Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 82 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 82,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 82 (niet bekend) 5-063 F-185 F-177
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 84 (niet bekend) 5-063 F-184 F-176


Huisnaam in: 1737
Gebruik: huis
Naam: de grauwe kat
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 53v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 82Minne Ruurds c.u. doen een wandelkoop van een huis met een ledige plaets erachter, 'de Grauwe Kat', op `t oosteinde v.d. Lanen zz. Ten O. Salvis Jansen, ten W. de Molenstraat. De toonbanken en gereedschappen worden niet meegekocht. Het huis is ingewandeld tegen een Kaagschip met zeil, treil, touw, 2 ankers en alle gereedschappen. Gekocht van Sytse Aleffs, die 1560 cg. krijgt voor de meerwaarde.


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0107r van 7 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 84Lanen ZZhuis
 
koperRintie Romckes c.u.GG 1118:00:00
verpachter grondwijlen Anna Hessels CG 4:00:00
naastligger ten oostenSake Ritskes
naastligger ten zuidenerven van Anna Hessels
naastligger ten westenJacob Juriens
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkopererven van Sybren Feyes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReintie Romkes de Vos koopt huis aan de Lanen. Ten O. Tabe Ritskes, ten W. Jacob Jurriens, ten Z. Anna Hessels, ten N. de straat. Gekocht van erven Sybren Feickes.


 


 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0082v van 28 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 84Lanen ZZ naast de Grauwe Kat1/2 huis, plaats en tuintje
 
kopergemeensman Jacob Jurriens de Lange GG 310:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostende erven van Pybe Alewijns
naastligger ten zuidenAndries Pouwels
naastligger ten westenJacob Jurriens de Lange
naastligger ten noordenLanen
verkopermr. Reyntien Romkes de Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jurriens de Lange koopt 1/2 huis, plaats en tuintje, met vrij in- en uitgang naar de Schritsen [Heiligeweg] door de steeg ten zuiden. Ten O. erven Pybe Alewyns, ten Z. Andries Pouwels, ten W. de koper, ten N. de straat. Het huis staat naast 'de Grauwe Kat' op de Lanen. Gekocht van Reintie Romkes de Vos.


 


 


 


 


 


 


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 84Simon Stijlstraat [staat: aan het einde van de Wortelhaven oostelijk van het voorgaande perceelhuis met een tuintie
 
koper provisioneelBotte Jacobs GG 235:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderJacob Servaes mr. slotmaker
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidende weduwe van Doede Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven]
Lolke Jarigs Westra, curator
Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 82aLanen ZZ [staat: recht achter en aan het eerste perceel in deze akte]woning
 
koper provisioneelDirk Hugens GG 126:00:00
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenHarmen Roeloffs
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordende weduwe van Doede Jansen
Lolke Jarigs Westra, curator
Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 82Lanen ZZ [staat: op de hoek van de Spekmerkt aan het einde van de Wortelhaven]huis
 
koper provisioneelDirk Formholt GG 450:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
bewonerReiner IJsbrandtsmr. tinnegieter
bewonerSibolt Sybrens c.s.
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet vierde perceel in deze akte
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven]
Lolke Jarigs Westra, curator
Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 4va van nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 82De curatoren over de krankzinnige dr. Timen de Lange verkopen (1) het huis 'de Grauwe Kat' met ten O. perceel (2), ten W. de Spekmarkt, ten Z. perceel (4), ten N. de Wortelhaven. Met vrij achter uit- en ingang op de Spekmarkt. Er is geboden door Dirk Formholt 450 gg.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 4va van nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 82aDe curatoren over de krankzinnige dr. Timen de Lange verkopen (4) een huis recht achter perceel (1), met ten O. wd. Doede Jansen, ten W. de Spekmarkt, ten Z. Harmen Roeloffs, ten N. perceel (1). Geboden door Dirk Hugens 126 gg.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 4va van nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 84De curatoren over de krankzinnige dr. Timen de Lange verkopen (2) een huis, deels naast, ten O. van perceel (1). Ten W. perceel (1), ten Z. wd. Doede Jansen, ten N. de Wortelhaven, met aldaar vrij uit- en ingang door een gang en steeg die daarbij behoren. Geboden door Botte Jacobs 235 gg.


