Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 20 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 20,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 20 6-125 6-121 F-223 F-215


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Lanen 28-26-24-22-20, Harlingen Lanen 22-20-18-16-14-12, Harlingen
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-125 Lanen 20huis
eigenaarDirk Jansen smidt
gebruikerDirk Jansen smidt
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-125 Lanen 20huis
eigenaarDirk Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-125 Lanen 20huis
eigenaarDirk Jansen smid
gebruikerDirk Jansen smid
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-125 Lanen 20huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerDirk Jansen c.s.
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-125 Lanen 20Dirk Jansen, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 03:00:00


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0110r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZhuis
 
koperJoost Hendriks bontweverGG 255:00:00
koperThomas Lammerts bontwever
koperHarmen Jansen bontwever
naastligger ten oostenBauke Cornelis
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westende erven van de weduwe van commissariske Doolwit
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirk Jansenmr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Hendriks, Thomas Lammerts en Harmen Jansen, bontwevers, kopen een huis zz. Lanen (met beschrijving). Ten O. Bauke Cornelis, ten W. wd. en erven Coenraad? Bontekoe, ten Z. Hans Jansen, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. ijzersmid Dirk Jansen voor 255 gg.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0207r van 12 okt 1766 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZ1/3 huis
 
koperDirk Christiaans CG 80:00:00
koperDirk Cornelis
eigenaar van 2/3Thomas Lammerts c.s.
huurderHarmen Roeling c.s.
naastligger ten oostenBauke Cornelis
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenJohannes van Grol
naastligger ten noordenLanen
verkoperTrijntje Harmens, gehuwd met
Engbert Borches, te betalen aanbontwever
Sjoerd Hannema, als gelastigde van koopman
Tekkelenburg, crediteur van de verkoper enAmsterdam
van Meppel, crediteur van de verkoper Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans Faber en Dirk Cornelis kopen samen 1/3 huis zz. Lanen. De andere 2/3 is van Thomas Lammerts. Ten O. Bauke Cornelis, ten Z. Hans Jansen, ten W. Johannes van Grol, ten N. de Lanen. Gekocht van Trijntje Harmens x Engbert? Borcherts, bontwever, voor 80 gg. te betalen aan de grootste crediteuren van de verkopers.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0232r van 18 jan 1767 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZ2/3 huis
 
koperDirk Christiaans Faber mr. ijzersmidCG 313:00:00
huurderHarmen Roelink
naastligger ten oostenBouke Cornelis
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenJohannes van Grol
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/3Thomas Lammertsoud fabrikant
verkoperGerryt Heins Brouwer
verkoperFocke Gerbens
verkoperThomas Lammerts, curatoren over
Hendrik Joosten, minderjarige zoon van
wijlen Joost Hendriks, voor 1/3 deelbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans Faber, mr. ijzersmid, koopt 2/3 van een huis zz. Lanen. Ten O. Bauke Cornelis, ten Z. Hans Jansen, ten W. Johannes van Grol, ten N. die straat. Gekocht van Thomas Lammerts, oud-fabriqeur, voor 1/3 en de curatoren over Hendrik Joosten, zoon van wl. bontwever Joost Hendriks voor 1/3, voor 313 cg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0022v van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZhuis
 
koperHeere Meiles, gehuwd metblauwververCG 588:00:00
Jieke Jans
naastligger ten oostenBauke Cornelis
naastligger ten zuidenHans Jans
naastligger ten westenJohannes Grol
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0216v van 30 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZ en Schritsen, steeg tussenwoning
 
