Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 20 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 20,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-173 1/2 4-182 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-178 4-182 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-179 4-182 H-280 H-070
aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 20naamloze steeg ten oosten


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156r van 6 mrt 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Zwart Vallaat of Kleine Sluis ZO-zijdehuis en tuintje
 
koperWytse Pybes van Tallum, gehuwd metCG 1000:00:00
kopersAechien Gerlofs burgerse
naastligger ten oostenRombartus Drost hijpodudascalus
naastligger ten zuidenHessel Wytses Wassenaer
naastligger ten westende erven van Willem Rijx
naastligger ten noordenstraat
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
verkoperGemeensman Thomas Huyberts, gehuwd met
verkoperLieske Wytses
verkopersHessel Wytses Wassenaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Pybes van Tallum x Aechien Gerlofs koopt een huis c.o.a. met mooie tuin erachter, zuidoostzijde Swart Vallaat of Kleine Sluis. Ten O. Rombartus Drost..?, ten W. erven Willem Rijx, ten Z. de mede-verkoper Hessel Wytses Wassenaar, ten N. de straat. Ook de steeg ten O. van het huis wordt meeverkocht. Gekocht van Thomas Huberts als man en voogd over zijn vrouw Liefke Wytses, en Hessel Wytses Wassenaar, voor 1000 cg.


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0338v van 6 jun 1706 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Kleine Sluis en Kerkpoort, tussenhuis
 
koperburgervaandrig Johannes Mockama, gehuwd metmr. brouwerCG 600:00:00
Petronella Stansen
naastligger ten oostenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten westenWietse Piebes koopman
naastligger ten noordenKleine Sluis en Kerkpoort, tussen
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
verkoperJan Hendrix, gehuwd metschipper (kof-)
Eelkjes Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Mockema, burger-vaandrig en mr. brouwer x Petronella Stansen koopt een huis, plaets en tuin met vrije steeg bezijden, tussen Kleine Sluis en Kerkpoort. Ten O. en Z. de burgemeester Hessel Wassenaar, ten W. Wytse Aebes, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jan Hendrix, kofschipper x Eelkje? Minnes, voor 600 cg. N.B. Zie omschrijving in de acte.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 203 camers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
 
4-178 Rozengracht 20panwerk
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
 
4-179 Rozengracht 20panwerk
eigenaarburgemeester Wassenaer
gebruikerburgemeester Wassenaer
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 20camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan25-7-1720
 
4-178 Rozengracht 20panwerk
eigenaarJoh. Cramer
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
 
4-179 Rozengracht 20perk
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerAnne Jans
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
aansl. huurw. voldaan20-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 20kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
4-178 Rozengracht 20panwerk
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:08
 
4-179 Rozengracht 20perk
eigenaarWytse Piebes cum soc.
gebruikerWytse Piebes cum soc.
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0250v van 20 mrt 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: tussen de Kleine Sluis en de Kerkpoort]huis
 
koperMaertje Bijlaan, weduwe vanGG 305:07:00
wijlen Lolke Jarigs Westra
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
huurderoud burgemeester Jurjens Coen
naastligger ten oostenMaertje Bijlaan
naastligger ten zuidenMaertje Bijlaan
naastligger ten westenArjen Teunis Blok koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperserven van Johannes Mockema
verkoper van 1/2Margaretha Johannes Mockema, gehuwd metMakkum
Theunis Jansen Amelandermr. wolkammerMakkum
verkoper van 1/2Titia Johannes Mockema, gehuwd metLeeuwarden
Hessel Geldersmamr. schilderLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaertje Bijlaen wv Lolke Jarigs Westra, oud-burgemeester, koopt een huis tussen Kleine Sluis en Kerkpoort. Ten O. en Z. de koper, ten W. Arjen Teunis Blok, ten N. de straat en diept. Gekocht van Margaretha Johannes x Theunis Jansen Amelander, mr. wolkammer te Makkum en Titia Johs. Mockema x Hessel Geldersma, mr. schilder te Leeuwarden, als erven van hun vader Johannes Mockema, voor 305 gg.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 20hoff
eigenaarerven burgemeester Westra
gebruikererven burgemeester Westra
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
4-178 Rozengracht 20panwerk
eigenaarvroedsman Westra
gebruikervroedsman Westra
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:06
 
4-179 Rozengracht 20huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerTjetse Sipkes c.s.
huurwaardeCG 48:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0273v van 25 nov 1742 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ dicht bij het Wasbleeksbrugjehuis
 
koperBeernt Burgerts, gehuwd metmr. weverGG 328:00:00
Aeltie Taedes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenvroedsman Harmanus Gonggrijp c.u.wijnhandelaar
naastligger ten zuidenvroedsman Harmanus Gonggrijp c.u.wijnhandelaar
naastligger ten westenPyter Gelinde [staat: Glinde]
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperBeatrix Westra, gehuwd met
vroedsman Harmanus Gonggrijpwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Burgerts, mr. wever x Aeltie Tades koopt een huis zz. Rozengracht, dicht bij de Wasbleeksbrug en bewoond door 4 gezinnen. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. Pieter Gelinde, ten N. het diept. Het huis heeft een steeg opzij. Gekocht van Beatrix Westra [d.v. Lolke Jarigs Westra x Maertje Jan Bijlaen] x Harmannus Gonggrijp, wijnhandelaar, voor 328 gg. (Lange acte, met beschrijving).


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-179 Rozengracht 20Beernt Burcherts, bestaande uit 9 personenheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaalCG 08:00:00


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0290r van 6 apr 1788 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZboomgaard en zomerhuisje
 
koperTeunis Norbruis mr. koperslagerGG 72:21:00
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
naastligger ten oostenJacob Wassenaar n.u.
naastligger ten zuidenHeere Gonggrijp
naastligger ten westenhuis en leerlooierij van Pieter Tetrode koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Norbruis, mr. koperslager, en Harke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar, kopen een tuin met vruchtbomen en zomerhuisje, zz. Rozengracht. Ten O. het pakhuis van verkoper, dat nu is gekocht door Jacob Wassenaar, ten W. het huis van verkoper, dat bij de looierij behoort, ten Z. de heer Gonggrijp, ten N. de Rozengracht. Gekocht van Pieter Tetrode, voor 71 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-182 Rozengracht 20F van EstaCG 3:00:00huis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1880Rozengracht 20Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpakhuis en tuintje (230 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1880H-063 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4716Rozengracht 20 (H-070)Jelle Dijk (te Amersfoort)


1920 - kentekenadresnaam
B-3853
Rozengracht 20J. Broersma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 20 Hendrikus Broersmatimmerm. en aann.
vorige grondslagf. 300
huidige grondslagf. 4000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 20A.A.Hoekhoutzager
Rozengracht 20J.Schefferscheepskok


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.G.A. Hoek266Houth., kistenfabr.


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 20G.A. (Gosse) Hoek


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 20, HarlingenRozengracht 20G.A. Hoekhouthandel en kistenfabriek
  terug