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0239r van 3 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 82Lanen ZZ [staat: aan het eind van de Wortelhaven op de hoek van de Spekmarkt]huis waarin twee aparte woningen
 
koperPieter Jarigs Adama c.u.CG 900:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderSibout Sibouts c.u.CG 37:10:00
naastligger ten oostenJacob Servaas c.u.
naastligger ten zuidende woning van Jan Ydes c.u.
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven en straat]
verkoperDirck Formhout c.u.


 


 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0294r van 21 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 82aSpekmarkt OZwoning
 
koperUilke Foeckes c.u.CG 275:00:00
naastligger ten oostende weduwe van Doede Jansen
naastligger ten zuidenHarmen Roeloffs
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenhet huis de Grauwe kat van Pieter Adama
verkoperJan Ydesmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUilke Fockes koopt een woning aan de Spekmarkt. Ten O. wd. Doede Jansen, ten Z. Harmen Roeloffs, ten W. de Spekmarkt, ten N. Pieter Adama met het huis 'de Grauwe Kat'. Gekocht van mr. kleermaker Jan Ydes.


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0093v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 82Lanen ZZ [staat: Wortelhaven hoek Spekmarkt]huis
 
koper door niaarFolkert de Haas mr. slotmakerGG 1300:00:00
geniaarde koperHendrik Jansen, gehuwd met
Meynouw Bokkes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurder van een deelHessel Hayes CG 38:00:00
Denke Jelles, weduwe vanCG 40:00:00
wijlen Gerben Tjeerdslijnslager
huurder bovenkamerAlbert Gerryts GG 11:00:00
naastligger ten oostenFolkert de Haes
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten zuidenUilke Foekes* steenvoerder
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven]
verkoperAeltie Pyters Adama, gehuwd met
Pier Piers Stellingwerffmr. tinnegieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert de Haas, mr. slotmaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis aan het eind van de Wortelhaven, hoek Spekmarkt, 'de Grauwe Kat'. Het is in 3-en bewoond en heeft vrij in- en uitgang op de Spekmarkt. Ten O. Folkert de Haas, ten W. de Spekmarkt, ten Z. steenvoerder Uilke [Fockes], ten N. de Wortelhaven. Gekocht van Aeltie Pyters Adama x mr. tinnegieter Pier Piers Stellingwerff.


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0172v van 24 mrt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 82Lanen ZZ [staat: Wortelhaven hoek Spekmarkt]huis, in tweeën gedeeld
 
koperFrans Jans de Gaver, gehuwd metmr. ijzerkramerGG 1300:00:00
Marijke Leenderts Clocq
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurder ene gedeelteHessel Hayes GG 38:00:00
huurder andere gedeelteDieuke Jelles CG 40:00:00
wijlen Gerben Tieerdtslijnslager
huurder bovenkamerAlbert Gerrits GG 11:00:00
naastligger ten oostenFolkert Jacobs de Haas, gehuwd metmr. slotmaker
naastligger ten oostenMargarieta Elbring burger
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten zuidenUilke Foekes* steenvoerder
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven en straat]
verkoperFolkert Jacobs de Haas, gehuwd metmr. slotmaker
Margarieta Elbring
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jans de Gaver mr. ijserkramer x Marijke Leenderts Clocq koopt huis aan het eind van de Wortelhaven, op de hoek v.d. Spekmarkt, 'de Grauwe Kat' genaamd. Het is in tweeen gedeeld en verhuurd, evenals de bovenkamer en heeft een in- en uitgang op de Spekmarkt. Ten O. de verkoper, ten W. de Spekmarkt, ten N. de Wortelhaven, ten Z. Uilke [Fockes]. Gekocht van mr. slotmaker Folkert Jacobs de Haas x Margarietie Elbring.


