Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nutstraat 2 op Google Maps
Nutstraat 2,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Nutstraat 2 4-222 4-210 H-170 H-217
 huisnummer lager   Nutstraat 4 4-222 4-210 H-ong H-ong
 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0037v van 4 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nutstraat 2Nutstraat WZ [staat: Molenstraat aan de Zuiderhaven ZZ]huis en hof
 
koperJan Deket, gehuwd met
Janke Stapert
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenWybe Hendrix Bantiema
naastligger ten westenWybe Hendrix Bantiema
naastligger ten noordenRintie Clasen Blokmaker
verkoperDouwe Croonoud commandeur te zeeHoorn


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-222 Nutstraat 2
eigenaarwed. Claes Tietes
gebruikerwed. Claes Tietes
opmerkingpauper


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0014r van 27 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nutstraat 2Meulenstraat WZ ten zuiden van de Zuiderhavenhuis en hof
 
koperMinne Claessen c.u.mr. blokmakerCG 350:00:00
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenWybe Hendrix
naastligger ten westenWybe Hendrix
naastligger ten noordenJacob Scheltes
verkoperJan Deketklerk van ontvanger Widenbrugh


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-222 Nutstraat 2kamer
eigenaarwed. Claes Tietes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-222 Nutstraat 2kamer
eigenaarKerkearmen
gebruikerKerkearmen
opmerkingkerkearmenkamer


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-222 Nutstraat 2kamer
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerEvert Oosterbaan
opmerkingledigh


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0107v van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nutstraat 2Molenstraat aan de ZZ van de Zuiderhavenhuis en tuintje
 
koperPyter Tijssen, gehuwd metscheepstimmermanCG 650:00:00
Sytske Johannes
naastligger ten oostenMolenstraat
naastligger ten zuidenSymon Sjoerds
naastligger ten westenSymon Sjoerds
naastligger ten noordenPieter K. de Jong
verkoperEelke Jellesmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tijssen, scheepstimmerman x Sytske Johannes koopt huis en tuin in de Molenstraat, zz. Zuiderhaven. Ten O. die straat, ten W. en Z. Symon Sjoerds, ten N. Pieter Keimpes de Jong. Gekocht van Eelke Jelles, mr. huistimmerman, voor 650 cg.


 


 


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nutstraat 4Nutstraat WZ ten noorden van het eerste in deze akte verkochte perceelwoning
 
koperJan van der Ley, gehuwd met
Dorothea Ernestina Lemstra
gebruikerJoost Pieters c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nutstraat 2Nutstraat WZ ten noorden van het tweede in deze akte verkochte perceelwoning
 
koperJan van der Ley, gehuwd met
Dorothea Ernestina Lemstra
huurderHubert Jans c.u.CG 32:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nutstraat 2achterNutstraat WZ achter de drie in deze akte verkochte percelenplek grond eerder gebruikt als timmerwerf
 
koperJan van der Ley, gehuwd met
Dorothea Ernestina Lemstra
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenN. N.
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman


 


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nutstraat 4perceel ten noorden van de smederijhuis
 
koperHolkje van der Ley, gehuwd metCG 1500:00:00
Cornelis Mollemakoopman
huurderJan Jansen Faber
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenhet vierde perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperGrietje Schoonebeeke, weduwe van
wijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x koopman Cornelis Mollema koopt (b) een huis ten N. van perceel (a), bewoond door Jan Jansen Faber. Ten O. de Molenstraat, ten Z. perceel (a), ten W. perceel (d), ten N. perceel (c). Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv koopman Jarig Jacobs v.d. Ley als erfgename van haar wl. man, voor 1500 cg (voor a, b, c en d).


