Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Simon Stijlstraat 4 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Simon Stijlstraat 4,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Simon Stijlstraat 4 6-120 6-115 E-218 E-213
 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-120 Simon Stijlstraat 4huis en brouwerie
eigenaarDouwe Gerrits
gebruikerDouwe Gerrits
huurwaardeCG 56:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:04:00
grondpacht aan Gouke Suringar erven
grondpachtCG 01:02:00
aanslag grondpachtCG 00:05:08


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-120 Simon Stijlstraat 4huis en brouwerie
eigenaarDouwe Gerrits
huurwaardeCG 56:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:04:00
aansl. huurw. voldaan6-7-1720
grondpacht aandr. Suringar erven
grondpachtCG 01:02:00
aanslag grondpachtCG 00:05:04
aansl. grondp. voldaan6-7-1720
opmerkingaanslag had 0-5-8 moeten zijn


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-120 Simon Stijlstraat 4huis en brouwerij
eigenaarDouwe Gerrits
gebruikerDouwe Gerrits
huurwaardeCG 56:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:06:08
grondpacht aan G. Zuringar erven
grondpachtCG 01:02:00
aanslag grondpachtCG 00:04:06


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-120 Simon Stijlstraat 4huis en brouwerij
eigenaarJohannes Hylkama
gebruikerJohannes Hylkama
huurwaardeCG 56:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:06:10
grondpacht aanerven G. Suiringar
grondpachtCG 01:02:00
aanslag grondpachtCG 00:04:06


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-120 Simon Stijlstraat 4Foppe Dirks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


 


1766 - reëelkohieradresgebruik
 
6-120 Simon Stijlstraat 4huis
eigenaarJan Alberts Calcman
gebruikerJan Alberts Calcman
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:10:14


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-115 Simon Stijlstraat 4Ritske CronenburgCG 2:00:00stond: a w bakker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Hans Willem Cornelis Zijlstra... bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. en Beerta Hinderika Winter van Zuidhorn, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-218Simon Stijlstraat 4H W C Zijlstra H W C Zijlstra


1822 - bewonersadresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Yebeltje Everts Oosterbaan... afk. 31 mei 1795, dv Evert O, en Jetske Steensma; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1822; sterfhuis wijk E-218/S. Stijlstraat 4, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Coenraad W. Bakker en IJ.E.O., beide van HRL, zijnde ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1083Simon Stijlstraat 4Evangelische Lutersche KerkHarlingenpastory en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Gozewijn Jan Loncq... huw 1829, ovl 1837, huw 1840; oud 41 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, gemeente-ontvanger, wijk E-218; VT1839; G.J.L. eigenaar van percelen nrs. 1305, 1307 en 1307A te HRL, bierbrouwer, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Jantje van Dijkoud 60 jaar, geb Appingedam en wonende te HRL. 1839, wijk E-218; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-218WortelhavenGozewijn Jan Loncq41 js Hagem, protestant, weduwnaar, gemeente ontvanger
E-218WortelhavenGozewijn Jan jr Loncq15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-218WortelhavenJetske Loncq12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-218WortelhavenJantie van Dijk60 jAppengadamv, protestant, ongehuwd
E-218WortelhavenDirkje Snijder22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-218Simon Stijlstraat 4Petronella van der Lindegeb 8 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Gerardus Wilhelm Swighem, (gk), Vst 17 nov 1855 uit Leeuwarden, A 8 mei 1857 Leeuwarden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-218


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1083E-254 (Wortelhaven)Evangelisch Lutherse Gemeentewoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
E-218Simon Stijlstraat 4Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
E-218Simon Stijlstraat 4Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
E-218Simon Stijlstraat 4Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
E-218Simon Stijlstraat 4Een Heerenhuis c.a. aan de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3346E-213 (Wortelhaven)Johan Hendrik Herman Scholtewoonhuis
Sectie A nr. 3347E-213 (Wortelhaven)Johan Hendrik Herman Scholtepakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4773Simon Stijlstraat 4 (E-213)Hermanus Schrage


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Simon Stijlstraat 4wed Hermanus Schrage geb. Tolsmazonder
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1700


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 4I. Polak219Manifact., heeren- en kinderkl.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 4I. Polak219Manifact., heeren- en kinderkl.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 4I. Polak219Manifact., heeren- en kinderkl.


1926 - kentekenadresnaam
B-10438
Simon Stijlstraat 4Izak Polak


1928 - adresboekadresnaamberoep
Simon Stijlstraat 4mej. A.Mendelsleerares meisjesvakschool
Simon Stijlstraat 4I.Polakkoopman in manufacturen
Simon Stijlstraat 4N.Polakkoopman in manufacturen


1929 - kentekenadresnaam
B-13561
Simon Stijlstraat 4Nathan Polak


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Stijlstr. 4N. Polak219Warenh. de Vlijt


1939 - kentekenadresnaam
B-26112
Simon Stijlstraat 4Wed. Pietje Polak de Vries


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Burg. Simonszstr. 4G.W. Janssen768Chef mont. G.E.B.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Stijlstr. 4N. Polak785Warenh. de Vlijt


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Burg. Simonszstr.Prov. Electr. Bedr. In Friesland768Distr. ambt. G.W. Janssen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Burg. Simonszstr.Prov. Electr. Bedr. In Friesland768Distr. ambt. G.W. Janssen


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Burg. Simonszstr.Prov. Electr. Bedr. In Friesland768Distr. ambt. G.W. Janssen


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 4, HarlingenSimon Stijlstraat 4P. Woudstramanufacturenhandel, tricotages, bedrijfskleding, kousen


1965 - adresboekadresnaam
Simon Stijlstraat 4W. (Willem) Woudstra
  terug