Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 39 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Schritsen 39,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 39 5-177 5-193 F-142 F-136
    Woudemansteeg 2 5-177 5-193 F-142* F-199


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Schritsen 39-41, Harlingen Schritsen 39-41-43-45-47-49, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 39Woudemanssteeg ten oosten


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 200r van 18 apr 1629 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Woudemansteeg 2Pieter Cornelis x Jancke Gosses kopen een huis in Jan Woudmans steech. Ten O. de steeg, ten Z. de loods van leertouwer Botte, ten W. koekenbakker Hylcke. Geen grondpacht. Gekocht van (mede raad-ordinaris in het Hof van Friesland doctore Suffrido ab Hannya als curator over) Jantien Conings voor 1/2, en van Cornelis Conings voor hemzelf voor 1/2, voor 260 gg.


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0147v van 21 sep 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 39Schritsen NZ hoek Woudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg] bij Botte Leertouwersbrug]huis
 
koperEelke Lieuwes, gehuwd metCG 1175:00:00
Antje Pybes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:03:08
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenMintje Ypes
naastligger ten noordenweduwe Jancke Bottes
verkoperJancke Bottes, weduwe van
wijlen Jacob Martens Amelander
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Lieuwes x Antje Pybes koopt huis hoek Jan Woudmanssteeg bij Botte leertouwersbrug. Ten O. die steeg, ten Z. de Schritsen, ten W. Mintje Ypes, ten N. de verkoper. Grondpacht 3 1/2 st. Gekocht van Jancke Bottes wv Jacob Martens Amelander, voor 1175 cg.


 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0100r van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Woudemansteeg 2Woudemansteeg tussen de Lanen en Schritsenwoning
 
koperLubbert Lubberts burgerCG 400:00:00
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidenAntie Sybes lakenkoopster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWybe Fransen bakker
verkoperJancke Bottes, weduwe vanAmeland
wijlen Jacob Martens


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0087r van 8 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Woudemansteeg 2Woudemansteeghuis
 
koperEelcke Lieuwes c.u.timmermanGG 150:00:00
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWybe Fransen
verkoperLubbert Lubberts


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-177 Schritsen 39huis
eigenaarwed. Tierk Hiddes
gebruikerwed. Tierk Hiddes
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-177 Schritsen 39huis
eigenaarObbe Jacobs
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
aansl. huurw. voldaan3-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-177 Schritsen 39huis
eigenaarObbe Jacobs
gebruikerdr. Visser
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:08


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-177 Schritsen 39huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerwed. Jan de Groot c.s.
huurwaardeCG 56:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-177 Schritsen 39Geert Steenfeld, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-193 Schritsen 39Doopsgezinde GemeenteCG 3:10:00woning


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-142Schritsen 39Jan Meyer... eigenaar van wijk F-141; gebruiker Jan L. Tuininga, wieldraayer, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-142, commies; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); oud 64 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-142Schritsen 39Doopsgezinde Gemeente Jan Meyer commis
F-142Woudemansteeg 2Jan Meyer commis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1347Woudemansteeg 2Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1348Schritsen 39Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-142Schritsen 39Elisabeth Kochoud 34 jaar, geb Bonda, (Bunde ?), Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-142; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-142SchritzenCornelius van Ende24 jLeerm, protestant, gehuwd, winkelier
F-142SchritzenElisabeth Koch34 jBondav, protestant, gehuwd
F-142SchritzenCristina van Ende1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-142SchritzenElsje Weidema18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-142Schritsen 39Albert Gerlofs Katoen, overleden op 13 december 18413 wk (geboren 23/11/1841), overleden Schritsen F 142, zoon van Gerlof A. Katoen, kantoorbediende & Henderica de Jong, broer van minderjarige Dirk Gerlofs Katoen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-142Woudemansteeg 2Albert Gerlofs Katoen, overleden op 13 december 18413 wk (geboren 23/11/1841), overleden Schritsen F 142, zoon van Gerlof A. Katoen, kantoorbediende & Henderica de Jong, broer van minderjarige Dirk Gerlofs Katoen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59, 60 en 61 van 4 dec 1844
adressoortbedraggebruik
F-142Schritsen 39prov. en fin. toewijzing, acte de command met borgstellingfl. 736huis F-142
 
verkoperDouwe Jans Zeilmaker
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperDirk Douwes de Jong


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1348F-142 (Schritsen)Hendrik de Windtwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1348F-136 (Schritsen)Hendrik de Windtwoonhuis
Sectie A nr. 1347F-199 (Woudemansteeg)Hendrik de Windtwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
F-142Schritsen 39Een hecht en welonderhouden burgerhuis aan de Schritsen, in huur bij mej. de wed. de, Bruin. Provisioneel verkocht op 21 jan 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
F-142Woudemansteeg 2Een huis in een steeg achter de Schritsen, in huur bij J., Haaksma. Provisioneel verkocht op 21 jan 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 30 jan 1879
F-142Schritsen 39Een hecht en welonderhouden burgerhuis aan de Schritsen, in huur bij mej. de wed. de, Bruin. Finaal verkocht op 4 feb 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1900..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 30 jan 1879
F-142Woudemansteeg 2Een huis in een steeg achter de Schritsen, in huur bij J., Haaksma. Finaal verkocht op 4 feb 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 577..


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
F-142Schritsen 39Een winkelhuis aan de Schritsen, op den hoek van de Woudemanssteeg. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 909..


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
F-142Woudemansteeg 2Een huis, waarin winkelnering . Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 302..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1348Schritsen 39 (F-136)Maartje Ree (wed. W.R. van Der Wal)
Sectie A nr. 1347Woudemansteeg 2 (F-199)Theodorus H. Keijzer


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 39M.Kuilmantransportarbeider
Schritsen 39P.A.Reecementwerker


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenP.A. Ree580Manuf.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenP.A. Ree580Manuf.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenP.A. Ree580Manuf.


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 39P.A. (Piet) Ree


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 39, HarlingenSchritsen 39J. Kokslijterij-wijnhandel


1986 - variaadresbronbericht
Schritsen 39Hein Buisman StichtingBouw zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1986


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 39rijksmonument 20651
  terug