 


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0186v van 27 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 82Lanen ZZ [staat: Spekmarkt OZ hoek Wortelhaven]huis
 
koperDouwe Bonnes Zeefsma, gehuwd metmr. ijzerkramerCG 1800:00:00
Jantje Sipma
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostende weduwe van Jacobs Folkerts
naastligger ten zuidenstads armvoogdij
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoper van 1/2Marijke Leenders Klok, weduwe van
wijlen Frans Jans
verkoper van 1/2Dirk Bartling, gelastigde van
meerderjarige vrijster Maria WestendorpAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Bonnes Leefsma mr. ijsercramer x Jantje Sipkes, koopt huis aan het eind van de Wortelhaven, op de hoek van de Spekmarkt, genaamd 'de Grauwe Kat', met vrije in- en uitgang op de Spekmarkt, inclusief de schalen, banken en spekkramen etc. Ten O. wd. Folkert Jacobs, ten Z. de Stadsarmen, ten W. de Spekmarkt, ten N. de straat. Gekocht van Marijke Leenders Klok wv Frans Jans voor de helft en Maria Westendorp te Amsterdam voor de andere helft.


 


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0220r van 27 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 82aSpekmarkt OZwoning
 
koperJohannes Alberts, gehuwd metCG 350:00:00
Trijntie Teunis
huurderDurk Pieters
naastligger ten oostenJohannes Alberts, gehuwd met
Trijntie Teunis
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten zuidenJacob Norel
naastligger ten noordenDouwe Bonnes
verkoperstads armvoogdij
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Alberts x Trijntje Teunis koopt huis op de Spekmarkt. Ten O. de koper, ten W. de Spekmarkt, ten Z. Jacob Norel, ten N. Douwe Bonnes. Gekocht van de voogden van de Stadsarmen


 


 


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0044r van 30 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 82Lanen ZZ [staat: op de hoek van de Spekmarkt]huis
 
koperJan Bettels, gehuwd metGG 1714:07:00
Grietje Tinges
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenHarmanus J. de Haas
naastligger ten zuidenJohannes Alberts
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperBernardus Koelmans, boedelredderkoopman
Jan Bettels, boedelredders vankoopman
verkoperwijlen Douwe Bonnes Zeefsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bettels koopt 'de Grauwe Kat'. Ten O. F. de Haas, ten Z. Johannes Alberts, ten W. de Spekmarkt, ten N. de straat. Het huis heeft vrije in- en uitgang op de Spekmarkt. De koper moet overnemen alle goederen, waaronder 'het kraamke met de tafels, banken en schraagen en alles wat weekelijks ten dienste der spekmarkt wordt gebruikt'. Maar niet de winkelinventaris in `t benedenvoorhuis en op de agterbovenkamer. Gekocht van de curatoren van wl. koopman Douwe Bonnes Leefsma.


 


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0217v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 82aLanen ZZ [staat: Spekmarkt OZ]huis
 
koperdr. W. S. Hanekuyk CG 500:00:00
huurderPiebe Post c.u.CG 50:00:00
naastligger ten oostenJohannes Alberts schipper (trekveer-)
naastligger ten zuiden[als bewoner?] Jan Philippis
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenJan Bertels
verkoperJohannes Albertsschipper (trekveer-)


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0253r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 82aLanen ZZ [staat: Spekmarkt OZ]huis
 
koperHendrik Duman CG 550:00:00
Jantje Joh. Dijkstra
huurderPiebe Post c.u.
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuiden[als bewoner?] Jan Philippus
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenJan Bertels
verkoperdr. W. J. Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Duman koopt huis op de Spekmarkt. Ten O. Johannes Alberts, ten W. die straat, ten Z. Jan Philippus, ten N. Jan Bertels [Bettels]. Gekocht van dr. W.J. Hanekuik.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-066 Lanen 84Jan Bettels
5-067 Lanen 82Hendrik Duman, 29 jaar, gehuwd


