Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 69 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 69,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 69 6-106 6-101 E-198 E-192
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-106 Lanen 69
eigenaarPieter Reiners
gebruikerPieter Reiners
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-106 Lanen 69kamer
eigenaarPieter Reiners
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-106 Lanen 69kamer
eigenaarPyter Reiners
gebruikerPyter Reiners
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-106 Lanen 69kamer
eigenaarPieter Reiners
gebruikerPieter Reiners
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-106 Lanen 69Anthony Beuker, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-101 Lanen 69Jan Altena ervenCG 0:10:00pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-198Lanen 69Hendrik P Mooygebruiker van wijk E-198, timmerknegt; eigenaar is Jan Altena erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-198Lanen 69Jan Zyts Altena... (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-197; gebruiker Bouwe Pieters wed., 1814 (GAH204); id. van wijk E-198; gebruiker Hendrik P. Mooy, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-199; gebruiker Frans W. Nak, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-198Lanen 69Jan Altena ervenHendrik P Mooy timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1291Lanen 69Hans Wybrandus van StratenHarlingenverwerhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-198Lanen 69Hendrik Husselmanoud 32 jaar, geb Oudega en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-198 VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-198LaanenHendrik Husselman32 jOudegam, protestant, gehuwd, schoemaker
E-198LaanenHiltie Deurnat32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-198LaanenAdriaantie Husselman3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-198LaanenMietje Husselman1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-198Lanen 69Klaas(ke) de Vrij, overleden op 10 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 1 1/2 mnd (geboren 28/3/1847), overleden Lanen E 198. (in tafel 'Klaas') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-198Lanen 69Hiltje Deurnat... 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 262, wijk E-269; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-198; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-198Lanen 69Johanna Hoekers... in 1851, vleeschhouwersche in 1852, dv Wijnand H, en Elise de Hol; BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-198; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman en slagerse, wijk E-170; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1291E-197 (de Lanen)Uilke J. de Vrijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3603*E-191 (De Lanen)Wed. en erven Uilke J. de Vrijwoonhuis
Sectie A nr. 3603*E-192 (De Lanen)Wed. en erven Uilke J. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3603Lanen 69 (E-192)Johanna de Vrij (vr. v. Hendrik Meijer)


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 69D. (Douwe) de Wit
  terug