Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 45 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 45,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 45 (niet bekend) 4-054 G-298 G-216
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 14 4-054 4-054 H-046 H-048
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-054 Rapenburg 14
eigenaarTeunis Meinerts
gebruikerTeunis Meinerts
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-054 Rapenburg 14
eigenaarTeunis Meinerts
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-054 Rapenburg 14huis
eigenaarSacharias Bergaen
gebruikerSacharias Bergaen
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-054 Rapenburg 14huis
eigenaarHarmanus Israels
gebruikerHarmanus Israels
opmerking1720 insolvent verklaart 15:--:--


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-054 Rapenburg 14wed. Harmen Ysraels, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0011v van 25 okt 1807 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 14Rapenburg ZZ wijk H-047 aan stadsvestentuin en zomerhuis
 
koperJan Adam Straus, gehuwd metmr. horlogemakerCG 400:00:00
Johanna Magdalena Dentzsch
naastligger ten oostenSymon Tjerks
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende Heer Jelle Wildschut
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperoud burgemeester J. Frank


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-054 Hofstraat 45 DiaconyCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-298Hofstraat 45Pieter Dirksovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-298, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Jan Cornelis Posthumusvrouw J.C.P. gebruiker wijk H-046; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-298Hofstraat 45Gereformeerde Diaconie Pieter Dirks wedgealimenteerd
H-046Rapenburg 14Jan Cornelis Posthumus vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1750Hofstraat 45Hervormde DiaconyHarlingenhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1804Rapenburg 14Hervormde DiaconyHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-298Hofstraat 45Trijntje Jans Faber... Kerk HRL 1803, bsha181ge, ovl 1840, ovl 1845, ovl 1854; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-298; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Hans Paulus Goverts... metzelknegt, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stokersknecht, wijk H-046; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Hiltje Philips Hayes Steioef... met Geret Klaases Steenveld op 26 mrt 1809 HRL, komt van Franeker, zaknaaister in 1861, N.H., ovl wijk H-046, dv Philip S, en Annette Zipron; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1861, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-298HofstraatTrijntje Jans Faber61 jHarlingenv, protestant, weduwe
G-298HofstraatEde Jans van der Woude19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, grofsmid
H-046Hans Goverts64 jMakkumm, protestant, gehuwd, stokersknegt
H-046Klaske Berkman55 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1804H-045 Hans GovertsHarlingendit perceel door den nieuwen koper l rimkema getrokken bij no 1807


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1804H-045 Lambertus RimkemaHarlingentuin vergroot door de aankoop van het naastvolgende perceel en nog meerdere verandering


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Douwe Dijkstra... in 1851, N.H., zv Hendrik Hotzes en Wilhelmina ... ; BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-341, wijk H-046; oud 44 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Klaaske Stevens Berkman... 1828, ovl 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-146; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-046; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1750G-298 (Hofstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 1804H-046 (Rapenburg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1750G-216 (Hofstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 1804H-048 (Rapenburg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4615Hofstraat 45 (G-216)Hervormde Diaconie
Sectie A nr. 5063Rapenburg 14 (H-048)Hervormde Diaconie


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 45 Cornelis de Boermatroos
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1923 - variaadresbronbericht
Rapenburg 14Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire
  terug