Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 22 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 22,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-173 4-180 H-062 H-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-176 4-180 H-062 H-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-177 4-180 H-062 H-069
aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 22naamloze steeg ten westen


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0055r van 15 jul 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: tussen het Swart Verlaat en Kerkpoort]estrik- en panwerk
 
koperJan Sibes burgerCG 2832:00:00
koperJop Jansen burger
verpachter grondde Stad HarlingenCG 10:00:00
naastligger ten oostenJan Egberts molenaar
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenhet perk van Dirck Gerbens
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperRiemer Juriens Wijngaerden c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybes en Job Jansen kopen een pan- en estrikwerk tussen het Swart Vallaat en de Kerkpoort. Ten O. Jan Egberts, molenaar, ten W. het perk van Dirck Gerbens, ten N. de straat. Inclusief alle gereedschappen en materialen (zie acte). Gekocht van Riemer Jurrien Wijngaerden, voor 2832 cg.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0090r van 25 feb 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: tussen het Swart Verlaat en Kerkpoort]1/2 pan- en estrikwerk met alle toebehoren
 
koperJan Jansen Reyer, metGG 755:00:00
Andries Fopkes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 10:00:00
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Egberts molenaar
naastligger ten zuidende hof van Jan Jansen Vijselaer, en
de hof van Tjeerdt Zuirger
naastligger ten westenhet perk van Dirck Gerbens
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en vaart]
verkoperFoppe Folkertsbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Reyer en Andries Sipkes? kopen een 1/2 pan- en estrikwerk met alle goederen (zie acte), tussen Swart Vallaat en Kerkpoort. Ten O. Jan Egberts, molenaar, ten W. het perk van Dirck Gerbens, ten Z. de hof van Jan Jansen Vijselaar en de hof van Tjeerd Zuiriger, ten N. de straat en de vaart. Gekocht van Foppe Folckerts, mr. brouwer, voor 755 gg.


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0060r van 28 dec 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: Kerkpoort]pan- en estrikwerk met aanbehoren, knechtswoning en kleimolen
 
koperThijs Jansen schipper (wijd-)GG 1140:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 10:00:00
naastligger ten oostenPytter Sjoerts molenaar
naastligger ten westenschoenmakersperk van Wytse Pybes van Tallum koopman
naastligger ten zuidende hof van burgemeester Quicklenborg
naastligger ten zuidenLammert de Gavere
naastligger ten noordenRozengracht [staat: Kerkpoort en diept]
verkoper van 1/2Jan Jansen Reyers, engortmaker
verkoper van 1/4Andries Hopkes, enpanbakker
verkoper van 1/4Pytter WillemsmoutmakerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTijs Jansen, wijdschipper, koopt een mooi pan- en estrikwerk met de blocs, kleimolen, knechtswoning etc., bij de Kerkpoort. Koper moet tegen taxatie overnemen alle gereedschappen, de kleischuit en alle gebakken en ongebakken pannen. Zie acte. Ten O. Pyter Sjoerds, molenaar, ten W. het schoenmakers perk van Wytse Pybes van Tallum, ten Z. de hof van burgemeester Quicklenburg en Lammert de Gavere, ten N. ten naasten de straat en diept. Gekocht van Jan Jansen Reyers, gortmaker, voor 1/2, Andries Sipkes?, panbakker en Pytter Willems, moutmaker te Leeuwarden, samen voor 1/2, voor 1140 gg.


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241r van 10 mrt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22[niet vermeld]koolstekplaats off oud huisstede
 
koperRintie Claessen koopmanCG 50:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
floreenbelastingGG 0:10:00
naastligger ten oostende weduwe van Dominicus
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erven van Hidde de Vries
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Neeltie Dircks, weduwe vanop der Schelling
wijlen Jan Reinersop der Schelling
verkoper van 1/2Neeltie Jans, gehuwd metFraneker
Jan Ymesschipper (smal-)Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDominicus Walrich, not. publ. en burger-vaandrig, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een koolstek, plaets of oude huisstede. Ten O. wd. wl. Dominicus?, ten W. wd. en erven Hidde de Vries. Gekocht van Neeltie Dircks wv Jan Reiners, op der Schelling, voor 1/2 en Neeltie Jans x Jan Ymes, smalschipper te Franeker, voor 1/2.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 223 camers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
 
4-176 Rozengracht 22huis en hoff
eigenaarBartel Haies
gebruikerBartel Haies
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
 
4-177 Rozengracht 22de kerkpoortsmolen met het huis
eigenaarPieter Sioerds
gebruikerPieter Sioerds
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 22camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan25-7-1720
 