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0348v van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 84Lanen ZZ [staat: Wortelhaven] wijk F-193huis
 
koperAugustinus Dekker mr. kleermakerCG 457:05:00
voormalig eigenaarwijlen Hermanus de Haas
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenJ. Metzlar
naastligger ten zuidenJohannes Norel
naastligger ten westenJan Bertels koopman
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven]
verkoperMayke Folkerts de Haas, weduwe van
wijlen Willem C. Bakkerbode bij de Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Dekker, mr. kleermaker, koopt huis op het eind v.d. Wortelhaven. Ten O. J. Metzeler, ten Z. Johannes Norel en een doorgaande steeg naar de Heiligeweg, ten W. Jan Bettels, ten N. de Wortelhaven. Gekocht van Mayke Folkerts de Haas wv Willem de Bakker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-063 Lanen 82Jan BertelsCG 3:00:00huis


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 40 van 6 mei 1811
adressoortbedraggebruik
F-185Lanen 82koopaktefl. 4000huis F-185
 
verkoperJan Bettels (gehuwd met Grietie Tinges)
koperHenricus Rinkes (zoon van Gerardus Rinkes)
koperIda Moltz


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-184Lanen 84Augustinus de Decker... Legt eed af in handen van drost H.J. Westra op 29 dec 1803. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-184, kleermaker, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb Lookeren en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-184; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-185Lanen 82Hendrik Rinkes Hendrik Rinkes winkelier
F-184Lanen 84Augustinus Dekker Augustinus Dekker kleermaker


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 29 van 7 mrt 1827
adressoortbedraggebruik
F-185Lanen 82provisionele en finale toewijzingfl. 250koopmanshuis F-185, genaamd de Grauwe Kat
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperHendrik Witte


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 100 van 13 dec 1828
adressoortbedraggebruik
F-185Lanen 82koopaktefl. 4000huis genaamd de Grauwe Kat F-185
 
verkoperHendrik Witte (te Arum)
koperTiete Jochums Elzinga (te Arum, gehuwd met Akke Eeltjes Faber)


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 262 en 273 van 21 sep 1831
adressoortbedraggebruik
F-185Lanen 82provisionele en finale toewijzingfl. 1401huis hoek Spekmarkt F-185
 
verkoperMinne Jeltes Radsma
koperAndries Hoogmolen


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 23 sep 1831
F-185Lanen 82Hechte en sterke koopmans huizinge, waaraan de voordelen van vleeschkramen verbonden zijn op de hoek der vleeschmarkt, eigenaarsche weduwe t.j., elsinga. Finaal verkocht op 28 sep 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1034Lanen 82wed. Tiete Jochems ElzingaHarlingenhuis en erf (147 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1035Lanen 84Augustinus DeckerHarlingenkleermakerhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-184Lanen 84Maria Elisabeth Coulbout... C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1840, BS Franeker ovl 1862; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-184; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-185Lanen 82Dieuwke Anes Molenaar... 1805, huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-185; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-185Lanen 82Martinus Thomas van Slooten... BS huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 33 jaar, geb en wonb. HRL. 1839, winkelier, wijk F-185; VT1839; M. v. S. eigenaar van perceel nr. 345 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 621, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-185Lanen 82Mietje Rinkesovl voor 1844, kind: Juliana Rinkes/Gerrits de Vries, geb 1805 Workum; BS huw 1843; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-185; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F A Decker kiezer