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nutstraat 23e perceel, staande ten Noorden van het 2e perceelwoning
 
koperHolkje van der Ley, gehuwd metCG 1500:00:00
Cornelis Mollemakoopman
huurderMoses Ruurds CG 31:04:00
naastligger ten oostenMolenstraat
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenhet vierde perceel in deze akte
naastligger ten noordenstraat
verkoperGrietje Schoonebeeke, weduwe van
wijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x koopman Cornelis Mollema koopt (c) een woning ten N. van perceel (b), verhuurd aan Moses Ruurds. Ten O. de Molenstraat, ten Z. perceel (b), ten W. perceel (d), ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv koopman Jarig Jacobs v.d. Ley als erfgename van haar wl. man, voor 1500 cg (voor a, b, c en d).


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nutstraat 2achtereen groot plek gronds, lopende langs of achter de vorige drie percelenplek grond geschikt als timmerwerf
 
koperHolkje van der Ley, gehuwd metCG 1500:00:00
Cornelis Mollemakoopman
naastligger ten oostenhet eerste, tweede en derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Claas Doedes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperGrietje Schoonebeeke, weduwe van
wijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x koopman Cornelis Mollema koopt (d) een grote plek grond achter de drie vorige percelen, eerder gebruikt en zeer geschikt tot een scheepstimmerwerf. Ten O. perceel (a), (b) en (c), ten W. wd. Claes Douwes, ten N. de straat en haven. Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv koopman Jarig Jacobs v.d. Ley als erfgename van haar wl. man, voor 1500 cg (voor a, b, c en d).


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-210 Nutstraat 2 de Directeuren Der LogieCG 7:10:00hieronder beklemd no 221, 221 1/2 en 222


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-170Nutstraat 2Cornelis Heins Mollema... 1814. (GAH204); id. van wijk H-165; gebruiker Willem Jurjens, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-170; tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk H-198, smederij, 1814. (GAH204); C.M. en Holkje van der Ley, beide van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-170Nutstraat 2C Mollema tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1946Nutstraat 2wed. Cornelis MollemaHarlingenhuis en erf (78 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1947Nutstraat 4wed. Cornelis MollemaHarlingenankersmederij en erf (240 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 56 van 7 dec 1836
adressoortbedraggebruik
H-170Nutstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 6065a. de ankersmederij met zomerhuis, knechtswoning enz H-198 en H-170 en b. pakhuis F-014
 
verkoper en koperPhilippe Adrien Braams
verkoperHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-170Nutstraat 2Albertina Cornelis van der Veer... vdV, en Annette Wiglenhuisen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-169; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-170Nutstraat 2Antje Wiglenhuizen... huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-155, wijk H-170; kind: Jan Cornelis van der Feer, geb 26 jan 1810, ged 18 feb 1811 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-170Nutstraat 2Dirk Johannes Alta... zv Johannes Dirks A., en Jetske Lieuwes de Boer; BS huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 36 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-169; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1946H-170 (Zuiderhaven)wed. Philippe A. Braamsankersmederij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nutstraat 2 Jan Ferwerdasigarenmaker
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900
Nutstraat 4 Willem Politiekstuurman schelpenz.
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1100
Nutstraat 4 Haring de Bocktimmerman
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1200


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Nutstraat 4, HarlingenNutstraat 4A. de Bock Hzn.timmer- en metselwerken


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nutstraat 2J.Ferwerdasigarenmaker
Nutstraat 4P.A. de Grootmatroos
Nutstraat 4bA. de Bockbouwkundig opzichter
Nutstraat 4bKl.Meinsmamatroos


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr. 4A. de Bock164Aann., makel. en taxat.


1936 - kentekenadresnaam
B-22080
Nutstraat 2Jan Ferwerda


1936 - kentekenadresnaam
B-22081
Nutstraat 2Jan Ferwerda


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr. 4A. de Bock653Aann., makel. en taxat.


1941 - kentekenadresnaam
B-27022
Nutstraat 4aAge Harings de Bock


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr.A. de Bock653Aann., makel. en taxat.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr.A. de Bock653Aann., makel. en taxat.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr.A. de Bock653Aann., makel. en taxat.


1965 - adresboekadresnaam
Nutstraat 4D. (Douwe) ten Wolde


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9265Nutstraat 2gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9265Nutstraat 2
  terug