Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 3 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 3,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 3 6-055 1/2 6-057 E-137 E-135
1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0052r van 28 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZkamer of woning
 
koperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaarGG 50:00:00
Grietie Harmens
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:06:00
naastligger ten oostenJoannes Spannenburg bode bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenerven van Claas Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAegtie Claeses, weduwe van
wijlen Stoffel Saeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hiddes, mr. metselaar


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0104r van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZkamer
 
koperAEdse Cornelis, gehuwd metbootsgezelCG 100:00:00
Yisch Willems burgerse
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:06:00
naastligger ten oostenJohannes Spannenburg bode bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erven van burgemeester Claes Douwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaarAlmenum
Grietie HarmensAlmenum


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-055 Lanen 3huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-055 Lanen 3huis
eigenaarburgem. Winsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan27-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-055 Lanen 3huis
eigenaarburgemeester Wynsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-055 Lanen 3huis
eigenaarJacob Jochems
gebruikerJacob Jochems
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-055 Lanen 3erven Jacob Jocchems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00
6-055 /2Lanen 3Sikke Eelkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0047v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZ dicht bij de Lange Pijphuis
 
koperFreerk Baukes, gehuwd metscheepstimmermanCG 575:00:00
koperBeitske Sybrens
huurderAndries Jamezon
naastligger ten oostenHendrik van der Mey
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Wybe Nammerts
naastligger ten noordenReinder Pieters
verkoperRuurd Ackringa, gehuwd met
verkoperAmelia Klein


 


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0123r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZhuis
 
koperJan Galama, gehuwd metCG 126:00:00
Aafke Overdijk
naastligger ten oostenMinne van der Veen
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Wybe Nammerts
naastligger ten noordenJan Galama, gehuwd met
Aafke Overdijk
verkoperHeere Meyles


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-057 Lanen 3Jan GalamaCG 1:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Helena Wiggersgeb 1743 ... , ovl 1 mei 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817; gebruiker van wijk E-137; eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Jan Sipkes Galama... van wijk E-133, kuiperij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-134, kuiper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-137, gebruiker is Helena Wiggers, 1814. (GAH204); id. van wijk E-207A, gebruiker is Jan Doekes Fockema, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-137Lanen 3Jan Galama Helena Wiggers


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
E-137Lanen 3provisionele en finale toewijzingfl. 1371/2 deel van huis E-137
 
verkoper en koperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1241Lanen 3Wijbe FaberHarlingenstoelmakerhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Trijntie Nijhof... 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-137LaanenTrijntie Nijhof46 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
E-137LaanenSipke Houtsma14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-137LaanenArius Houtsma9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-137LaanenCatharina Houtsma15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-137LaanenHendrikje Houtsma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-137Lanen 3Beertha H. Ypeus Rodenhuis, overleden op 10 maart 1843H.=Hendrika, 1 jr (geboren 1/11/1841), overleden Noorderhaven E 137, dochter van Ypeus Pietersz Rodenhuis, zeehandelaar en Dirkje-Adama Zijlstra, zuster van minderjarige Pieter, Barend en Margaretha-Hendrika Ypeus Rodenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Anthony Jans de Boer... 1803, 1808, bsha181ov, ovl 1828, ovl 1852, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168,; gebruiker van wijk E-137, sjouwer; medegebruikers Jan Groote wed., winkelierse, Paulus Keyzer, wewer; eigenaar is Hielke M. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Cecilia/Sytske van der Haring... Katholiek, dv Jan vdH, en Janke Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Hendricus Anastatius Geermansgeb 1802 HRL, ovl 10jul855 HRL, ongehuwd, werkman in 1851, Rooms Katholiek, zv Franciscus G. en ... ; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-137


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1241E-137 (de Lanen)erv. Wijbe Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1241E-135 (De Lanen)Wed. en erven Wijbe Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1241Lanen 3 (E-135)Raphaël Pais
  terug