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-184Lanen 84Maria Joanna Buitenaar, overleden op 16 oktober 183963 jr, geboren Moerbeek/Vlaanderen, overleden Wortelhaven F 184, vrouw van August de Decker, mr. kleermaker, moeder van Maria-Johanna August de Decker (vrouw van Christophorus Burgaard, kuiper/tapper). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-184WortelhavenAugustus Decker60 jLookerenm, rooms katholiek, weduwnaar, kledermaker
F-184WortelhavenMaria Coulbout52 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
F-185WortelhavenMartinus van Slooten33 jHarlingenm, protestant, gehuwd, winkelier
F-185WortelhavenDjeuwke Molenaar34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-185WortelhavenAne van Slooten6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-185WortelhavenMarijke van Slooten9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-185WortelhavenSophia van Slooten8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-185WortelhavenLieuwkje van Slooten4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-185WortelhavenCristina van Slooten2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-185WortelhavenMaaike van Slooten6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-185WortelhavenAafke H Tuinstra24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-185SpekmarkMietje Rinkes49 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-185SpekmarkAnne Hovenier12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1035F-184 tot op den grond afgebroken en vereenigd na nieuw te zijn opgebouwd met no. 1034


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1035F-184 A HoogmolenHarlingeneen huis weggebroken, geheel nieuw opgebouwd en onder een lijst met het naaste nummer gebragt


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-184Lanen 84Andries Hoogmolen, overleden op 2 april 184656 jr (geboren 9/2/1790), koopman, overleden Spekmarkt F 184, man van Anna-Catharina Smitz, koopvrouw (mede testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Margaretha-Anna, Johanna-Margaretha en Hermanus-Bernardus Andries Hoogmolen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-184Lanen 84Fentje Wybes de Vries... Wiebe Pieters dV, en IJmkje Harkema; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1834, ovl 1876, bev.reg. 1851 wijk F-184; oud 39 jaar, geb Bergumerdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-158; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3610F-176 (De Lanen)Heinrich Frans Wehbergwoonhuis
Sectie A nr. 3609F-177 (De Lanen)Heinrich Frans Wehbergwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 82, HarlingenLanen 82J.S. VeenstraGrauwe Kat, desigarenmagazijn


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3609Lanen 82 (F-177)Anna C.L. Wehberg (en Cons.)
Sectie A nr. 3610Lanen 84 (F-176)Anna C.L. Wehberg (en Cons.)


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 82, HarlingenLanen 82J.F. Krolfietsen, reparatie van fietsen en motoren


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Spekmarkt 82W. Zonderland20Muziekleeraar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 82 Jansje Schuit vrouw van Jan Fekkeswinkel. in sigaren
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700
Lanen 82wed J. Fekkes geb. de Jongzonder
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Lanen 84 Johannes Hibmasigarenfabrikant
vorige grondslagf. 3500
huidige grondslagf. 4000
Lanen 84 Martha Hibmaonderwijzeres
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 82H.Krolrijwielhandelaar
Lanen 82aJ.Krolrijwielhandelaar
Lanen 84mej. S.H. de Gleedir. meisjesvakschool
Lanen 84B.E.Smit-


1929 - kentekenadresnaam
B-14042
LanenFa. J.F. Krol


1931 - kentekenadresnaam
B-16668
Lanen 82Firma J.F. Krol


1931 - kentekenadresnaam
B-16767
Firma J. F. Krol


1931 - kentekenadresnaam
B-4629
Lanen 82Firma J.F. Krol


1932 - variaadresbronbericht
Lanen 82Oud Harlingen Magazine 1992nov: 50-jarig bestaan van de smederij/fietsenhandel van de heer F.J. Krol, eerst op de Heiligeweg, later naar de Lanen verplaatst


1948 - kentekenadresnaam
B-192
Lanen 82Jan Jozephus Krol


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol430(b.g.g.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol430(b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol430(b.g.g.)


1965 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 82, HarlingenLanen 82J. en F. Krolgarage, rijwielhandel


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 82S. (Sieuwke) Anema wv Krol
Lanen 84D. (Dirk) Dekker


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 82, HarlingenLanen 82Fa. J. en F. Krolautobedrijf, datsun dealer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 82rijksmonument 20522
Lanen 84rijksmonument 20523
  terug