Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 66 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 66,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 66 5-142 5-164 1/2 F-198 F-189
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 68 5-142 5-164 F-197 F-188


Huisnaam in: 0
Gebruik: café
Naam: neuf
Kwartier/wijk F-189
Verkoper: kruizenga, mej r
Koper/eigenaar: krugten, n van


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Lanen 76-74-72-70-66, Harlingen Lanen 68-66-64-62-60-58, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Lanen 66naamloze doorlopende steeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-142 Lanen 66huis
eigenaarwed. Ruird Tieerds
gebruikerGerrit Aleffs
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-142 Lanen 66huis
eigenaarSybe Reins vrouw
gebruikerArent Hansen
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-142 Lanen 66huis
eigenaarSybe Reins vrouw
gebruikerSybe Reins vrouw
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-142 Lanen 66huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerHans Jansen
huurwaardeCG 19:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:03:06


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0006r van 18 jan 1739 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 66Lanen ZZhuis
 
koperPieter Eelkes, met approbatie van zijn vadermr. timmermanCG 460:00:00
Eelke Pyttersrogverschieter
huurderHans c.u.schilder van gleibakkerssteentjes
naastligger ten oostenJacob Lolkes Kok
naastligger ten zuidenTijs Nannings
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Willems
naastligger ten noordenLanen
verkoperJacob Dirks Coster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Eelkes, mr. timmerman koopt met toestemming van zijn vader Eelke Pyters, rogverschieter, een huis zz. Lanen, met alle goederen. Het is verhuurd aan Hans...?, schilder van gebakken steentjes. Ten O. Jacob Lolles de Cock (Kok), ten W. wd. Jurjen Willems, ten Z. Tijs Nannings, ten N. die straat en diept. Gekocht van Jacob Dirks, voor 460 cg.


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-142 Lanen 66Pieter Eelkes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100r van 15 nov 1750 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 66Lanen ZZhuis
 
koperYpe Herres, gehuwd metturfdragerCG 350:00:00
Doutjen Hendriks
huurderJan Jansen c.u.gleibakker
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Lolles Kok
naastligger ten zuidenTijs Nannings c.s.
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Willems
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Eelkesmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Herres, turfdrager x Doutjen Hendrix kopen huis aan de zuidkant van de Laenen, als huurders bewoond door Jan Jansen, gleybacker cum ux. Geen grondpacht. Ten O. wd. Jacob Lolles Kok, ten N. de straat en Laenen, ten W. wd. Jurjen Willems, ten Z. Tijs Nannings cum soc. Gekocht van Pieter Eelkes, mr. timmerman, voor 350 cg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-164 Lanen 66Sipke T BlokCG 1:00:00stond: sybren lolkes wed


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Sipke Tjipkes Blok... Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1830, huw 1838, ovl 1856; vrouw van S.T. Blok eigenaar en gebruiker van wijk F-198, 1814. (GAH204); S.T.B. en Atje Freerks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-198Lanen 66Sipke T Blok vrouwSipke T Blok vrouw
F-197Lanen 68Gereformeerde Diaconie Namle Oepkes wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1327Lanen 66Sipke Tjepkes BlokHarlingenhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1328Lanen 68Hervormde DiaconyHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-197Lanen 68Oentje Thomas Oosterhof... 1811; 1822 hu, huw 1834, ovl 1849; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-197; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Aaltje J Fabergeb 1788 HRL, ovl 27 apr 1864 HRL, huwt met Jan Vlas, wonende te HRL. 1843, ovl wijk F-198, dv Jacob F, en Tettje Akkringa; BS ovl 1843; 1864 overlijdens; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-211; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Christiaan Nannersoud 40 jaar, geb Zwolle en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Elisabeth de Vries... 1836, ovl 1839, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk F-162; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Emanuel Leonardus Fonteingeb 1800 ... , huw.get. bij F.P. Schaafsma en S.A. Hilwerda, timmerman wonende te HRL; BS huw 1836; oud 39 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk F-198; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Jan B Parsoud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-198; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Rinze Y Rinsmaoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk F-198; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Sipkje Harmensoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Trijntje Annes Stavenga... S, en Petronella Jans; BS huw 1829, ovl 1845; oud 40 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-198Lanen 66Pietje Hayes Tigchelaar, overleden op 24 augustus 183945 jr, overleden Laanen F 198, gehuwd. (CzOG nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-197LaanenCentie Oosterhof54 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd, winkeliersche
F-198LaanenJan Berends Pors31 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
F-198LaanenSipkje H Harmens42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-198LaanenHermanus Plutschouw13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenJan Plutschouw8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenBarend J Pors5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenHenderikus Pors2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenMintie J Pors3 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-198LaanenEmanuel Fontein39 jAmsterdamgezin 2, m, protestant, gehuwd, timmermansknegt
F-198LaanenCristina Nanners40 jZwollegezin 2, v, protestant, gehuwd
F-198LaanenLeonardus Fontein8 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenFranciskus Fontein8 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenEmanuel Fontein7 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenPieter Fontein5 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenRinze Y Rinsma39 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, bakkersknegt
F-198LaanenTrijntie Stavinga40 jVlielandgezin 3, v, protestant, gehuwd
F-198LaanenYnte Rinsma9 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenJohannes Rinsma1,5 jSchraardgezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenNiese Rinsma4 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-198LaanenElisabeth de Vries31 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
F-198LaanenSteven Douma2 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenHendrikje Hanzen26 jHarlingengezin 5, v, protestant, weduwe
F-198LaanenArjen Westerhout3 jHarlingengezin 5, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenRotje Monsma26 jHarlingengezin 6, v, protestant, ongehuwd
F-198LaanenMaartje Monsma25 jHarlingengezin 6, v, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1327F-198 (Lanen)Simon Pieter Schenkiuswoonhuis
Sectie A nr. 1328F-197 (Lanen)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1328F-188 (De Lanen)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 1327F-189 (De Lanen)Pieter Schenkiuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1327Lanen 66 (F-189)Johannes Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum)
Sectie A nr. 1328Lanen 68 (F-188)Hendrikus Oswald
  terug