4-176 Rozengracht 22huis
eigenaarBartel Haies
aansl. huurw. voldaan--
 
4-177 Rozengracht 22de kerkpoortsmolen met het huis
eigenaarPieter Sioerds
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0144r van 20 sep 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22tussen Kerkpoort en sluis v h Diept tot de stadsmurenpannenbakkerij en toebehoren
 
koperJacob de Bruyn c.u.kapitein gewaldige bij de AdmiraliteitCG 1200:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 9:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenpanwerk en tuin van
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenerven van Johannes Mockema
naastligger ten westentuin van
naastligger ten noordentuin vannotaris
verkoperoud burgemeester Hessel Wassenaar c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Hessels Wassenaer koopt, na niaar ratione sanguinis, een panbakkerij c.a., tussen de Kerkpoort en de Sluis, strekkende van voor van het diept tot achter aan de stadsvesten. Er is voor aan de straat een woonhuis, grote turfschuur en ovenhuis en oven bezijden, met voor en achter veel ruimte om turf te bergen. Voorts een kleibult en een hof erachter met bomen en een zomerhuis. Ten O. de hof van Ruurd Alberts en nog een ander panwerk, ten W. erven Johs. Mockema. Er is ook nog een tuintje ten N. van dit panwerk, met ten W. de hof van de vroedsman Lolke Westra, ten N. de hof van notaris Walrich. Gekocht van Hessel Wytses Wassenaer, oud-burgemeester en mede-vroedschap, voor 1330 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 22kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
4-176 Rozengracht 22huis en hoff
eigenaarClaes Douwes
gebruikerClaes Douwes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
4-177 Rozengracht 22huis en molen
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengrachtpanwerk,huis,turfschuur,,ovenhuis,kleibult en tuin erachter
 
kopervroedsman Lolke Westra, gehuwd metlakenwinkelierGG 1532:00:00
Maertje Bijlaanlakenwinkelier
varpachter grondde Stad HarlingenCG 9:00:00
naastligger ten oostentuin v
naastligger ten zuidenstadswallen
naastligger ten westende erven van wijlen Johannes Mockema
naastligger ten noordende straat
naastligger ten noordenhet Diept
CG 2:00:00
varpachter grond tuin naastligger ten noorden v h panwerkde Stad Harlingen
naastligger ten oostenNN
naastligger ten zuidenNN
naastligger ten westentuin v
naastligger ten noordenArjan Teunis koopman
verkoperJacob de Bruin, gehuwd metkoopmanAmsterdam
Johanna NeerhasselAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolke Westra, vroedsman x Maertje Bijlaen, lakenwinkeliers, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een panwerk met woonhuis, turfschuur, ovenhuis en kleibult, en een hof erachter, zz. Rozengracht. Ten O. de hof van Ruurd Alberts, ten W. erven Johannes Mockema ten Z. de stadsvesten, ten N. de straat. Gekocht van Jacob de Bruin x Johanna Neerkassel te A`dam, voor 1532 gg.


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0033r van 21 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: bij de Kerkpoort]1/2 leerlooierij
 
koperAeltie Andrys, gehuwd metGG 160:00:00
eigenaar van 1/2Sjoerd Talmakoopman
Jacob Jarigs van der Leykoopman
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Sybolts
naastligger ten zuidende erven van wijlen burgemeester Lolke Westra
naastligger ten westende erven van wijlen burgemeester Lolke Westra
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperJacob Tuininga, geautoriseerde curator van de geabandonneerde boedel vanprocureur postulant
wijlen Wytse Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Andrys x Jacob Jarigs v.d. Ley koopt 1/2 leerlooierij of perk met 10 kuipen en 4 kalkdobben, zowel binnen als buiten het perk., en alles wat daarbij behoort, en waarvan de andere 1/2 van Sjoerd Talma is. Het geheel ligt omtrent de Kerkpoort. Ten O. het panwerk van Jan Sybolts, ten W. en Z. erven burgemeester Lolke Westra, ten N. de straat en diept. Gekocht van (de geauthoriseerde curator over de verlaten boedel van) wl. Wytse Piebes Talma, voor 160 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 22hoff
eigenaarerven burgemeester Westra
gebruikererven burgemeester Westra
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
4-176 Rozengracht 22panwerk
eigenaarJohannes Kramer
gebruikerJohannes Kramer
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10
 
4-177 Rozengracht 22perk
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-180 Rozengracht 22F van EstaCG 4:00:00panwerk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-062Rozengracht 22Frans Tjallingii van Esta... P. van Vliet, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-061; panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-062, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-076; gebruiker Bauke van Oosten, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-062Rozengracht 22F F van Esta pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1878Rozengracht 22Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpanwerk en erf (1060 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-062Rozengracht 22Doetje Spannenburg... E-010, dv Laas Tjebbes S, en Geertje Osinga; BS huw 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-069; VT1839; geb 29 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-062Rozengracht 22Tjaardus Houtsma... Greidanus; BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1827, huw 1843, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-062; gebruiker van wijk F-032, koopman, eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1878H-062 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiipanwerk


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3841Rozengracht 22 (H-069)Allert van der Meer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 22beeldbepalend pand9 van 10
  terug