Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Heiligeweg 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Heiligeweg 1 5-069 5-066 F-157 (niet bekend)
1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0062v van 4 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1aHeiligeweg NZ [staat: bij de twee bruggen ten noorden van het diept]huis met een vrije steeg ten westen
 
koperReintien Romkes de Vos, gehuwd metmr. kleermakerGG 500:00:00
Aafke Sibrens
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostende erven van Jan Claassen Bot c.s.
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenmr. Jacob Sprong
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenReintien Romkes de Vos burgermr. kleermaker
verkoperJacob Jansen de Kok burger c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReintie Romkes de Vos x Aafke Sybrens koopt huis met vrije steeg ten W., bij de twee bruggen, ten N. van het diept. Ten O. Jan Claassen Bot, ten W. Jacob Sprong, ten Z. de straat, ten N. de koper zelf. Gekocht van Jacob Jansen de Cocq.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0184r van 8 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1aHeiligeweg NZ [staat: bij de 2 bruggen bij de Vleesmarkt]huis met het mede gebruik van de steeg ten westen
 
koperAndries Pouwels c.u.GG 425:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostende erven van Jan Clasen Both c.s.
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten westenmr. Jacob Sprong
naastligger ten noordenReintien Rompkes de Vos
verkoperReintien Rompkes de Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Pouwels koopt huis met verscheidene vertrekken en een steeg ten W., bij de twee bruggen. Ten O. Jan Claassen Bot, ten W. Jacob Sprong, ten Z. de straat, ten N. Reintie Romkes de Vos. Gekocht van Reintie Romkes de Vos.


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-069 Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Doede Jans
gebruikerwed. Doede Jans
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-069 Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Doede Jansen
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-069 Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Doede Jansen
gebruikerwed. Doede Jansen
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-069 Heiligeweg 1huis
eigenaarerven wed. Doede Jansen
gebruikerCornelis Gabes
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-069 Heiligeweg 1wed. Douwe Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00
5-069 Heiligeweg 1Wopke Edsgers, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0126r van 5 sep 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1oostHeiligeweg NZ [staat: onder de groene bomen dicht aan de Spekmarkt]dubbel huis
 
koperHendrik Johannes de Windt, gehuwd metCG 600:00:00
Zydske Johannes Leyenaar
huurder oostelijke woningHendrik Johannes de Windt c.u.
huurder westelijke woningde weduwe van Pieter Jans
naastligger ten oostenZydske Wetsens
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes Alberts
naastligger ten noordenF. Haas mr. slotmaker
verkoperPieter Feytema


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-069 Heiligeweg 1Johannes Albertsfranequerschipper


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0293v van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZhuis
 
koperJohan Willem Arend, gehuwd metCG 450:00:00
Geertje Rinkes
huurderJohannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)CG 50:00:00
naastligger ten oostenHendrik de Windt
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenTjeerd Dirks
naastligger ten noordenDuman
verkoperJohannes Norelmr. loodgieter


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-066 Heiligeweg 1Jan W Arend wedCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Pieter Callenborn... aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; eigenaar en gebruiker van wijk F-157, varensgesel, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, onderwijzer in de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-157Heiligeweg 1Pieter Kallenborn Pieter Kallenborn schipper


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 90 van 5 mrt 1814
adressoortbedraggebruik
F-157Heiligeweg 1koopaktefl. 350huis aan de Heiligeweg
 
verkoperGeertje Rinkes
verkoperHidde Bleeker
koperPieter Kallenborn


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1031Heiligeweg 1Pieter KallenbornHarlingenzaakwaarnemerhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Anna Peeloud 30 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, wijk F-157; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Ymke Klazes Kamminga... huw 1816, huw 1817, huw 1819, huw 1828, ovl 1857, ovl 1878, ovl 1882, bev.reg. Ha18 51 wijk A-153, wijk F-157, supp wijk G-402; gebruiker van wijk F-070, sjouwer, eigenaar is Jan deketh erven, 1814. (GAH204); oud 62 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-157HeiligewegAnna Peel30 jSneekv, rooms katholiek, ongehuwd, naaivrouw
F-157HeiligewegHelena Maria Peel24 jSneekv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-157Heiligeweg 1Georg Jacob Johannes Metzelaar, overleden op 1 november 18475 dg (geboren 27/10/1847), overleden Heiligeweg F 157, zoon van Johannes Klaas Metzelaar en Jeltje Rienks Atsma, broer van minderjarige Klaas en Rienk-Hendrik Johannes Metzelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Hitje Poppes Zijlstra... dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, 220, wijk D-178, wijk F-157; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-237; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Marten Jans van der Mey... Faber; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, 220, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-157Heiligeweg 1Rinske Jolles Bakker... dv Jolle Joukes B, en Rinske Jochems; BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-153, 185, wijk F-157, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1031F-157 (Heilige weg)Froukje Swart wed. P. Kallenbornwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3612Heiligeweg 1 (F-150)Ymkje Schokker (wed. Norel)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 1 Fenna Johanna Norelzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Heiligeweg 1 Aalze B. Ademaonderwijzer
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 1G. de Witklerk ter secretarie
Heiligeweg 1D. de Witverver


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 1, HarlingenHeiligeweg 1F. Frölichhuisschilders, behangers, glazenmakers


1945 - kentekenadresnaam
B-28472
Heiligeweg 1Oebele Terpstra


1945 - kentekenadresnaam
B-28597
Heiligeweg 1Oebele Terpstra


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.O. Terpstra214Handelaar


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 1I.C. (Irma) Mussche wv v. Hurck
  terug