koperHeere Meiles oud mr. blauwververGG 130:00:00
huurderDouwe Hylkes c.u.stuurmanCG 22:00:00
naastligger ten oostenBauke Cornelis
naastligger ten zuidende erven van Alle Symons
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende koper Heere Meiles
verkoper van 1/2Hinke Koenraads Bontekoe, gesterkt met haar manSchagen
Claes Jans de VrieshoutmolenaarSchagen
verkoper van 1/2Cornelis Koenraads Bontekoemr. glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Meiles, oud-mr. blauwverver, koopt een deftig huis in een doorgaande steeg tussen Lanen en Schritsen. Ten O. Bauke Cornelis, ten Z. erven Alle Symons, ten W. die doorgaande steeg, ten N. de koper. Gekocht van Hinke Coenraads Bontekoe x houtmolenaar te Schagen Claes Jans de Vries voor 1/2 en mr. glazenmaker te Harlingen Cornelis Coenraads Bontekoe voor 1/2, voor 130 gg.


 


 


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0312r van 15 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZhuis
 
koperGerlof Ysaacks, gehuwd metkoemelkerCG 300:10:00
Sibbeltje Thomaszeedijk onder Almenum
naastligger ten oostenLolke Sybrens
naastligger ten zuidenLanen ZZ en Schritsen, steeg tussen
naastligger ten westenJ. H. Olinjus
naastligger ten noordenLanen
verkoperJieke Jans, weduwe van
wijlen Heere Meiles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Ysaacks, koemelker x Sibbeltje Thomas aan de zeedijk onder Almenum, kopen (a) een huis zz. Lanen, bewoond door de verkopers. Ten O. Lolke Sybrens, ten Z. perceel (b), ten W. Jouke H. Olinjus, ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van Jieke Jans wv Heere Meiles, voor (a+b) 300 CG 10 st.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 94r van mei 1808 , betreft pand F-233 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 20Broer Jans Broersma, mr. timmerman x Marijke Eerdes koopt huis Lanen zz, wijk F-233. Ten O. Lolke Sybrens, ten W. J.H. Olinjus, ten Z. Jurjen v.d. Stok, ten N. de Lanen. Gekocht van Gerlof Ysacks.


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0094r van 1 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZ wijk F-223 [staat: F-233]huis
 
koperBroer Jans Broersma, gehuwd metmr. timmermanCG 250:10:00
Mayke Eerdes
naastligger ten oostenLolke Sybrens
naastligger ten zuidenJurjen van der Stok
naastligger ten westende Heer J. H. Olinjus
naastligger ten noordenLanen
verkoperGerlof Ysaeks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-121 Lanen 20Broer J BroersmaCG 2:00:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-223Lanen 20Jan Broers Broersma... Geert B, geb 1776 HRL, Broer B, geb ... , Teetske B, geb ... , meester timmerman 1801-1807, ovl wijk F-223, zv Broer Wybrens en Aukje Jans, BS ovl 1814, ovl 1828; Jacob Hilbrands van der Form ende Grietje Udskes, ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-223Lanen 20Maike Eedes Jansma... Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-223Lanen 20Broer S Broersma... (GAH204); id. van wijk F-169; gebruiker Jan Anthonij wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk F-223, tevens gebruiker, timmerman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-223Lanen 20Broer J Broersma Broer J Broersma timmerman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1381Lanen 20Rients Durks de WitHarlingenkoopmanpakhuis en erf (143 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1381 Teunis van ArumHarlingengeamoveerd een houtstek op het erf gesticht naast perceel no 1377


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3981F-215 (De Lanen)Douwe Sinnemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3981Lanen 20 (F-215)Douwe Sinnema


1906 - variaadresbronbericht
Lanen 20Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Steinvoort)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 20 Hijlke Pieksmabierhuishouder
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 20S.Steinvoortecafehouder


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 20, HarlingenLanen 20S. Steinvoortecafé, heinekens bieren


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenHuyser's Rijwielbedr.201


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 20, HarlingenLanen 20 Huijserrijwielbedrijf


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenHuyser's Rijwielbedr.201


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 20, HarlingenLanen 20 Huijserrijwielen, bromfietsen


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 20J.F. (Jan) Huijser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 20rijksmonument 20503
  terug