, apothecar, 1814. (B2 04); id. van wijk C-114; wagenhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk H-148; gebruiker is Geertje Pieters, 1814. (GAH204); oud 68 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-114Sint Jacobstraat 15K Blok wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 636Sint Jacobstraat 15erven Minne Klazes BlokHarlingenstal (48 m²)


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 636 Klaas Blokeen huis afgebroken het welk tot werkplaats en pakhuis heeft gediend, waarvan de grond wordt afgesloten door een muur van 2,5 ned ellen hoog met een daarin zijnde deur


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-114Sint Jacobstraat 15Saakje Willems Krijn... en Gaatske Sijbrens Visser/de Boer; BS huw 1817, ovl 1840, huw 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk C-114; deeze papieren bestaande in twee acten van Geboorte een Huwelijkconsent en Cerfificaat van aan de ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2326C-114 (Sint Jacobstraat)Tiete van der Veerplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2979C-107 (Sint Jacobstraat)Marianna en Henriette Hallwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2979Sint Jacobstraat 15 (C-107)Marianna Hall (en Cons.)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 15G.Dijkstrasigarenwinkelier
Sint Jacobstraat 15S.Nijdamonderwijzer


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 15, HarlingenSint Jacobstraat 15G. Dijkstrasigaren- en sigarettenmagazijn


1937 - kentekenadresnaam
B-23281
St. Jacobstraat 15Hotze Schuil


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 15D. (Derk) Drukker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 6503Sint Jacobstraat 15gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6503Sint Jacobstraat 15
  terug